Powrót do listy

POKRYWA KOMORY SILNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aby otworzyć pokrywę komory silnika, otwórz drzwi i pociągnij uchwyt 1 znajdujący się po lewej stronie deski rozdzielczej.

Odblokowanie zabezpieczenia pokrywy komory silnika

W celu otwarcia pchnąć zaczep 2 i w tym samym czasie podnieść pokrywę.

Otwieranie pokrywy komory silnika

Podnieś pokrywę komory silnika i zwolnij zaczep 5 z gniazda 6 za pomocą uchwytu 4. Dla własnego bezpieczeństwa należy bezwzględnie umieścić podporę w gnieździe 3 na pokrywie komory silnika.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Nie należy opierać się o pokrywę komory silnika: możliwość przypadkowego jej zamknięcia.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

Zamykanie pokrywy komory silnika

Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy żaden przedmiot nie pozostał w komorze silnika.

W celu zamknięcia pokrywy, umieścić ponownie podporę 5 w mocowaniu 6. Chwycić pokrywę pośrodku przedniej krawędzi, obniżyć do wysokości około 30 cm nad przednim pasem i puścić. Zamek zostanie zablokowany samoczynnie pod ciężarem pokrywy komory silnika.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie pokrywy.

Upewnić się, że nic nie utrudnia działania blokady (żwir, szmatka, itd.).

Po każdej pracy w komorze silnika należy upewnić się, że niczego tam nie pozostawiliśmy (szmata, narzędzia...).

Mogłyby one uszkodzić silnik lub spowodować pożar.

W przypadku nawet niewielkiego uderzenia w osłonę chłodnicy lub pokrywę komory silnika, należy jak najszybciej zlecić wykonanie kontroli zamka pokrywy Autoryzowanemu Partnerowi marki.