Powrót do listy

WYKRYWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System wykrywa znaki ograniczenia prędkości przy drodze i wyświetla ograniczenie prędkości na tablicy wskaźników.

Wykorzystuje głównie informacje pochodzące z kamery 1 zamontowanej na przedniej szybie, za lusterkiem wstecznym.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

System wykorzystuje również informacje przekazywane przez system nawigacji w pojazdach, które są w niego wyposażone.

Kiedy ogranicznik prędkości jest aktywny, istnieje możliwość dostosowania zadanej ograniczonej prędkości do prędkości wyświetlanej przez system.

Jeżeli ograniczenie prędkości zostanie przekroczone, panel wyświetlacza zostanie zmodyfikowany w celu ostrzeżenia kierowcy.

Gdy pojazd wyposażony w system nawigacji porusza się po kraju, w którym jednostki prędkości różnią się od jednostek używanych przez pojazd, system wyświetla ograniczenia prędkości w jednostkach obowiązujących w tym kraju oraz prędkość przeliczoną na jednostki używane przez tablicę wskaźników.

W krajach, w których prędkość jest dodatkowo ograniczana w czasie deszczu na niektórych rodzajach dróg, system może zmienić prędkość ograniczoną po kilku sekundach używania wycieraczek na przedniej szybie. Dotyczy to pojazdów wyposażonych w system nawigacji.

Szczególne sytuacje

System nie uwzględnia ograniczeń wyjątkowych, takich jak ograniczenia w dni najwyższego zanieczyszczenia powietrza.

Włączanie-wyłączanie systemu

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 2

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, skorzystać z instrukcji systemu multimediów.

Wybrać „ON” lub „OFF”.

Przy włączonej funkcji, w zależności od lokalnych przepisów, można aktywować opcję „Wyświetl obszary niebezpieczne”. System ostrzega o odległości dzielącej od tej strefy oraz podczas jazdy już w samej strefie.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Gdy pojazd stoi, nacisnąć przełącznik 3 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”;

- naciskać element sterujący 4 lub 5, aby przejść do menu „Ustawienia”, a następnie nacisnąć 6 OK;

- naciskać element sterujący 4 lub 5, aby przejść do menu „POMOC JAZDY”, a następnie nacisnąć 6 OK;

- naciskać element sterujący 4 lub 5, aby przejść do menu „Alarm prędkości”, a następnie nacisnąć 6 OK;

- naciśnij przełącznik 6 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Czynność

Lampki alarmowe

Ta funkcja wyświetla następujące lampki ostrzegawcze:

7 Znaki drogowe ograniczenia prędkości.

8 Dodatkowe znaki drogowe (początek lub koniec strefy „zakaz wyprzedzania”, ograniczenie prędkości na zjeździe z autostrady, prędkość w przypadku jazdy z przyczepą kempingową, ograniczenie prędkości z długością odcinka obowiązywania itd.).

W razie przekroczenia ograniczenia prędkości koło wokół panelu zaczyna błyskać (lampka ostrzegawcza 7) i emitowany jest sygnał dźwiękowy w celu ostrzeżenia kierowcy.

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Jeżeli prędkość zadana ograniczenia prędkości jest inna niż prędkość wykryta, należy nacisnąć i przytrzymać poniższe przełączniki:

- 9 (RES/+), aby zwiększyć prędkość zadaną do prędkości wykrytej;

- 10 (SET/-), aby zmniejszyć prędkość zadaną do prędkości wykrytej.

Nieprawidłowości w działaniu

System może nie wykryć ograniczenia prędkość, jeśli:

- przednia szyba nie jest czysta;

- kamera jest oślepiona przez słońce;

- widoczność jest niewystarczająca (noc, mgła itp.);

- znaki są nieczytelne (śnieg itp.) lub zakryte (przez inny pojazd lub drzewa);

- dane pochodzące z systemu nawigacji są nieaktualne.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

System umożliwia wykrywanie znaków ograniczenia prędkości i nie wykrywa innych znaków drogowych.

Kierowca nie powinien ignorować znaków, które nie są wykrywane przez system i musi przestrzegać w pierwszej kolejności znaków i zaleceń kodeksu ruchu drogowego.

W przypadku złej widoczności (mgła, śnieg, szron itp.) system może nie wskazać odpowiedniego ograniczenia prędkości.

Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

SYSTEMU OSTRZEGANIA O PRZEKROCZENIU DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI Z FUNKCJĄ ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH