Powrót do listy

KAMERA 360°

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dzięki wykorzystaniu informacji z kamer 123 umieszczonych w przednim zderzaku, lusterkach bocznych i na tylnej klapie oraz czujników ultradźwiękowych 4 umieszczonych w zderzakach, funkcja ułatwia wykonywanie trudnych manewrów (np. parkowanie) poprzez wizualizację otoczenia pojazdu.

Czynność

Kamery przesyłają cztery niezależne widoki do ekranu multimedialnego 5.

Umożliwiają wizualizację otoczenia pojazdu:

- widok z przodu: za pomocą kamery 1;

- widok z tyłu: za pomocą kamery 3;

- widok z lotu ptaka: za pomocą kamer 123;

- widok z przedniej perspektywy (w zależności od pojazdu): za pomocą kamery 2 (po stronie pasażera).

Czujniki ultradźwiękowe wykrywają przeszkody z przodu, z tyłu i (w zależności od pojazdu) z boku pojazdu.

Uwaga: kamery nie mogą były zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.).

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

Przedni widok 1

Widok z przedniej kamery jest wyświetlany na ekranie multimediów 5.

Widok z tyłu 3

Widok z tylnej kamery jest wyświetlany na ekranie multimediów 5.

Ekran multimedialny 5 pokazuje odwrócony obraz widoku z tyłu 3, tak jak lusterko wsteczne.

Widok z przodu lub z tyłu: podczas manewrowania na pochyłości obiekty wyświetlane na ekranie multimedialnym mogą być bliżej lub dalej, niż się wydaje.

Ze względów bezpieczeństwa należy to uwzględnić w celu prawidłowej oceny odległości przez wykonaniem manewru.

Stałe pole pomiaru odległości 6

Widok „przedni” lub „tylny” przesłany do ekranu multimedialnego 5 jest wyświetlany z jedną lub dwiema liniami pomocniczymi 67.

Korzystając z tego systemu należy najpierw obserwować pola pomiaru (ruchome dla toru jazdy i stałe dla odległości).

Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników ABC wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

- A (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu;

- B (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;

- C (zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.

Ruchome pole pomiaru odległości 7 (zależnie od wersji pojazdu)

Informacja wyświetla się w kolorze niebieskim na ekranie multimedialnym 5. Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia kierownicy (do przodu i do tyłu).

Przednie, tylne i boczne linie pomocnicze to odwzorowanie rzutu na płaską powierzchnię podłoża; informacje należy pominąć, gdy nakładają się one na przeszkodę pionową lub ustawioną na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu multimedialnego mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu…), mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Połączony widok z kamer:

- podwyższone przedmioty (chodnik, pojazd itp.) mogą wydawać się zniekształcone w widoku z lotu ptaka;

- jakiekolwiek obiekty znajdujące się nad pojazdem nie są wyświetlane.

Widok z lotu ptaka

Widok z lotu ptaka to połączone widoki z kamer 123.

Wyświetla widok górnej części pojazdu i jego otoczenia.

Może to być wykorzystane do potwierdzenia widoku pozycji pojazdu w stosunku do jego najbliższego otoczenia (z przodu, z tyłu i z boku).

Widok 8 wskazuje pozycję pojazdu. Strefy 9 nieobjęte kamerami są oznaczone kolorem czarnym.

W trybie „widoku z lotu ptaka” obiekty wyświetlane na ekranie multimedialnym są w rzeczywistości oddalone dalej, niż się wydaje.

Ze względów bezpieczeństwa należy to uwzględnić w celu prawidłowej oceny odległości przez wykonaniem manewru.

Widok z przodu po stronie pasażera 2

(zależnie od wersji pojazdu)

Kamera, zamontowana w lusterku bocznym, przesyła widok boczny do ekranu multimedialnego 5.

W zależności od pojazdu można użyć ekranu multimedialnego, aby zmienić widok z lotu ptaka na widok z przodu. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

„Widok z przodu po stronie pasażera” jest przesyłany do ekranu multimedialnego wraz ze stałymi liniami pomocniczymi, które ułatwiają ocenę odległości.

Stałe linie pomocnicze 10, 11 i 12

Stałe linie pomocnicze 10 przedstawiają przednią część pojazdu.

Stała linia pomocnicza 12 przedstawia szerokość pojazdu łącznie z lusterkami bocznymi.

Stałe linie pomocnicze 11 są wyświetlane na zielono jako linie przerywane. Są to rozszerzenia stałych linii pomocniczych 1012.

W zależności od pojazdu można użyć ekranu multimedialnego, aby zmienić widok z lotu ptaka na widok z przodu. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Wykrywanie przeszkody

Gdy system jest włączony, funkcja „Park Assist” wykrywa jedną lub więcej przeszkód wokół pojazdu i wyświetla linie pomocnicze 13:

- widok z lotu ptaka;

- z przodu po stronie pasażera (w zależności od pojazdu).

Oprócz sygnalizacji dźwiękowej linie pokazują odległość od przeszkód w różnych kolorach:

- Zielony: przeszkoda w odległości między około 50 a 70 cm;

- Żółty: przeszkoda w odległości między około 30 a 50 cm;

- Czerwony: przeszkoda w odległości około 30 cm lub mniejszej.

