Powrót do listy

KAMERA COFANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Podczas cofania pojazdu kamera 1 umieszczona w pokrywie bagażnika przesyła widok strefy znajdującej się za pojazdem na wyświetlacz multimedialny 2, na którym wyświetlane są dwie linie pomocnicze 34 (stała i ruchoma).

W swoim działaniu system ten wykorzystuje kilka linii pomocniczych (ruchome do wskazywania toru jazdy, a stałe do wskazywania odległości). Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Stałe pole pomiaru odległości 3

Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników ABC wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

- A (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu;

- B (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;

- C(zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.

To pole pomiaru odległości pozostaje stałe i pokazuje tor jazdy samochodu, jeśli jego koła są ustawione na wprost.

Ruchome pole pomiaru odległości 4

Informacja wyświetla się w kolorze niebieskim na ekranie multimedialnym 2. Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia kierownicy.

Cecha szczególna

Upewnić się, że kamera nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, skropliny itd.).

Ustawienia

Przy nieruchomym pojeździe i pracującym silniku za pomocą ekranu multimedialnego 2 można włączyć lub wyłączyć linie pomocnicze i dostosować ustawienia obrazu z kamery (jasność, kontrast itp.). W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Ekran pokazuje obraz odwrócony, jak w lusterku wstecznym.

Ramki stanowią odwzorowanie rzutu na płaskiej powierzchni. Informacji nie należy uwzględniać, gdy rzut jest wyświetlony na pionowym przedmiocie lub przedmiocie, który znajduje się na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu…) mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Jeżeli bagażnik jest otwarty lub niedomknięty, pojawia się komunikat „Otwarty bagażnik” i znika obraz z kamery.

Funkcja ma charakter pomocniczy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

UŻYWANIE KAMERY COFANIA