Powrót do listy

OPONY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasady bezpiecznej eksploatacji opon - kół

Opony są jedynym elementem samochodu, mającym bezpośrednią styczność z nawierzchnią drogi, dlatego też bardzo istotne jest dbanie o ich dobry stan.

Niezbędne jest przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, obowiązujących w danym kraju.

Użytkowanie opon

Należy dbać o dobry stan opon. Ich bieżnik powinien mieć określoną głębokość. Opony atestowane przez dział techniczny są wyposażone we wskaźniki zużycia 1, czyli specjalne gumowe nadlewy wtopione w bieżnik opony.

W miarę ścierania bieżników opon nadlewy te stają się coraz bardziej widoczne 2: należy wówczas koniecznie wymienić opony, ponieważ głębokość bieżnika nie przekracza 1,6 mm, co powoduje, że opony tracą przyczepność na mokrej nawierzchni.

Przeciążenie samochodu, pokonywanie długich tras po autostradach w czasie upału, jak również częsta jazda po złych nawierzchniach są czynnikami przyspieszającymi zużycie opon i wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy.

Ciśnienie powietrza w oponach

Należy przestrzegać ciśnienia w ogumieniu (również w kole zapasowym), należy je sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą (patrz naklejka przyklejona na drzwiach kierowcy).

Zdarzenia występujące podczas jazdy, takie jak „uderzenia w krawężnik“, mogą spowodować uszkodzenia opon i obręczy kół, jak również wywołać zmiany ustawienia geometrii przedniego lub tylnego zawieszenia. W takim przypadku należy zlecić wykonanie kontroli kół i geometrii Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do przedwczesnego zużycia i przegrzania się opon oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy:

- pogorszenie przyczepności opony do nawierzchni drogi;

- powoduje ryzyko pęknięcia lub uszkodzenia bieżnika opony,

Ciśnienie w oponach zależy od obciążenia samochodu i prędkości jazdy. Wyrównać ciśnienie w zależności od warunków eksploatacji (patrz naklejka znajdująca się na krawędzi drzwi kierowcy).

Sprawdzanie ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponach: nie należy brać pod uwagę wyższych wartości ciśnienia, mogących wystąpić podczas upałów lub po przebyciu dłuższej trasy ze znaczną szybkością.

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy uwzględnić poprawkę w granicach od 0,2 do 0,3 bara (lub 3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedostateczne ciśnienie itp.) zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników. SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH.

Koło zapasowe

PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE, ZMIANA KOŁA.

Przekładanie kół

Ta czynność nie powinna być praktykowana.

Wymiana opon

Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek zaworu może pogorszyć szczelność opon i spowodować spadek ciśnienia.

Zawsze należy używać kapturków na zaworach identycznych jak oryginalne i dokręcać je do oporu.

Ze względów bezpieczeństwa oraz w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie, należy montować wyłącznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i kształtu bieżnika.

Muszą one mieć nośność i indeks prędkości przynajmniej takie, jak w oponach oryginalnych lub spełniać zalecenia autoryzowanego dealera.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może zagrażać bezpieczeństwu i naruszyć zgodność pojazdu.

Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem.

Jazda zimą

Łańcuchy na koła

Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest zakładanie łańcuchów na tylne koła.

Założenie opon większych niż opony montowane fabrycznie w samochodzie uniemożliwia montaż łańcuchów.

Opony jednokierunkowe

Opona jednokierunkowa może być montowana tylko w jednym kierunku. Należy bezwzględnie przestrzegać tego kierunku.

Jeśli po przebiciu oponę jednokierunkową trzeba założyć przeciwnie do jej kierunku obrotu, należy zachować ostrożność, zwłaszcza na mokrej nawierzchni, ponieważ specyfikacja takiej opony nie zostanie zachowana.

Opony „zimowe“

Radzimy założyć tego typu opony na cztery koła, dla zapewnienia optymalnej przyczepności samochodu.

Uwaga: te opony mają czasami tylko jeden kierunek obrotu i jeden indeks prędkości maksymalnej, którego wartość może być niższa od wartości maksymalnej prędkości pojazdu.

Opony z kolcami

Mogą być stosowane tylko przez czas ograniczony i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Należy zawsze stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów, regulujących kwestię dopuszczalnej maksymalnej prędkości.

Opony tego typu należy zakładać co najmniej na oba przednie koła.

We wszystkich przypadkach zalecamy zasięgnąć informacji u Autoryzowanego Partnera marki, który doradzi, jaki rodzaj wyposażenia jest najlepiej dostosowany do Państwa samochodu.

Łańcuchy można montować wyłącznie na opony o identycznych wymiarach, co opony zamontowane fabrycznie w pojeździe.

Na koła o średnicy 18 cali nie należy zakładać łańcuchów.

W przypadku konieczności założenia łańcuchów, należy zaopatrzyć się w specjalne wyposażenie.

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.