Powrót do listy

SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemy składowe:

- z systemu ABS (system zapobiegający blokowaniu kół);

- system kontroli toru jazdy ESC z kontrolą podsterowności oraz układem antypoślizgowym;

- wspomaganie nagłego hamowania, zależnie od wersji pojazdu, z wyprzedzaniem hamowania;

- układ hamowania z odzyskiwaniem energii.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Nie zastępują one jednak kierowcy. Ich działanie nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinno skłaniać osoby prowadzącej go do jazdy z większą prędkością. W czasie manewrów systemy w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół)

Podczas gwałtownego hamowania, system ABS pozwala uniknąć zablokowania kół, a więc umożliwia kontrolę nad drogą hamowania oraz panowanie nad pojazdem.

W takich warunkach, możliwe jest wykonanie manewrów mających na celu uniknięcie przeszkody podczas hamowania. Ponadto system ten pozwala zoptymalizować drogę hamowania, zwłaszcza na nawierzchni o słabej przyczepności (mokra jezdnia, itp.).

Każde uruchomienie się systemu objawia się drganiem pedału hamulca. System ABS nie pozwala w żadnym wypadku na polepszenie parametrów „fizycznych” związanych z przyczepnością opon do nawierzchni. Tak więc zasady ostrożnej jazdy muszą być koniecznie przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami itp.).

Nieprawidłowości w działaniu

- © i x świecące się na tablicy wskaźników, którym towarzyszą, w zależności od wersji pojazdu, komunikaty „SkontrolujABS”, „Skontrolujukład hamulcowy” i „SkontrolujESC”: ABS, ESC i wspomaganie nagłego hamowania są wyłączone. Działanie układu hamulcowego jest nadal zapewnione;

- x, D, © i û świecą się na tablicy wskaźników i pojawia się komunikat „Usterka układu hamulcowego”: oznacza to usterkę elementów układu hamulcowego.

W obu przypadkach należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie). System ABS będzie dostosowywał siłę stosowaną w układzie hamulcowym.

Zapewnione jest częściowe działanie układu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz wymusza konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

System kontroli toru jazdy ESC z kontrolą podsterowności na zakrętach i układem antypoślizgowym

System kontroli toru jazdy ESC

System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w sytuacjach „krytycznych” (uniknięcie zderzenia z przeszkodą, utrata przyczepności na zakręcie itp.).

Zasada działania

Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę.

Inne czujniki rozmieszczone w pojeździe określają rzeczywisty kierunek, w którym porusza się pojazd.

System porównuje polecenia kierowcy z rzeczywistym torem jazdy samochodu i w razie potrzeby wprowadza niezbędne korekty, włączając hamulce poszczególnych kół i/lub zmieniając moc silnika, w przypadku uruchomienia systemu na tablicy wskaźników miga lampka kontrolna .

Kontrola podsterowności

Funkcja ta optymalizuje działanie systemu ESC w przypadku wyraźnej·podsterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia).

Układ antypoślizgowy

System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Zasada działania

Za pomocą czujników w kołach, system przez cały czas mierzy i porównuje prędkość kół napędowych, wykrywając ich poślizg. Jeżeli jedno z kół zaczyna się ślizgać, system włącza hamulec tego koła. Funkcja hamowania działa do chwili, gdy osiągnięta prędkość obrotowa zapewni właściwą przyczepność koła do nawierzchni.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „SkontrolujESC” i zapala się lampka kontrolna ©. W takim przypadku ESC i układ antypoślizgowy są wyłączone.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wspomaganie nagłego hamowania

System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania.

Zasada działania

System umożliwia wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku zostaje natychmiast włączona maksymalna siła wspomagania i możliwe jest uruchomienie regulacji ABS.

Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane, dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony.

Zapalenie się świateł awaryjnych

Automatyczne włączenie świateł awaryjnych może nastąpić w przypadku gwałtownego hamowania.

Uprzedzanie hamowania

Zależnie od wersji pojazdu, w przypadku szybkiego puszczenia pedału przyspieszenia, system uprzedza hamowanie w celu zmniejszenia drogi hamowania.

Przypadki szczególne

Podczas używania regulatora prędkości:

- podczas używania pedału gazu, system może się uruchomić, gdy pedał zostanie zwolniony;

- jeśli pedał przyspieszenia nie jest używany, system nie zostanie uruchomiony.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Skontrolujukład hamulcowy” i zapala się lampka kontrolna ©.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

System pomocy przy ruszaniu pod górę

System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia). Uniemożliwia on przemieszczenie się pojazdu w tył, powodując automatyczne zaciągnięcie hamulców, gdy kierowca zwolni pedał hamulca, aby wcisnąć pedał przyspieszenia.

Działanie systemu

System działa tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w innym położeniu niż N lub P, a pojazd stoi nieruchomo (wciśnięcie pedału hamulca).

System przytrzymuje pojazd przez około 2 sekundy. Następnie hamulce zostają stopniowo zwolnione (pojazd zaczyna jechać, w zależności od nachylenia terenu).

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie może całkowicie zapobiec przemieszczaniu się pojazdu w tył we wszystkich sytuacjach (bardzo duże pochyłości terenu, itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca może włączyć pedał hamulca i zapobiec w ten sposób przemieszczeniu się pojazdu do tyłu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie powinien być używany po dłuższym postoju pojazdu: należy wtedy skorzystać z pedału hamulca.

Funkcja ta nie służy do unieruchamiania pojazdu w sposób trwały.

W razie potrzeby należy wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Układ hamowania z odzyskiwaniem energii

Układ hamowania z odzyskiwaniem energii może podczas hamowania zamienić energię wytwarzaną przez hamowanie pojazdu na energię elektryczną.

Energia ta doładowuje akumulator trakcyjny 400 V, przez co zwiększa się przebieg pojazdu.

Nieprawidłowości w działaniu

- © świecąca się na tablicy wskaźników, której towarzyszy komunikat „Skontrolujukład hamulcowy”: wspomaganie hamowania nadal działa.

Wrażenia po wciśnięciu pedału hamulca mogą być w takiej sytuacji inne niż zwykle.

Zaleca się naciskać pedał mocno i w sposób ciągły.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- û świecąca się na tablicy wskaźników, której towarzyszy komunikat „Usterka układu hamulcowego”: oznacza to usterkę elementów układu hamulcowego.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna û informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, dla Państwa bezpieczeństwa, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.