ZBIORNIK PALIWA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pojemność użytkowa zbiornika:

- Około 42 litrów w wersji benzynowej;

- Około 39 litrów w wersji wysokoprężnej;

Aby otworzyć klapkę 1 po odblokowaniu zamków w pojeździe, nacisnąć w miejscu oznaczonym A, a następnie puścić. Klapka 1 się otworzy.

Podczas uzupełniania poziomu, należy użyć zaczepu na korek 2, który znajduje się na drzwiczkach 1, do zawieszenia korka 3.

Informacje na temat tankowania: patrz akapit „Tankowanie paliwa”.

Aby zamknąć klapkę, należy popchnąć ją ręcznie, aż do zatrzaśnięcia.

Korek wlewu  ma specyficzną budowę.

W przypadku konieczności jego wymiany, należy upewnić się, czy oferowany korek jest identyczny, co korek oryginalny. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Korka wlewu paliwa nie należy zbliżać do otwartego ognia lub źródeł ciepła.

Nie wolno myć okolic wlewu paliwa przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń myjących.

Jakość paliwa

Należy stosować paliwo dobrej jakości, dostosowane do norm obowiązujących w danym kraju i koniecznie zgodne ze wskazówkami podanymi na naklejce znajdującej się w klapce wlewu paliwa 1. DANE TECHNICZNE SILNIKA.

Po zakończeniu napełniania, sprawdzić, czy korek i klapka są zamknięte.

Nie należy mieszać benzyny (bezołowiowej lub E85) z olejem napędowym, nawet w małych ilościach.

Nie należy stosować paliwa na bazie etanolu, jeśli samochód nie jest do tego przystosowany.

Nie należy stosować żadnych dodatków do paliwa (odczynniki, środki aktywujące itd.) ze względu na ryzyko uszkodzenia silnika.. Aby dodać dodatek do paliwa, skorzystaj z produktu zatwierdzonego przez nasz Dział Techniczny.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wersja z silnikiem diesel

Należy koniecznie używać oleju napędowego zgodnego z instrukcjami podanymi na naklejce znajdującej się na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa 1.

Wersja z silnikiem benzynowym

Należy koniecznie używać benzyny bezołowiowej. Liczba oktanowa (RON) musi być zgodna ze wskazaniami podanymi na naklejce umieszczonej na klapce wlewu paliwa 1. DANE TECHNICZNE SILNIKA.

Tankowanie paliwa

Wprowadzić pistolet w taki sposób, aby popchnąć zawór i wsunąć go do oporu, przed rozpoczęciem napełniania zbiornika (możliwość rozpryskania paliwa).

Trzymać pistolet w takiej samej pozycji aż do końca napełniania.

Po pierwszym automatycznym wyłączeniu dystrybutora, możliwe jest jeszcze tylko dwukrotne włączenie napełniania; nie należy próbować wlewać więcej paliwa, aby zachować konstrukcyjnie przewidzianą pustą przestrzeń.

Podczas napełniania, należy uważać, aby woda nie przedostała się do zbiornika. Klapka 1 oraz jej brzegi powinny pozostać czyste.

Przypadek szczególny:

Po ok. trzymiesięcznym okresie nieużytkowania pojazdu należy zatankować paliwo, aby zapobiec uszkodzeniu pompy paliwowej.

Aby to zrobić, przy wyłączonym zapłonie wlej co najmniej 5 litrów paliwa i uruchom silnik, aby uruchomić pompę i wtłoczyć paliwo do obwodu.

Jeżeli nie można dolać co najmniej 5 litrów paliwa ze względu na poziom paliwa w zbiorniku, należy jechać pojazdem do momentu, aż zbiornik osiągnie odpowiednią pojemność.

Wersje z silnikiem benzynowym

Użycie benzyny zawierającej związki ołowiu spowodowałoby uszkodzenie elementów układu oczyszczania spalin i mogłoby doprowadzić do utraty gwarancji.

Aby uniemożliwić wlanie do zbiornika benzyny z zawartością związków ołowiu, wlew paliwa posiada zabezpieczające przewężenie z zastawką, co pozwala na wprowadzenie jedynie pistoletu dystrybutora benzyny bezołowiowej (na stacji).

Typy paliwa zgodne z normami europejskimi, które można stosować w pojazdach sprzedawanych na terytorium Europy: patrz tabela DANE TECHNICZNE SILNIKA.

Samochód wyposażony w funkcję Stop and Start.

Podczas tankowania paliwa silnik nie może pracować (ani być w trybie wstrzymanym): zawsze należy wyłączyć silnik przyciskiem 4 URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Brak paliwa - wersja diesel

Pojazdy z kluczykiem/nadajnikiem zdalnego sterowania

- Ustaw kluczyk w stacyjce w położeniu „Wł” M STACYJKA: samochód z kluczykiem i poczekaj kilka minut przed rozruchem, aby napełnić obwód paliwa;

- obrócić kluczyk do położenia D. Jeżeli silnik się nie uruchomi, powtórz procedurę;

- jeżeli silnik się nie uruchomi po kilku próbach, skontaktuj się z ASO.

Pojazdy z kartą

Gdy karta znajduje się w kabinie, nacisnąć przycisk rozruchu 4, nie wciskając pedałów. Należy poczekać kilka minut przed uruchomieniem.

Umożliwi to odpowietrzanie układu zasilania paliwem. Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.

Jeśli po kilku próbach sinik się nie uruchomi, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja elementów układu zasilania paliwem (moduły elektroniczne, przewody, układ paliwowy, wtryskiwacze, osłony ochronne, itp.) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowanego Partnera marki).

Utrzymujący się zapach paliwa

W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:

- zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon;

- włączyć światła awaryjne, poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu;

- skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.