OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Światła pozycyjne

Obrócić pierścień 2, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 3 w celu:

Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Funkcja zapalania świateł dziennych

Światła dzienne zapalają się automatycznie bez konieczności przestawiania dźwigni 1 przy uruchamianiu silnika i wyłączają się w momencie wyłączenia silnika.

k Światła mijania

Działanie ręczne

Obrócić pierścień 2, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 3 w celu: Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Działanie automatyczne

(zależnie od wersji pojazdu)

Obrócić pierścień 2, aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciwko oznaczenia 3: przy pracującym silniku, światła mijania zapalają się lub gasną automatycznie, w zależności od natężenia światła zewnętrznego, bez konieczności ręcznego ustawiania dźwigni 1.

W zależności od wersji światła mijania zapalają się automatycznie po kilku przetarciach wycieraczek przedniej szyby.

Przed wyruszeniem w drogę nocą, należy sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych i ustawić reflektory (jeśli obciążenie samochodu jest inne, niż zwykle).REGULACJA WIĄZKI ŚWIATŁA REFLEKTORÓW. Należy zawsze zwracać uwagę, aby światła nie były niczym pokryte lub zasłonięte (brud, błoto, śnieg, przewożone przedmioty itd.).

á Światła drogowe:

Przy pracującym silniku, po włączeniu świateł mijania, pchnąć dźwignię 1. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Chcąc ponownie włączyć światła mijania, należy jeszcze raz pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Funkcja „Podnoszenie świateł podczas jazdy”

Po włączeniu świateł drogowych funkcja „Podnoszenie świateł podczas jazdy” poprawia widoczność kierowcy, automatycznie podnosząc reflektory świateł mijania i reflektory świateł drogowych.

Po wyłączeniu świateł drogowych reflektory świateł mijania powracają do swojej pierwotnej pozycji.

Automatyczne światła drogowe

W zależności od wersji pojazdu, ten system automatycznie zapala i gasi światła drogowe. Funkcja wykorzystuje kamerę znajdującą się za lusterkiem wstecznym w kabinie w celu wykrycia pojazdów jadących w tą samą i w przeciwną stronę.

Światła drogowe włączają się automatycznie, jeżeli:

- oświetlenie zewnętrzne jest słabe;

- nie wykryto żadnego pojazdu ani świateł;

- prędkość pojazdu jest większa niż ok. 40 km/h.

Jeśli nie spełniono któregoś z warunków, system przełączy się na światła mijania.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Aby włączyć automatyczne światła drogowe:

Obróć pierścień 2 tak, aby ustawić symbol AUTO naprzeciwko oznaczenia 3 i naciśnij dźwignię 1. ; Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników się zapali.

System może ulegać zakłóceniom w niektórych warunkach, szczególnie takich jak:

- ekstremalne warunki pogodowe (deszcz, śnieg, mgła itd.) ;

- zasłonięta przednia szyba lub kamera;

- kiedy pojazd z tyłu lub z przodu posiada mniej widoczne lub zasłonięte światła;

- nieprawidłowa regulacja świateł przednich;

- systemy odblaskowe;

- ...

Automatyczne światła drogowe (ciąg dalszy)

Aby wyłączyć automatyczne światła drogowe:

- obróć pierścień 2 w inne położenie niż AUTO;

lub

- pociągnij dźwignię 1.

Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie.

Uwaga: po wyłączeniu funkcji automatycznych świateł drogowych zostaną włączone światła drogowe.

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „Skontroluj światła automat.” pojawia się na tablicy wskaźników, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Korzystanie nocą z przenośnego systemu nawigacji w strefie przedniej szyby znajdującej się pod kamerą może powodować zakłócenia w działaniu systemu „automatycznych świateł drogowych” (ryzyko odblasku na przedniej szybie).

System „automatycznych świateł drogowych” w żadnym wypadku nie zwalnia z konieczności zachowania uwagi oraz odpowiedzialności kierowcy za światła pojazdu i ich dostosowanie do warunków oświetlenia, widoczności i ruchu.

Wyłączanie świateł

Światła gasną automatycznie w momencie wyłączania silnika, po otwarciu drzwi kierowcy lub zablokowaniu zamków drzwi. W takim przypadku, gdy silnik zostanie ponownie uruchomiony, światła zapalą się, zgodnie z położeniem pierścienia 2.

