MENU USTAWIEŃ OSOBISTYCH POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcja ta umożliwia włączanie/wyłączanie i regulację niektórych funkcji w pojeździe, zależnie od poziomu wyposażenia.

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 1

Dostęp do menu ustawień

Informacje na temat dostępu do różnych ustawień znajdują się w instrukcji systemu multimediów.

Ustawianie parametrów

Wybierz menu, następnie funkcję do modyfikacji (wyświetlacz zależy od wyposażenia pojazdu i kraju):

a) „Jazda”:

- Głośność wskaźnika;

- Swobodne toczenie;

-...

b) „Dostęp”:

- Odblokowanie drzwi kierowcy;

- Blokowanie drzwi podczas jazdy;

- Otwieranie/zamykanie w trybie „wolne ręce”;

- Zdalne blokowanie/odblokowywanie przy podejściu do pojazdu;

- Dźwięk sygnalizująca blokowanie na odległość;

- Tryb cichy;

- Automatyczne blokowanie;

c) „Ośw./wycier.”:

- Funkcja „Follow-me-home”;

- Włączanie wycieraczki przy cofaniu;

- Automatyczne wycieraczki przedniej szyby;

- Wycieranie po umyciu;

d) „Witamy”:

- Powitanie od zewnątrz;

- Automatyczne rozkładanie lusterek;

- Powitanie w pojeździe;

- Tryb automatyczny lampki sufitowej.

Zależnie od wyposażenia, wybierz:

- „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć,

lub

- czas aktywacji świateł (np. dla funkcji „Follow-me-home lighting”).

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

Dostęp do menu ustawień na wyświetlaczu 2

Gdy pojazd stoi, naciskając przełącznik 3, przejść do zakładki „Pojazd”. Naciskać przełącznik 4 lub 5, aby przejść do menu „Ustawienia”, a następnie potwierdzić, naciskając 6 „OK”.

Wybór ustawień

Nawiguj za pomocą przycisku 4 lub 5, aby wybrać funkcję do modyfikacji i naciśnij 6 „OK”, aby potwierdzić wybór (wyświetlacz może się różnić w zależności od wyposażenia pojazdu i kraju):

a) „PANEL WSKAZNIKOW”:

- Język;

- Jednostka;

- Styl;

- Kolor.

b) „POJAZD”:

- Działanie wycieraczki tylnej szyby podczas cofania;

- Automatyczne wycieraczki przedniej szyby;

- Funkcja wycierania przedniej/tylnej szyby po użyciu spryskiwacza;

- Zewnętrzne oświetlenie powitalne.

c) „POMOC PARKOWANIA”:

- Głośność sygnału dźwiękowego.

d) „POMOC JAZDY”:

- Głośność ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu;

- Czułość ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu;

- Drgania sygnalizujące wykrycie zmiany pasa ruchu;

- Czułość systemu wspomagającego utrzymywanie pojazdu na pasie ruchu;

- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach;

- Aktywne hamowanie;

- Ostrzeżenie o przekraczaniu prędkości;

- Ostrzeżenie o odległości.

e) „OSWIETLENIE”:

- Tryb automatyczny lampki sufitowej;

- Funkcja „Follow-me-home”;

- Zewnętrzne oświetlenie towarzyszące: XX sekund.

f) „DOSTEP”:

- Blokowanie drzwi podczas jazdy;

- Otwieranie/zamykanie w trybie „wolne ręce”;

- Odblokowanie drzwi kierowcy;

- Automatyczne blokowanie;

- Ciche blokowanie;

- Automatyczne otwieranie/zamykanie;

- Automatyczne rozkładanie lusterek zewnętrznych.

g) „RESET”.

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Po wybraniu wiersza naciśnij przycisk 6 „OK", aby zmienić parametry funkcji.

Po wybraniu „POMOC PARKOWANIA”, następnie „GŁOŚNOŚĆ” lub „PANEL WSKAZNIKOW” i „JĘZYK” konieczne będzie ponowne wprowadzenie ustawienia (głośność dźwięku systemu pomocy przy parkowaniu lub język tablicy wskaźników). W takim przypadku należy dokonać wyboru i zatwierdzić go, naciskając przycisk 6 OK; wybrana wartość jest przedstawiona za pomocą = przed wybranym wierszem.

Aby wyjść z menu, naciśnij 4 lub 5, aby uzyskać dostęp do opcji „POWRÓT” i potwierdź wybór, naciskając 6 „OK”. Kilkukrotne wykonanie tej operacji może okazać się konieczne.

Menu ustawień osobistych pojazdu nie może być używane w czasie jazdy. Przy prędkości powyżej 20 km/h na tablica wskaźników automatycznie wraca do trybu komputera pokładowego i systemu ostrzegania.