Powrót do listy

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW, DŹWIGNIA MECHANICZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dźwignia sterująca 1

P: postój

R: bieg wsteczny

N: położenie neutralne

D: tryb automatyczny

W polu 4 tablicy wskaźników jest wskazana pozycja włączona za pomocą dźwigni wybieraka 1 lub bieg włączony w trybie ręcznym.

Uwaga: naciskając przycisk 2 można wyjść z pozycji P lub zmienić pozycję D lub N na R lub P.

Uruchomienie silnika

Ustaw dźwignię 1 w położeniu P, następnie uruchom silnik.

W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem na przycisk odblokowujący 2.

Wciskając pedał hamulca (lampka kontrolna 3 na wyświetlaczu gaśnie) przestawić dźwignię z pozycji P.

Ustawienie dźwigni sterującej w położeniu D lub R może odbywać się wyłącznie w czasie postoju, należy wówczas wcisnąć pedał hamulca, zdjąwszy uprzednio nogę z pedału przyspieszenia.

Prowadzenie pojazdu z użyciem automatycznego trybu przełożeń

Ustawić dźwignię 1 w pozycji D.

W większości sytuacji napotykanych w czasie jazdy nie ma potrzeby posługiwania się dźwignią: biegi włączają się automatycznie we właściwym momencie, przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika. System automatycznie uwzględniania takie parametry jak obciążenie pojazdu, ukształtowanie terenu i styl jazdy kierowcy.

Jazda ekonomiczna

Podczas normalnej jazdy, należy zawsze ustawiać dźwignię zmiany biegów w położeniu D i przytrzymywać lekko wciśnięty pedał gazu. Dzięki temu zmiana biegów następuje automatycznie przy niewielkich prędkościach obrotowych silnika.

Przyspieszanie i wyprzedzanie

W tym celu wcisnąć do oporu pedał gazu.

Automatyczna skrzynia biegów wybierze wówczas optymalne przełożenie, uwzględniające charakterystykę silnika.

Dźwigienki zmiany biegów 56

W zależności od wersji pojazdu do zmiany biegów można używać dźwigienek 5 i 6, gdy dźwignia znajduje się w położeniu D.

5: Włączenie niższego biegu.

6: Włączenie wyższego biegu.

Położenia P, N i R nie są dostępne za pomocą dźwigienek sterujących.

Uwaga: podczas używania dźwigienek naciskaj ich środkową część, a nie krawędzie.

Prowadzenie pojazdu z użyciem ręcznego trybu przełożeń

Podczas jazdy z dźwignią w położeniu D można włączyć ręczny tryb jazdy za pomocą dźwigienek 56 na kierownicy. W zależności od wersji pojazdu dostępne są dwa ręczne tryby jazdy:

- w „tymczasowym” trybie ręcznym można wymusić zmianę biegu, naciskając jedną z dwóch dźwigienek. Tryb jazdy i włączony bieg D są wyświetlone na tablicy wskaźników.

Uwaga: skrzynia biegów sama wraca do trybu automatycznego D, gdy włączony bieg przestaje odpowiadać warunkom jazdy lub gdy dźwigienka nie będzie używana przez pewien czas.

- stały tryb ręczny jest uaktywniany przez naciśnięcie i przytrzymanie jednej z dźwigienek. Tryb jazdy M i włączony bieg pojawią się na wyświetlaczu 7 na tablicy wskaźników.

Uwaga: do trybu automatycznego można powrócić, naciskając i przytrzymując prawą dźwigienkę. Tryb automatyczny D zostaje wyświetlony na tablicy wskaźników.

We wszystkich przypadkach :

- aby włączyć niższy bieg, należy nacisnąć lewą dźwigienkę;

- aby włączyć wyższy bieg, należy nacisnąć prawą dźwigienkę.

Przypadki szczególne

W niektórych sytuacjach (np. ochrona silnika, działanie układu ESC itp.) system może automatycznie zmienić bieg.

Podobnie w celu uniknięcia tzw. „niewłaściwych zmian biegów”, „automatyczne działanie” może uniemożliwić zmianę biegu: w takim przypadku informacja o biegu miga przez kilka sekund na tablicy wskaźników.

Przypadki szczególne

- Jeżeli rodzaj drogi lub warunki pogodowe (strome podjazdy, nagłe zjazdy, głęboki śnieg, piasek lub błoto) utrudniają pozostawanie w trybie automatycznym, w zależności od pojazdu, zaleca się przełączanie w tryb ręczny za pomocą dźwigienek. Ma to na celu uniknięcie zbyt częstych zmian biegów wymuszanych przez tryb automatyczny przy wjeżdżaniu pod górę oraz wykorzystanie hamowania silnikiem podczas długich zjazdów.

- Przy niskiej temperaturze, chcąc zapobiec gaśnięciu silnika, należy odczekać chwilę, pozostawiając dźwignię sterującą w pozycji P lub N i przestawić ją w pozycję D lub R.

Zatrzymanie samochodu

Po zatrzymaniu samochodu, trzymając nogę na pedale hamulca, należy ustawić dźwignię w pozycji P: skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym, a koła napędowe są zablokowane mechanicznie.

Sprawdzić, czy automatyczny hamulec parkingowy jest włączony.

Przy wjeździe na wzniesienie, aby pojazd pozostał zatrzymany, należy zwolnić pedał gazu.

Ryzyko przegrzania automatycznej skrzyni biegów.

Ze względów bezpieczeństwa, nie należy nigdy wyłączać silnika przed całkowitym zatrzymaniem samochodu.

Przełożenie P można włączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Częstotliwość przeglądów

Zapoznać się z instrukcją serwisową pojazdu lub skonsultować z ASO, aby sprawdzić, czy automatyczna skrzynia biegów wymaga okresowego przeglądu.

Jeżeli skrzyni nie trzeba serwisować, nie należy również uzupełniać poziomu oleju.

Nieprawidłowości w działaniu

- w czasie jazdy, jeżeli na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „Skontroluj skrzynię biegów”, oznacza to usterkę.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

- jeżeli w czasie jazdy na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „Przegrzanie skrzyni biegów”, należy się jak najszybciej zatrzymać, aby schłodzić skrzynię biegów; gdy to nastąpi, komunikat zniknie;

- postępowanie w razie awarii w pojeździe z automatyczną skrzynią biegów HOLOWANIE: postępowanie w razie awarii.

Jeżeli podczas ruszania dźwignia jest zablokowana w położeniu P po naciśnięciu pedału hamulca (np. w wyniku usterki akumulatora), można ręcznie zwolnić dźwignię w celu odblokowania kół napędowych. Aby to zrobić, należy odczepić podstawę osłony dźwigni i nacisnąć przycisk 9, jednocześnie naciskając przycisk 8 na dźwigni, aby ją odblokować, i przejść do pozycji N.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.