Uwaga: w przypadku, gdy światła przeciwmgielne są zapalone, funkcja automatycznego wyłączania świateł nie działa.

Sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł

Jeżeli światła były zapalone po wyłączeniu silnika, w chwili otwarcia drzwi kierowcy włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, powiadamiający o pozostawieniu zapalonych świateł (aby uniknąć rozładowania akumulatora).

Nieprawidłowości w działaniu

Komunikat „Sprawdź oświetlenie”, zapalona lampka ostrzegawcza © i migająca lampka ostrzegawcza k na tablicy wskaźników sygnalizują usterkę oświetlenia.

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja powitania i pożegnania

(zależnie od wersji pojazdu)

Gdy funkcja jest włączona, światła dzienne i tylne światła pozycyjne zapalają się automatycznie w chwili wykrycia karty lub przy otwieraniu pojazdu.

Wyłączają się automatycznie:

- około minutę po zapaleniu;

- przy uruchamianiu silnika w zależności od położenia dźwigni oświetlenia;

lub

- przy blokowaniu pojazdu.

Włączanie-wyłączanie funkcji

Procedura włączania i wyłączania funkcji powitania zewnętrznego jest opisana w instrukcji systemu multimediów.

Wybrać „ON” lub „OFF”.

Funkcja „zewnętrzne oświetlenie towarzyszące“

Funkcja umożliwia chwilowe zapalenie świateł pozycyjnych i świateł mijania (aby oświetlić bramę podczas otwierania, itp.).

Gdy silnik i światła są wyłączone, pierścień  2 znajduje się w położeniu AUTO, pociągnąć dźwignię 1 do siebie: światła pozycyjne i światła mijania zapalą się na około 30 sekund, a na tablicy wskaźników pojawi się lampka ostrzegawcza š i k.

Aby wydłużyć ten czas, można pociągnąć dźwignię maksymalnie cztery razy (całkowity czas jest ograniczony do około dwóch minut).

Na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „Oświetlenie włączone _ _ _”, następnie pozostały czas działania funkcji. Następnie można zablokować zamki w pojeździe.

Aby wyłączyć światła, zanim nastąpi to w trybie automatycznym, obrócić pierścień 2 w dowolne położenie, po czym ponownie ustawić go w położeniu AUTO.

g Przednie światła przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 4 dźwigni 1 do położenia, w którym naprzeciwko oznacze-nia 3 pojawi się odpowiedni symbol, a na-stępnie puścić.

Działanie świateł zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrz-nego; włączeniu świateł·przeciwmgiel-nych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Tylne światła przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 4 dźwigni do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 3 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.

Działanie światła zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrz-nego; włączeniu świateł przeciwmgielnych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Należy pamiętać o wyłączaniu tych świateł w momencie, gdy ustała przyczyna ich stosowania, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi.

Wyłączenie świateł

Obróć środkowy pierścień 4, aby ustawić oznaczenie 3 naprzeciw symbolu odpowiadającego światłom przeciwmgielnym, które chcesz wyłączyć. Odpowiednia lampka kontrolna gaśnie na tablicy wskaźników.

Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego powoduje zgaszenie przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych.

Światła skrętu

(Zależnie od wersji pojazdu)

Podczas jazdy w przód, jeżeli są włączone światła mijania oraz są spełnione określone warunki (prędkość ok. 40 km/h, kąt skrętu kierownicy, włączony bieg jazdy do przodu, włączony kierunkowskaz itd.), zapala się jedno z przednich świateł przeciwmgielnych w celu doświetlenia zakrętu.

Gdy włączony jest bieg wsteczny i włączone są światła mijania, dwa przednie światła przeciwmgielne zapalają się automatycznie.

Uwaga: przy zmianie biegu wstecznego na bieg przeznaczony do jazdy w przód (na przykład podczas manewru parkowania) dwa światła przeciwmgielne się zapalają i świecą, dopóki pojazd nie przekroczy prędkości około 10 km/h.

W czasie mgły , gdy pada śnieg lub gdy przewozi się przedmioty wystające poza dach, automatyczne włączanie reflekto-rów nie odbywa się w sposób regularny.

Włączanie świateł przeciwmgielnych po-zostaje pod kontrolą kierowcy: lampki kontrolne na tablicy wskaźników infor-mują o ich włączeniu (lampka zapalona) lub wyłączeniu (lampka zgaszona).