Powrót do listy

SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system ostrzega o utracie ciśnienia w jednej oponie lub w kilku oponach.

Etykieta 1 oznacza obecność systemu w pojeździe.

Aby ją sprawdzić, należy otworzyć drzwi kierowcy.

Zasada działania

System wykrywa utratę ciśnienia w jednej z opon, mierząc szybkość kół podczas jazdy.

Lampka kontrolna  2 zapala się światłem ciągłym, aby ostrzec kierowcę w przypadku niedostatecznego ciśnienia (niedopompowana opona, przebita opona itp.).

Warunki działania

W systemie musi być zaprogramowane ciśnienie napompowania odpowiadające napisowi na etykiecie opony. W przeciwnym razie ostrzeganie może nie działać niezawodnie nawet w przypadku znacznego spadku ciśnienia. CIŚNIENIE W OGUMIENIU.

System może zadziałać z opóźnieniem lub nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:

- system nie został ponownie uruchomiony po dopompowaniu lub innych przeprowadzonych działaniach dotyczących kół;

- system został błędnie przywrócony: wartość ciśnienia jest inna niż zalecana;

- poważna zmiana obciążenia lub ustawienie ciężaru po jednej stronie pojazdu;

- jazda sportowa z gwałtownym przyspieszeniem;

- jazda po drodze zaśnieżonej lub śliskiej;

- jazda z łańcuchami śniegowymi;

- zamontowanie tylko jednej nowej opony;

- stosowanie opon nieautoryzowanych przez markę;

-...

Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach

Należy to wykonywać na postoju:

- po każdym pompowaniu lub ustawieniu ciśnienia opon;

- gdy ciśnienie odniesienia w oponach musi być zmienione, aby dostosować je do warunków użytkowania (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.);

- po wymianie koła;

- po użyciu zestawu do pompowania opon;

- po przełożeniu koła (nie zalecamy takiej praktyki).

Trzeba to robić zawsze po przeglądzie ciśnienia w ogumieniu czterech opon przy zimnym silniku.

Ciśnienie w ogumieniu musi odpowiadać bieżącemu użytkowaniu pojazdu (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Funkcja ta nie zastępuje kierowcy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Należy sprawdzać ciśnienie w oponach, w tym także w kole zapasowym, raz w miesiącu.

Procedura ustawianie parametrów początkowych

Zapłon włączony, pojazd stoi:

- krótko naciśnij przełącznik 4 tyle razy, ile to konieczne, aby przejść do zakładki „Pojazd” (lub, w zależności od pojazdu, strony Informacje);

- krótko naciśnij przełącznik 5 lub 6, aby uzyskać dostęp do strony ustawiania parametrów ciśnienia w oponach;

- wciśnij i przytrzymaj przycisk 7 OK, aby włączyć ustawianie parametrów.

Wyświetlenie komunikatu „Gdy ciśnienie OK [przytrzymaj]” przez około pięć sekund oznacza, że żądanie ustawiania parametrów referencyjnych opon zostało uwzględnione.

Ustawienie parametrów początkowych odbywa się po kilku minutach jazdy. Komunikat „Czynność zakończona” wskazuje, że wartość referencyjna ciśnienia w oponach została zresetowana.

Wyświetlanie informacji

Wyświetlenie 3 na tablicy wskaźników informuje o ewentualnych nieprawidłowościach w zakresie napompowania opon (brak powietrza w oponie, opona przebita itp.).

„Ustaw ciśnienie i zrób reset”

Zapala się lampka kontrolna i pojawia się komunikat „Ustaw ciśnienie i zrób reset”. Oznacza to, że przynajmniej jedno z kół ma za niskie ciśnienie w oponie lub jest przebite.

W przypadku spadku ciśnienia - dopompować daną oponę.

W przypadku przebicia opony należy ją wymienić lub skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Sprawdzić i uzupełnić ciśnienie we wszystkich oponach na zimno, a następnie uruchomić ustawianie wartości referencyjnej ciśnienia opon.

Lampka kontrolna gaśnie po przywróceniu wartości referencyjnej ciśnienia opon.

System może nie wykryć nagłej utraty ciśnienia w oponie (pęknięcie opony itp.).

„TPW niedostępny

Lampka ostrzegawcza miga przez kilka sekund, a następnie świeci się światłem ciągłym i pojawia się komunikat „TPW niedostępny”.

Oznacza to, że pojazd jest wyposażony w koło zapasowe o rozmiarze innym niż cztery pozostałe koła oraz że jest ono zamontowane w pojeździe.

„Skontroluj TPW

Lampka ostrzegawcza miga przez kilka sekund, a następnie świeci się światłem ciągłym i pojawia się komunikat „Skontroluj TPW”.

Towarzyszy mu lampka kontrolna ©.

Informują o błędzie w systemie i konieczności skontaktowania się z autoryzowanym partnerem marki.

Ustawienie ciśnienia w ogumieniu

Ciśnienie w ogumieniu należy regulować przy zimnych oponach (wartości sprawdzić na naklejce znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy).

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy zwiększyć ciśnienie w granicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Po każdym dopompowaniu lub ustawieniu ciśnienia opon należy uruchomić ustawianie parametrów początkowych wartości odniesienia ciśnienia opon.

Wymiana kół-opon

Należy używać wyłącznie sprzętu autoryzowanego przez sieć marki, w przeciwnym razie system może działać z opóźnieniem lub w nieprawidłowy sposób. OPONY.

Po każdej wymianie koła/opony należy odpowiednio ustawić ciśnienie opon i uruchomić ustawianie wartości referencyjnej ciśnienia opon.

Koło zapasowe

Jeżeli pojazd posiada takie wyposażenie, należy dopasować ciśnienie opon i uruchomić ustawianie parametrów początkowych ciśnienia opon.

Aerozole do naprawy przebitych opon i zestaw do pompowania opon

Należy używać wyłącznie sprzętu autoryzowanego przez sieć marki, w przeciwnym razie system może działać z opóźnieniem lub w nieprawidłowy sposób. ZESTAW DO POMPOWANIA OPON.

Po użyciu zestawu pompowania opon należy wyregulować ciśnienie opon i uruchomić wartość odniesienia ciśnienia opon.

UKŁAD KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH