Powrót do listy

RADY DOTYCZĄCE JAZDY ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zużycie paliwa jest homologowane zgodnie z metodą standardową i przepisami. Jest identyczny w przypadku wszystkich producentów, umożliwia porównanie pojazdów. Zużycie w warunkach rzeczywistych zależy od warunków użytkowania pojazdu, wyposażenia i od stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji zużycia paliwa należy stosować się do poniższych zaleceń.

Zależnie od wersji pojazdu, do dyspozycji są różne funkcje umożliwiające zmniejszenie zużycia paliwa:

- obrotomierz;

- wskaźnik stylu jazdy;

- bilans trasy i ekoporady na wyświetlaczu multimedialnym;

- wskaźnik przyspieszenia Eco;

- tryb ECO;

- funkcja Stop and Start. FUNKCJA STOP AND START

Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system nawigacji zbiera te informacje.

Na tablicy wskaźników AB lub C

Zależnie od pojazdu, wyświetlanie informacji można organizować i konfigurować na podstawie wybranego stylu tablicy wskaźników za pośrednictwem ekranu wielofunkcyjnego.

Wskaźnik stylu jazdy 1

Informuje w czasie rzeczywistym o zastosowanym stylu jazdy. Powiadomienia przekazywane są za pomocą lampki kontrolnej 1.

Im więcej listków jest wyświetlanych na wskaźniku 1, tym bardziej jazda jest elastyczna i ekonomiczna.

Regularna jazda zgodnie z tym wskaźnikiem zmniejsza zużycie pojazdu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Wskaźnik przyspieszenia Eco 2

Informuje w czasie rzeczywistym o umiarkowanym lub silnym przyspieszeniu.

Pokazuje to lampka kontrolna 2:

- kolor zielony: przyspieszenie jest umiarkowane i poprawne;

- kolor biały: przyspieszenie jest zbyt silne;

- kolor szary: przyspieszenie jest silne.

Uwaga: nie jest możliwe jednoczesne wyświetlanie wskaźnika stylu jazdy 1 i wskaźnika przyspieszenia Eco 2.

Na ekranie multimedialnym

Bilans trasy

Po wyłączeniu silnika na ekranie multimedialnym 3 pojawia się „Bilans trasy”, który zawiera informacje na temat ostatniej podróży.

Oznacza:

- wynik ogólny;

- zmiana wyniku;

- przebieg bez zużycia paliwa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Pojawia się ogólny wynik od 0 do 100 umożliwiający ocenę wydajności eco jazdy. Czym wyższa ocena, tym niższe zużycie paliwa.

Eco-rady służą do poprawy wydajności jazdy.

Zapamiętywanie ulubionych tras umożliwia porównanie wydajności z poszczególnych przejazdów oraz z innymi użytkownikami pojazdu.

TrybECO

Tryb ECO to funkcja optymalizująca zużycie paliwa. Zmienia sposób działania niektórych urządzeń pobierających energię elektryczną pojazdu (ogrzewanie, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy itd.) oraz działanie niektórych funkcji (przyspieszanie, zmiana biegów, regulacja prędkości, zwalnianie itd.).

Ograniczenie przyspieszenia umożliwia jazdę miejską i podmiejską z niskim zużyciem paliwa. Ograniczone użycie klimatyzacji pozwala na zmniejszenie zużycie bez pogarszania komfortu termicznego.

Tryb swobodnego toczenia w trybie ECO (lub tryb My Sense w zależności od pojazdu)

W niektórych pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów przejście w fazę swobodnego toczenia (automatyczne położenie neutralne skrzyni biegów) w fazie zwalniania (przy zwolnionym pedale przyspieszenia) powoduje zmniejszenie siły hamującej silnika i umożliwia przejechanie większego dystansu bez używania paliwa.

Opis włączania/wyłączania trybu „Swobodne toczenie” znajduje się w instrukcji systemu multimedialnego.

Włączanie funkcji

Zależnie od wersji pojazdu funkcję można aktywować:

- przez naciśnięcie przycisku 4; MULTI-SENSE

- przez naciśnięcie przełącznika 5;

- za pośrednictwem ekranu multimedialnego (opis znajduje się w instrukcji systemu multimediów).

Lampka kontrolna pojawia się na tablicy wskaźników, aby potwierdzić uruchomienie funkcji.

W czasie jazdy, możliwe jest tymczasowe wyłączenie trybu ECO, aby przywrócić wydajność silnika.

W tym celu wcisnąć do oporu pedał gazu.

Tryb ECO ponownie się uruchomi, kiedy zmniejszy się nacisk na pedał przyspieszenia.

