Powrót do listy

FUNKCJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych. System włączy się automatycznie podczas uruchomienia pojazdu. Podczas jazdy system wyłącza silnik (tryb gotowości), gdy pojazd zatrzymuje się lub porusza się z małą prędkością (korki, światła drogowe itp.), w zależności od pojazdu.

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania;

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno);

Zależnie od pojazdu, jeżeli lampka ostrzegawcza miga i na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Wciśnij pedał hamulca”,   pedał hamulca nie jest wciśnięty z wystarczającą siłą;

i

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

i

- gdy prędkość pojazdu jest zerowa przez ok. jedną sekundę lub, zależnie od pojazdu, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej około 5 km/h.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położenia P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników w sposób ciągły, ostrzegając o przejściu silnika w stan czuwania.

Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Gdy silnik przechodzi w tryb czuwania, wspomaganie kierownicy może zostać wyłączone.

W takim przypadku działanie układu zostanie wznowione, gdy silnik wyjdzie z trybu czuwania lub zostanie przekroczona prędkość około 1 km/h (zjazd ze wzniesienia, pochyłości itp.).

W razie przejścia silnika w stan czuwania, automatyczny hamulec parkingowy (w zależności od wersji pojazdu) nie zadziała w sposób samoczynny.

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

Przed opuszczeniem pojazdu silnik należy BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania). URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

Wyjście z trybu czuwania silnika

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

lub

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

- gdy pedał hamulca zostanie zwolniony, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M;

lub

- pedał hamulca zwolniony, skrzynia biegów w położeniu N i zwolniony hamulec parkingowy;

lub

- zaciągnięty hamulec parkingowy, skrzynia biegów w położeniu P lub N i zaciągnięty hamulec parkingowy;

lub

- skrzynia biegów w położeniu R;

lub

- wciśnięty pedał przyspieszenia;

lub

- w trybie ręcznym dźwigienki zmiany biegu są aktywne.

Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć silnik (silnik nie może być w trybie czuwania): BEZWZGLĘDNIE wyłącz silnik URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

funkcja „AUTOHOLD” włączona FUNKCJA „AUTOHOLD", pedał hamulca może zostać zwolniony, a silnik pozostaje w trybie czuwania.

Aby wyjść z trybu czuwania silnika, po zwolnieniu pedału hamulca wciśnij pedał przyspieszenia.

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty;

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;

- za duża wysokość;

- nachylenie jest zbyt strome dla pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- temperatura silnika jest niewystarczająca;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

-...

W zależności od pojazdu zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników. Lampka kontrolna informuje o braku możliwości przejścia silnika w stan czuwania.

Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników pojawia się wraz z komunikatem:

- „Optymalizacja ład. akumulatora”, aby nadać priorytet funkcji ładowania akumulatora;

- „Ogrzewanie priorytetowe”, aby nadać priorytet funkcji klimatyzacji;

- „Priorytet silnik pracuje”, aby nadać priorytet funkcjom silnika.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy.

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

-...

Zależnie od pojazdu, lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników sygnalizuje automatyczny rozruch silnika.

Zależnie od pojazdu lampce ostrzegawczej może towarzyszyć komunikat na tablicy wskaźników:

- „Optymalizacja ład. akumulatora”, aby nadać priorytet funkcji ładowania akumulatora;

- „Ogrzewanie priorytetowe”, aby nadać priorytet funkcji klimatyzacji;

- „Priorytet silnik pracuje”, aby nadać priorytet funkcjom silnika.

Przed opuszczeniem pojazdu silnik należy BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania) URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat „Stop & Start wyłączony” zostanie wyświetlony na tablicy wskaźników i zapali się lampka ostrzegawcza 1 zapłonu.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Komunikat „Stop & Start włączony” zostanie wyświetlony na tablicy wskaźników i zgaśnie lampka na przycisku 1.

System jest automatycznie włączany za każdym razem, gdy pojazd jest uruchamiany za pomocą przycisku rozruchu URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy tablica wskaźników wyświetla komunikat „Skontroluj Stop & Start” i przełącznik 1 jest podświetlony, system jest nieaktywny.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga specjalna: gdy silnik znajduje się w stanie czuwania, naciśnięcie przycisku 1 powoduje automatyczne uruchomienie silnika.

OMÓWIENIE UKŁADU STOP&START