MASY (W KG)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wskazane masy dotyczą pojazdu w wersji podstawowej, bez wyposażenia dodatkowego: zmieniają się one w zależności od wyposażenia pojazdu. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Maksymalna dopuszczalna masa całkowita z obciążeniem (MMAC)

Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (MMTA)

Całkowita masa zestawu (MTR)

Masy wskazane na tabliczce znamionowej TABLICZKI ZNAMIONOWE POJAZDU

Masa przyczepy z hamulcem*

oblicza się następująco: MTR - MMAC

Masa przyczepy bez hamulca*

550 kg

Dopuszczalne obciążenie haka holowniczego*

63 kg

Dopuszczalne obciążenie bagażnika dachowego

80 kg (włącznie z bagażnikiem)

* Masa holowanej przyczepy (Holowanie przyczepy kempingowej, łodzi, itp.)

Holowanie jest zabronione, jeśli wartość MTR - MMAC jest równa zero lub jeśli wartość MTR jest równa zero (lub nie jest podana) na tabliczce znamionowej producenta.

- Należy przestrzegać miejscowych uregulowań prawnych odnośnie dopuszczalnej masy holowanej przyczepy, a zwłaszcza przepisów kodeksu drogowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących wyboru odpowiedniego haka holowniczego należy się zwrócić do Autoryzowanego Partnera mark.

- W przypadku pojazdu z przyczepą całkowita masa zestawu (pojazd + przyczepa) nie może zostać przekroczona. Zezwala się natomiast na:

- przekroczenie MMTA przypadającej na oś tylną w granicy 15%;

- przekroczenie MMAC w granicy 10% lub do 100 kg (do momentu przekroczenia jednego z dwóch ograniczeń).

W obydwu przypadkach, maksymalna prędkość zestawu nie może przekraczać 100 km/h, a ciśnienie w oponach musi zostać zwiększone o 0,2 bara (3 PSI).

- Osiągi silnika, a tym samym jego zdolność do pokonywania wzniesień, maleją im wyżej położony jest teren, po którym porusza się samochód. Radzimy zatem zmniejszyć maksymalne obciążenie pojazdu o 10% na wysokości 1 000 metrów n.p.m., a następnie o kolejne 10% co każde 1 000 metrów n.p.m.