Wyłączenie funkcji

Zależnie od wersji pojazdu funkcję można wyłączyć:

- przez naciśnięcie przycisku 4; MULTI-SENSE

- przez naciśnięcie przełącznika 5;

Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie potwierdzając wyłączenie funkcji.

Rady dotyczące jazdy i ECO jazda

Zachowanie na drodze

- Zamiast rozgrzewać silnik na postoju, lepiej jechać samochodem, nie obciążając go zbytnio do momentu, aż silnik osiągnie temperaturę roboczą.

- Duże prędkości znacząco wpływają na zużycie paliwa przez pojazd.

Przykłady (przy stałej prędkości):

- zmniejszenie prędkości ze 130 km/h do 110 km/h w przybliżeniu pozwala zaoszczędzić do 20% paliwa;

- zmniejszenie prędkości ze 90 km/h do 80 km/h w przybliżeniu pozwala zaoszczędzić do 10% paliwa.

- Dynamiczna jazda ze znacznym i częstym przyśpieszaniem i zwalnianiem kosztuje bardzo dużo w przeliczeniu na paliwo, przynosząc przy tym niewielki zysk czasu.

- Nie doprowadzać silnika do zbyt wysokich obrotów przy zmianie biegów. Należy jeździć na możliwie najwyższym biegu.

- Należy unikać gwałtownego przyspieszania.

- Nie należy niepotrzebnie hamować. Dlatego też, zauważywszy wcześniej przeszkodę lub zakręt, należy wykorzystać efekt hamowania silnikiem, zdejmując po prostu nogę z pedału przyspieszenia.

- Jadąc pod górę, nie starać się utrzymywać stałej prędkości, nie przyspieszać silniej niż podczas jazdy po płaskim terenie: Najkorzystniej jest utrzymywać pedał gazu na stałym poziomie.

- Kilkakrotne wciskanie sprzęgła i wciskanie pedału przyspieszenia przed uruchomieniem silnika to czynności zbyteczne w nowoczesnych pojazdach.

- Jazda w złą pogodę, drogi zalane wodą:

Nie należy jeździć po drogach, na których zalewająca je woda sięga powy- żej dolnej krawędzi obręczy kół.

Utrudnienie w prowadzeniu pojazdu

Po stronie kierowcy należy koniecznie używać dywanika przeznaczonego do danego pojazdu, mocując go założonymi łącznikami i regularnie sprawdzać jego zamocowanie. Nie stosować wielu dywaników.

Ryzyko zablokowania pedałów

Opony

- Niedostateczne ciśnienie w oponach może spowodować wzrost zużycia paliwa.

- W celu zoptymalizowania zużycia paliwa ustaw ciśnienie w oponach dla najwyższej prędkości lub zastosuj ciśnienie podane na etykiecie umieszczonej na krawędzi drzwi kierowcy. CIŚNIENIE W OGUMIENIU.

- Stosowanie opon niezalecanych przez producenta może również spowodować wzrost zużycia paliwa.

Rady dotyczące użytkowania

- Należy jak najczęściej korzystać z trybu ECO.

- Włączone odbiorniki prądu to wzrost zużycia paliwa. Dlatego należy w miarę możliwości wyłączać je, gdy nie są potrzebne. Jednak (bezpieczeństwo przede wszyst- kim), należy włączać światła, gdy wy- magają tego warunki drogowe (w myśl zasady: widzieć i być widzianym).

- Korzystać z układu wentylacji. Jazda z szybkością 100 km/h z otwartymi szybami powoduje wzrost zużycia paliwa o 4%.

- Uzupełniając paliwo nie dopuszczać do przelewania zbiornika.

- W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację, zwiększone zużycie paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) przy włączonej klimatyzacji jest normalnym zjawiskiem. W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez automatycznego trybu działania, należy ją wyłączyć, gdy jej działanie nie jest już konieczne.

Rady mające na celu zmniejszenie zu- życia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska:

Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem silnika.

- Unikać jazdy z pustym bagażnikiem dachowym.

- Do przewozu przedmiotów o dużej objętości używać przyczepy.

- Przy podróżowaniu z przyczepą kempingową należy zaopatrzyć się w atestowany spojler dachowy i dokonać jego odpowiedniej regulacji.

- Unikać jazdy „od drzwi do drzwi“ (krótkie przejazdy, długie postoje) - w takich warunkach silnik nie osiąga odpowiedniej temperatury pracy.

OMÓWIENIE ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH EKONOMICZNĄ JAZDĘ (TRYB ECO)