Powrót do listy

SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O ZJEŻDŻANIU Z PASA RUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na postawie informacji z kamery 1 funkcja inicjuje działania korygujące w układzie kierowniczym pojazdu, gdy pojazd przecina linię ciągłą lub przerywaną albo zbliża się do pobocza drogi (pasa rozdzielającego, barierki, chodnika, nasypu itp.) bez włączonych kierunkowskazów.

W każdej chwili można przejąć kontrolę nad pojazdem, zmieniając położenie kierowcy.

Lokalizacja kamery 1

Upewnić się, że przednia szyba nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Włączanie/włączanie

Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przełącznik 2 tyle razy, ile potrzeba, aby wybrać „System ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu” na tablicy wskaźników.

Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Śledzenie drogi włączone” i zapala się lampka ostrzegawcza „”.

Gdy system ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu jest włączony, funkcja ostrzegania o zmianie pasa ruchu aktywuje się automatycznie. OSTRZEŻENIE O ZMIANIE PASA RUCHU.

Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przełącznik 2 tyle razy, ile potrzeba, aby wybrać „Śledzenie drogi wyłączone” na tablicy wskaźników.

Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników gaśnie.

Uwaga: wyłączenie systemu ostrzegającego o zjeżdżaniu z pasa ruchu powoduje wyłączenie funkcji ostrzegania o zmianie pasa ruchu.

Po każdym uruchomieniu pojazdu funkcja kontynuuje działanie w trybie zapisanym przy ostatnim wyłączeniu silnika.

Zasada działania

Kiedy funkcja jest aktywna, lampka ostrzegawcza oraz wskaźniki linii znajdujących się z lewej i prawej strony 3 wyświetlają się na szaro na tablicy wskaźników.

Funkcja jest gotowa do działania, gdy prędkość pojazdu mieści się w przedziale od około 70 km/h do 180 km/h i jeżeli lampka ostrzegawcza oraz lewe i prawe znaczniki 3 są w kolorze białym.

Funkcja działa, jeżeli pojazd przekracza linię lub zbliża się do pobocza drogi (pasa rozdzielającego, barierki, chodnika, nasypu itp.) bez włączonych kierunkowskazów.

W takich przypadkach:

- funkcja inicjuje działania w układzie kierowniczym pojazdu w celu dokonania korekty toru jazdy samochodu;

- wskaźnik 3 na tablicy wskaźników po stronie przekroczonej linii zmienia kolor na żółty.

Uwaga: funkcja umożliwia delikatne ścinanie zakrętów.

Jeżeli działanie korygujące w układzie kierowniczym jest niewystarczające, lampka ostrzegawcza i wskaźnik 3 na tablicy wskaźników po stronie przekroczonej linii zmieniają kolor na czerwony, czemu towarzyszą drgania kierownicy.

Przypadki szczególne

Podczas korzystania z funkcji:

- Jeżeli system nie jest w stanie wykryć żadnego działania kierowcy na kierownicy, lampka kontrolna na tablicy wskaźników świeci się na pomarańczowo w połączeniu z komunikatem „Trzymaj ręce na kierownicy” i ostrzeżeniem dźwiękowym.

Ostrzeżenie dźwiękowe jest emitowane wraz z lampką kontrolną i komunikatem, aż kierowca przejmie kontrolę;

- jeżeli system jest aktywny zbyt długo, emitowane jest ostrzeżenie dźwiękowe wraz z miganiem kierunkowskazów 3 bocznych danego pojazdu, aż kierowca przejmie kontrolę.

Można przerwać korektę toru jazdy w dowolnym momencie, poruszając kierownicą.

Czasowe zawieszenie działania

- Zbyt szybkie przekroczenie linii;

- jazda po linii;

- około cztery sekundy po zmianie pasa ruchu;

- pokonywanie ostrego łuku;

- ograniczona widoczność;

- włączenie jednego z kierunkowskazów;

- silne przyspieszenie;

- hamowanie awaryjne;

-...

Jeżeli funkcja nie jest dostępna, lampka ostrzegawcza i wskaźniki korekty z lewej/prawej strony 3 są wyświetlane na szaro na tablicy wskaźników.

Warunki nieuruchomienia systemu

Systemu nie można włączyć, gdy:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pole widzenia kamery jest zasłonięte;

- wyświetlana jest lampka ostrzegawcza û.

Lampka ostrzegawcza i wskaźniki linii z lewej/prawej strony są wyświetlane na szaro na tablicy wskaźników.

Regulacje

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny.

Procedura uzyskiwania dostępu do ustawień funkcji z ekranu multimedialnego 4 jest opisana w instrukcji systemu multimediów:

- „Intens. wibracji”: dostosowanie poziomu drgań kierownicy;

- „Alarm”: ustawienie poziomu czułości wykrywania linii. W tym celu wybrać:

- „Late”: wykrywanie linii w momencie przejeżdżania przez linię;

- „Standard”: wykrywanie linii w momencie zbliżenia się do linii;

- „Early”: wykrywanie linii znajdujących się w pobliżu.

Korekty (ciąg dalszy)

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Gdy pojazd stoi, nacisnąć przełącznik 5 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby wyświetlić menu „Ustawienia”. Nacisnąć przełącznik 8 OK;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby wyświetlić menu „POMOC JAZDY”. Nacisnąć przełącznik 8 OK;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 6 lub 7, aby wyświetlić menu „Śledzenie drogi czułość”. Naciśnij przełącznik 8 OK;

- zmienić ustawienie, naciskając element sterujący 6 lub 7. Naciśnij przycisk 8 OK.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetlana jest lampka kontrolna © wraz z komunikatem „Kamera przód skontroluj”.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, modyfikacje przedniej szyby itp.) w obrębie kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- zanieczyszczona przednia szyba (brud, lód, śnieg, skropliny itp.);

- złożona infrastruktura (tunel itp.);

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- oznaczenia na jezdni są nieregularne lub trudne do wykrycia (np. częściowo zatarte, nadmierne odstępy, zniekształcona nawierzchnia drogi);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- droga jest wąska, kręta lub pofalowana (wiele zakrętów itp.);

- samochód jedzie w małym odstępie za innym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu.

W tym przypadku system ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu może nie działa prawidłowo lub może nie działać wcale.

Ryzyko niespodziewanej, nieprawidłowej korekty toru jazdy lub brak korekty toru jazdy.

Blokada funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- okolice kamery zostały uszkodzone (po stronie przedniej szyby lub lusterka wstecznego w kabinie);

- droga jest śliska (śnieg, gołoledź, aquaplaning, żwir itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- przednia szyba jest pęknięta lub zniekształcona (nie naprawiać szyby w obszarze kamery; zlecić jej wymianę autoryzowanemu serwisowi);

- pojazd holuje przyczepę lub przyczepę kampingową;

- pojazd jedzie po drodze, na której znajduje się wiele oznaczeń (roboty drogowe itp.).

UŻYWANIE SYSTEMU UTRZYMUJĄCEGO POJAZD NA WYBRANYM PASIE RUCHU

UŻYWANIE SYSTEMU OSTRZEGAJĄCEGO O ZJEŻDŻANIU Z PASA RUCHU