Powrót do listy

KLIMATYZACJA: informacje i instrukcje dotyczące obsługi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rady związane z eksploatacją

W niektórych przypadkach (klimatyzacja wyłączona, włączona recyrkulacja powietrza, zerowa lub słaba prędkość nawiewu itp.), może się zdarzyć, że na szybach i na przedniej szybie pojawi się zaparowanie.

W przypadku zaparowania należy użyć funkcji „dobra widoczność”, aby je usunąć, a następnie najlepiej włączyć klimatyzację w trybie automatycznym w celu uniknięcia powstawania pary.

Zużycie paliwa

Podczas korzystania z klimatyzacji, zwiększenie zużycia paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) jest normalnym zjawiskiem.

W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez automatycznego trybu działania, należy ją wyłączyć, gdy jej działanie nie jest już konieczne.

Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska

W czasie jazdy nawiewy powinny być otwarte, a szyby zamknięte. Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem silnika.

Konserwacja

Częstotliwość wykonywania kontroli jest podana w książce przeglądów pojazdu.

Nieprawidłowości w działaniu

Ogólnie biorąc, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

- Obniżona skuteczność usuwania szronu, pary lub działania klimatyzacji.

Przyczyną może być zanieczyszczenie filtra kabiny.

- Brak nawiewu zimnego powietrza.

Sprawdzić odpowiednie ustawienie elementów sterujących oraz stan bezpieczników. W przeciwnym razie wyłączyć klimatyzację.

Obecność wody pod pojazdem

Przy dłuższym stosowaniu klimatyzacji można zauważyć wyciek wody spod samochodu. Jest to zjawisko normalne, spowodowane skraplaniem się pary wodnej.

Pojazdy wyposażone w tryb ECO

Po włączeniu tryb ECO może zmniejszyć wydajność klimatyzacji. RADY DOTYCZĄCE JAZDY ECO.

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru.

Układ klimatyzacji należy regularnie włączać, nawet przy niskiej temperaturze. Układ należy włączać co najmniej raz na miesiąc na około 5 minut.

Nie należy samodzielnie otwierać układu z czynnikiem chłodzącym. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry.

Obwód czynnika chłodniczego może zawierać fluorowane gazy cieplarniane.

W zależności od wersji znajdziesz następujące informacje na etykiecie A umieszczonej w komorze silnika.

Treść i lokalizacja informacji na etykiecie A zależy od pojazdu.

Czynnik chłodniczy stosowany w silniku TCe 260: R-1234yf.

Ñ Typ czynnika chłodniczego

Typ oleju w układzie klimatyzacji

Produkt łatwopalny

Skorzystaj z instrukcji obsługi

Obsługa

Ilość czynnika chłodniczego w instalacji pojazdu.

x,xxx kg

Wpływ na globalne ocieplenie (odpowiednik CO2).

GWP xxxxx

Ilość (masa) i odpowiednik CO2.

Odpowiednik CO2: x,xx t

Nie wolno otwierać obwodu czynnika chłodniczego. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry.

Nie używaj czynników chłodniczych, które nie spełniają specyfikacji. Ryzyko powstania uszkodzeń.

W zależności od specyfikacji czynnik chłodniczy znajduje się pod wysokim ciśnieniem i jest łatwopalny. Ryzyko obrażeń.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem lub WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.