BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: wyłączanie, włączanie airbag przedniej poduszki powietrznej pasażera

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odłączenie poduszek powietrznych airbag pasażera z przodu

Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera:

- sprawdzić, czy fotelik może być zamontowany na tym fotelu;

- bezwzględnie wyłączyć poduszkę powietrzną airbag w przypadku montażu fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy.

W celu zablokowania poduszki powietrznej airbag: przy zatrzymanym pojeździe i wyłączonym zapłonie naciśnij i obróć blokadę 1 w położenie OFF.

Po włączeniu zapłonu koniecznie sprawdzić, czy świeci się lampka ostrzegawcza ¹ na wyświetlaczu 2.

Lampka świeci się stale w celu potwierdzenia możliwości zainstalowania fotelika dla dziecka.

airbag pasażera wolno włączać i wyłączać tylko wówczas, gdy pojazd stoi z wyłączonym zapłonem.

W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne å i ©.

W celu powrotu do stanu poduszki airbag zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera airbag, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, W ŻADNYM WYPADKU nie wolno instalować fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera wyposażonym w AKTYWNĄ czołową poduszkę powietrzną airbag . Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE URAZY.

Oznaczenia na desce rozdzielczej i naklejki A po obu stronach osłony przeciwsłonecznej pasażera 3 (wzór naklejki powyżej), przypominają o tych zaleceniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera airbag, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, W ŻADNYM WYPADKU nie wolno instalować fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera wyposażonym w AKTYWNĄ czołową poduszkę powietrzną airbag. Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE URAZY.

Włączenie airbag po stronie pasażera z przodu

Z chwilą usunięcia fotelika dla dziecka z przedniego fotela pasażera należy ponownie włączyć poduszki powietrzne airbag, aby zapewnić pasażerowi podróżującemu z przodu ochronę w razie zderzenia.

W celu ponownego włączenia airbag: na postoju, przy wyłączonym zapłonie popchnąć i obrócić blokadę 1 w położenie ON.

Przy włączonym zapłonie, sprawdzić koniecznie, czy lampka kontrolna ¹ jest zgaszona i czy lampka kontrolna zapala się na wyświetlaczu 2 na około 1 minutę po każdym uruchomieniu.

Przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w systemie włączania-odłączania poduszek powietrznych airbag pasażera z przodu, instalowanie fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu jest zabronione.

Przewożenie innych pasażerów na przednim fotelu jest niewskazane.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

airbag pasażera wolno włączać i wyłączać tylko wówczas, gdy pojazd stoi z wyłączonym zapłonem.

W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne å i ©.

W celu powrotu do stanu poduszki airbag zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć.