Powrót do listy

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dźwignia sterująca 1

P: postój

R: bieg wsteczny

N: położenie neutralne

D: tryb automatyczny

L: tryb „Low” (zależnie od pojazdu)

Znajdujący się na tablicy wskaźników wyświetlacz 4 informuje o wybranym położeniu dźwigni zmiany biegów 1.

Uwaga: nacisnąć przycisk 2, aby:

- opuścić pozycję P;

- przestaw z położenia D, L lub N w położenie R lub P;

- przejść z pozycji D do L.

Uruchomienie silnika

Ustaw dźwignię 1 w położeniu P, następnie uruchom silnik.

W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem przycisku odblokowującego 2.

Przytrzymaj nogą pedał hamulca (lampka ostrzegawcza 3 zniknie z wyświetlacza), przełącz skrzynię biegów z położenia P, zwolnij przycisk blokujący 2 i ustaw skrzynię biegów w położeniu D.

Ustawienie dźwigni sterującej w położeniu D lub R może odbywać się wyłącznie w czasie postoju, należy wówczas wcisnąć pedał hamulca, zdjąwszy uprzednio nogę z pedału przyspieszenia.

Dźwigienki zmiany biegów 56

W zależności od wersji pojazdu, do zmiany biegów można używać dźwigienek 56, gdy dźwignia jest w położeniu D.

5: Włączenie niższego biegu.

6: Włączenie wyższego biegu.

Pozycji P, N, L i R nie można osiągnąć za pomocą dźwigienek.

Prowadzenie pojazdu z użyciem automatycznego trybu przełożeń

Ustawić dźwignię 1 w pozycji D.

W większości sytuacji napotykanych w czasie jazdy, nie ma już potrzeby posługiwania się tą dźwignią: biegi włączają się automatycznie we właściwym momencie, przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika. Automatyczne działanie skrzyni biegów polega także na uwzględnianiu takich parametrów jak obciążenie pojazdu, ukształtowanie terenu i styl jazdy kierowcy.

Jazda ekonomiczna

Podczas normalnej jazdy, należy zawsze ustawiać dźwignię zmiany biegów w położeniu D i przytrzymywać lekko wciśnięty pedał gazu. Dzięki temu zmiana biegów następuje automatycznie przy niewielkich prędkościach obrotowych silnika.

Przyspieszanie i wyprzedzanie

Wcisnąć zdecydowanie pedał gazu (poza punkt oporu).

Automatyczna skrzynia biegów wybierze wówczas optymalne przełożenie, uwzględniające charakterystykę silnika.

Prowadzenie pojazdu z użyciem ręcznego trybu przełożeń

Podczas jazdy z dźwignią w położeniu D można włączyć ręczny tryb jazdy za pomocą dźwigienek 56 na kierownicy. W zależności od wersji pojazdu dostępne są dwa ręczne tryby jazdy:

- „tymczasowy” tryb ręczny, którego można użyć do wymuszenia zmiany biegu poprzez krótkie naciśnięcie jednej z dźwigienek. Tryb jazdy D i włączony bieg pojawią się na tablicy wskaźników.

Uwaga: skrzynia biegów powraca do trybu automatycznego D automatycznie, gdy włączony bieg nie jest optymalny lub gdy dźwigienki nie były używane przez pewien czas.

- stały tryb ręczny aktywowany przez naciśnięcie i przytrzymanie jednej z dźwigienek. Tryb jazdy M i włączony bieg pojawią się na wyświetlaczu 7 na tablicy wskaźników.

Uwaga: do trybu automatycznego można powrócić, naciskając i przytrzymując prawą dźwigienkę. Tryb automatyczny D zostaje wyświetlony na tablicy wskaźników.

We wszystkich przypadkach :

- aby włączyć niższy bieg, należy nacisnąć lewą dźwigienkę;

- aby włączyć wyższy bieg, należy nacisnąć prawą dźwigienkę.

Uwaga: w zależności od wyświetlacza, wskaźniki + i - lub i sugerują zmianę biegu na wyższy lub niższy.

Przypadki szczególne

W niektórych sytuacjach (np. ochrona silnika, działanie układu ESC itp.) system może automatycznie zmienić bieg.

Podobnie w celu uniknięcia tzw. „niewłaściwych zmian biegów”, „automatyczne działanie” może uniemożliwić zmianę biegu: w takim przypadku informacja o biegu miga przez kilka sekund na tablicy wskaźników.

Przy wjeździe na wzniesienie, aby pojazd pozostał zatrzymany, należy zwolnić pedał gazu.

Ryzyko przegrzania automatycznej skrzyni biegów.

Przed opuszczeniem pojazdu sprawdzić, czy lampka kontrolna P na tablicy wskaźników się świeci.

Ryzyko braku unieruchomienia pojazdu.

Przypadki szczególne

Jeżeli rodzaj drogi lub warunki pogodowe (strome podjazdy, nagłe zjazdy, głęboki śnieg, piasek lub błoto) utrudniają pozostawanie w trybie automatycznym, w zależności od pojazdu, zaleca się:

- w pojazdach wyposażonych w manetki przy kierownicy: przełącz skrzynię biegów w położenie neutralne za pomocą manetek. Ma to na celu uniknięcie zbyt częstych zmian biegów wymuszanych przez tryb automatyczny przy wjeżdżaniu pod górę oraz wykorzystanie hamowania silnikiem podczas długich zjazdów.

- pojazdy bez manetek przy kierownicy: włącz tryb „Low”, który umożliwia jazdę po powierzchniach o słabej przyczepności (śnieg, błoto itp.) z prędkością poniżej 50 km/h, podjeżdżanie pod górę lub hamowanie silnikiem podczas zjazdu ze wzniesienia. W tym celu należy ustawić dźwignię w pozycji L.

Uwaga: w trybie „Low" zmiany prędkości obrotowej silnika są ciągłe i przyspieszanie następuje bardziej liniowo.

Aby silnik nie gasł w niskiej temperaturze powietrza, należy odczekać kilka sekund przed wyłączeniem pozycji P lub N i włączyć dźwignię w pozycji D, R lub L.

Zatrzymanie samochodu

Po zatrzymaniu samochodu, trzymając nogę na pedale hamulca, należy ustawić dźwignię w położeniu P: dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym, zaś koła napędowe są zablokowane mechanicznie.

Sprawdzić, czy automatyczny hamulec parkingowy jest włączony.

Częstotliwość przeglądów

Zapoznać się z instrukcją serwisową pojazdu lub skonsultować z ASO, aby sprawdzić, czy automatyczna skrzynia biegów wymaga okresowego przeglądu.

Jeżeli skrzyni nie trzeba serwisować, nie należy również uzupełniać poziomu oleju.

Nieprawidłowości w działaniu

- w czasie jazdy, jeżeli na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „Skontroluj skrzynię biegów”, oznacza to usterkę.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

- w czasie jazdy, jeżeli na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „Przegrzanie skrzyni biegów”, należy się jak najszybciej zatrzymać, aby schłodzić skrzynię biegów; gdy to nastąpi, komunikat zniknie;

- Postępowanie w razie awarii w pojeździe z automatyczną skrzynią biegów HOLOWANIE: postępowanie w razie awarii.

Jeżeli podczas ruszania dźwignia jest zablokowana w położeniu P po naciśnięciu pedału hamulca (np. w wyniku usterki akumulatora), można ręcznie zwolnić dźwignię w celu odblokowania kół napędowych. Aby to zrobić, należy odczepić podstawę osłony dźwigni i nacisnąć przycisk 9, jednocześnie naciskając przycisk 8 na dźwigni, aby ją odblokować, i przejść do pozycji N.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Ze względów bezpieczeństwa, nie należy nigdy wyłączać silnika przed całkowitym zatrzymaniem samochodu.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.