Powrót do listy

PODNOŚNIKI SZYB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Te systemy działają przy włączonym lub wyłączonym zapłonie, aż do chwili otwarcia jednych z drzwi przednich (z ograniczeniem do około 3 minut).

Odpowiedzialność kierowcy

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie dziecko, osobę niepełnosprawną lub zwierzę, nawet na bardzo krótki czas, jeżeli kluczyk lub karta znajdują się wewnątrz pojazdu.

Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi.

W przypadku przycięcia, należy natychmiast odsunąć szybę, wciskając odpowiedni przełącznik.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Elektryczne podnoszenie szyb ze sterowaniem impulsowym

Krótko naciśnij lub pociągnij przełącznik do oporu: szyba całkowicie się otworzy lub zamknie. Poruszenie przełącznika powoduje zatrzymanie przesuwania się szyby.

Uwaga: tylne szyby nie opuszczają się do końca.

Poruszać przełącznikiem fotela kierowcy:

1 po stronie kierowcy;

2 po stronie pasażera;

3 oraz 5 w przypadku pasażerów zajmujących tylne miejsca.

Poruszać przełącznikiem z miejsc pasażerów 6.

Należy uważać, aby żadne przedmioty nie naciskały uchylonej szyby: może to doprowadzić do uszkodzenia podnośnika szyby.

Bezpieczeństwo pasażerów

Kierowca może zablokować działanie funkcji podnośników szyb wciskając przełącznik 4. Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat zatwierdzający.

Elektryczny podnośnik szyby z funkcją sterowania impulsowego nie działa

Elektryczny podnośnik szyby z funkcją sterowania impulsowego jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne: naciśnięcie przełącznika ponad szesnaście razy z rzędu powoduje przełączenie podnośnika w tryb ochrony (zablokowanie szyby).

Można:

- korzystaj z przełączników elektrycznych podnośników szyb krótko, w odstępach około 30 sekund;

- przy pracującym silniku podnośnik szyby zostanie odblokowany po około 20 minutach bezczynności.

Uwaga: jeżeli szyba napotka opór podczas zamykania (np. gałąź drzewa itp.), zatrzyma się, po czym cofnie się o kilka centymetrów.

Zdalnie sterowane zamykanie szyb

Gdy drzwi są zamknięte z zewnątrz, dwukrotne naciśnięcie przycisku blokowania na drzwiach kierowcy w trybie „wolne ręce” na karcie lub, w zależności od pojazdu, na kluczyku powoduje automatyczne zamknięcie wszystkich szyb (elektryczne podnośniki sterowane impulsowo).

Niemniej jednak zaleca się korzystanie z systemu tylko w przypadku, gdy użytkownik widzi pojazd oraz gdy nikogo nie ma w kabinie.

Podczas zamykania szyb należy się upewnić, że żadna część ciała (ramię, ręka itp.) nie wystaje z pojazdu.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli funkcja zamykania jednej z szyb nie działa, system przechodzi do zwykłego trybu działania: należy pociągnąć dany przełącznik tyle razy, ile to konieczne, aby zamknąć szybę do końca (szyba zamyka się etapami), a następnie przytrzymać wciśnięty (po stronie zamykania) przez ponad sekundę, a potem opuścić i podnieść całkowicie szybę w celu ustawienia parametrów początkowych systemu.

W razie potrzeby, zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Ręczne podnoszenie szyb

Obrócić dźwigienkę 7.