Linie pomocnicze pokazują również lokalizację przeszkód względem ikony przedstawiającej pojazd.

Więcej informacji POMOC PRZY PARKOWANIU.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie automatycznego trybu działania

Po włączeniu zapłonu tryb automatyczny włącza się w momencie włączania wstecznego biegu. Widok z tyłu i widok z lotu ptaka pojawiają się na ekranie multimedialnym 5.

Gdy bieg wsteczny zostanie szybko przełączony na bieg umożliwiający jazdę do przodu, widok z tyłu i widok z lotu ptaka zostaną zastąpione widokiem z przodu i widokiem z lotu ptaka na ekranie multimedialnym 5.

Tryb automatyczny można wyłączyć:

- gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów) lub w położeniu N lub P (automatyczna skrzynia biegów) przez około trzy sekundy;

- gdy pojazd jadący do przodu przekroczy prędkość 10 km/h.

Tryb ręczny

Aby włączyć tryb ręczny w pojeździe stojącym z włączonym silnikiem, nacisnąć przycisk 14: na ekranie multimedialnym pojawi się widok z przodu i widok z lotu ptaka.

Tryb ręczny można wyłączyć:

- gdy pojazd jadący do przodu osiągnie prędkość 10 km/h;

- gdy dźwignia zmiany biegów nie była używana przez około trzy minuty;

- po naciśnięciu przycisku 14.

- Nie należy używać tej funkcji, gdy lusterka boczne są złożone.

- Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się, że pokrywa bagażnika jest zamknięta.

- Nie umieszczaj żadnych obiektów na kamerach ani przed kamerami.

Różnica między szacowaną odległością a rzeczywistą odległością

Jazda do przodu lub do tyłu po stromym zboczu

Stałe linie pomocnicze 15 wskazują mniejsze odległości niż ma to miejsce w rzeczywistości.

Obiekty pokazane na ekranie znajdują się dalej na zboczu.

Na przykład, jeśli na ekranie wyświetlany jest obiekt D, rzeczywista odległość do obiektu wynosi E.

Jazda do przodu lub do tyłu po stromym zboczu w dół

Stałe linie pomocnicze 15 wskazują dalsze odległości niż ma to miejsce w rzeczywistości.

Dlatego obiekty wyświetlane na ekranie są w rzeczywistości bliżej nachylenia.

Na przykład, jeśli na ekranie wyświetlany jest obiekt G, rzeczywista odległość do obiektu wynosi F.

Jazda w przód lub w tył w kierunku wystającego obiektu

Pozycja H wydaje się być dalej niż pozycja J na ekranie. Jednak pozycja H znajduje się w tej samej odległości co pozycja K.

Trajektoria wskazana przez stałe i ruchome linie pomocnicze nie uwzględnia wysokości obiektu. Istnieje więc ryzyko, że pojazd zderzy się z przedmiotem podczas cofania w kierunku pozycji K.

Ograniczenia działania systemu

System nie może wyświetlić obiektów znajdujących się w określonych obszarach.

W widoku z przodu lub z tyłu system nie może być wykorzystywany do podglądu obiektu w obszarze L.

W widoku z lotu ptaka system nie może być używany do wyświetlania dużego obiektu w obszarze M (w pobliżu krawędzi wyświetlanego obszaru).

Ustawianie wyświetlacza

Po włączeniu zapłonu naciśnij przycisk 14 lub przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie R (automatyczna skrzynia biegów) lub w położenie biegu wstecznego (mechaniczna skrzynia biegów), aby korzystać z tej funkcji.

Funkcja wyświetla różne widoki na ekranie zgodnie z położeniem dźwigni zmiany biegów.

W zależności od pojazdu można wybrać „widok z lotu ptaka” lub „widok z przodu po stronie pasażera”.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Jeżeli dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R (automatyczna skrzynia biegów) lub w położeniu biegu wstecznego (mechaniczna skrzynia biegów), dostępne są następujące widoki:

- podział ekranu pomiędzy widok z tyłu/widok z lotu ptaka;

lub

- podział ekranu między widok z tyłu/przedni widok boczny (w zależności od pojazdu).

Po zmianie biegów z biegu wstecznego na bieg P (automatyczna skrzynia biegów) lub położenie neutralne (mechaniczna skrzynia biegów) dostępne są następujące widoki:

- podział ekranu pomiędzy widok z tyłu/widok z lotu ptaka;

lub

- podział ekranu między widok z tyłu/przedni widok boczny (w zależności od pojazdu).

Po zmianie biegów z biegu wstecznego na bieg D (automatyczna skrzynia biegów) lub bieg przeznaczony do jazdy (mechaniczna skrzynia biegów) dostępne są następujące widoki:

- podział ekranu pomiędzy widok z przodu/widok z lotu ptaka;

lub

- podział ekranu między widok z przodu/przedni widok boczny (w zależności od pojazdu).

Ustawianie parametrów kamery

Można zmodyfikować następujące ustawienia:

- jasność;

- kolory;

- kontrast.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa widoki nie są wyświetlane w menu „Ustawienia”, gdy pojazd się porusza.

UŻYWANIE WIDOKU 360°