Powrót do listy

POŁĄCZENIE ALARMOWE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeśli pojazd jest wyposażony w funkcję połączenia alarmowego, umożliwia on automatyczne lub ręczne wezwanie służb ratunkowych w razie wypadku lub nagłego problemu zdrowotnego, co pozwala skrócić czas reakcji.

W przypadku użycia funkcji połączenia alarmowego w celu zgłoszenia wypadku, którego się jest świadkiem, należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i uruchomić funkcję. Umożliwi to służbom ratunkowym lokalizację samochodu, a zatem miejsca zgłaszanego wypadku.

We wszystkich przypadkach, należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów.

Połączenia alarmowego należy używać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych: jeżeli jest się świadkiem lub uczestnikiem wypadku lub w przypadku problemu zdrowotnego.

W razie wypadku, jeśli pozwala na to lokalizacja i warunki na drodze, należy pozostać blisko pojazdu, aby w razie potrzeby móc szybko odebrać połączenie z centrum obsługi.

1 Lampka ostrzegawcza systemu:

- zielona: aktywny

(dostępna sieć);

- wyłączona: nieaktywny

(sieć niedostępna);

- czerwona: aktywny, włączony

usterka;

- zielona migająca: połączenie w toku.

2 Lampka ostrzegawcza trybu automatycznego;

3 Przycisk SOS;

4 Mikrofon;

5 Głośnik.

Połączenie zawsze odbywa się w następujący sposób:

- nawiązanie połączenia ze służbami ratunkowymi;

- wysyłanie danych związanych z wypadkiem (numer identyfikacyjny pojazdu, lokalny czas połączenia, ostatnia pozycja, kierunek pojazdu);

- rozmowa ze służbami ratunkowymi;

- wezwanie pomocy drogowej w razie potrzeby.

Połączenie alarmowe ma dwa tryby:

- tryb automatyczny;

- Tryb ręczny.

Włączanie automatycznego trybu działania

Jeżeli zapala się zielona lampka trybu automatycznego 2, system   automatyczny jest aktywny.

Połączenie alarmowe uruchamia się automatycznie w razie wypadku wymagającego aktywacji wyposażenia ochronnego (napinacze pasów bezpieczeństwa, airbag itp.).

Tryb ręczny

Aby nawiązać połączenie alarmowe:

- naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 co najmniej przez trzy sekundy;

lub

- naciśnij przycisk 3 pięć razy w ciągu dziesięciu sekund.

W przypadku niezamierzonej aktywacji można anulować połączenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez dwie sekundy przycisku 3 przed nawiązaniem połączenia z centralą zgłoszeniową.

Po nawiązaniu połączenia tylko centrala zgłoszeniowa może zakończyć połączenie.

Tryb testowy

(w zależności od lokalnych przepisów)

Tryb testowy jest zarezerwowany wyłącznie dla ASO; umożliwia sprawdzenie, czy funkcja połączenia alarmowego działa poprawnie.

Aby włączyć tryb testowy:

- krótko naciśnij przycisk 3 trzy razy;

- odczekaj około 15 sekund;

- krótko naciśnij przycisk 3 trzy razy.

Wyjście z trybu testowego odbywa się automatycznie.

Nieprawidłowości w działaniu

W niektórych przypadkach połączenie alarmowe może nie działać (np. słaba bateria).

Jeśli system wykryje nieprawidłowości w działaniu, lampka kontrolna 1 na tablicy wskaźników świeci na czerwono dłużej niż przez 30 minut. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

System działa z dedykowaną baterią. Żywotność baterii wynosi około cztery lata (zapalenie się czerwonej lampki ostrzegawczej 1 sygnalizuje, że okres ważności zbliża się ku końcowi).

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemu, wszelkie czynności związane z baterią (demontaż, odłączenie itp.) musi wykonywać wykwalifikowany specjalista.

Ryzyko poparzeń prądem elektrycznym.

Należy obowiązkowo przestrzegać okresów wymiany podanych w dokumencie poświęconym konserwacji i nie przekraczać zalecanej częstotliwości tych czynności.

Pojazd jest wyposażony w akumulator określonego typu. Należy go wymieniać wyłącznie na akumulator tego samego typu.

Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Bez funkcji połączeń alarmowych system nie jest monitorowany i nie będzie podlegał stałemu nadzorowi. Dane są automatycznie i stale usuwane, a system przechowuje tylko ostatnie trzy pozycje pojazdu.

Zgodnie z lokalnymi przepisami dane przesyłane są tylko w przypadku połączenia alarmowego. Dane przesyłane do centrum obsługi telefonicznej są traktowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w kraju, w którym się znajdujesz. System przechowuje dane historii aktywności tylko przez 13 godzin.

Właściciel pojazdu ma prawo dostępu do swoich danych. Mogą zażądać poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych.