Powrót do listy

POMOC PRZY PARKOWANIU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe, oznaczone strzałkami 1, są zamontowane w zderzakach i służą do mierzenia odległości między pojazdem a przeszkodą.

Zależnie od wersji pojazdu system wykrywa przeszkody z przodu, z tyłu i po bokach pojazdu.

Dopóki pojazd jedzie z prędkością poniżej około 10 km/h, system pomocy przy parkowaniu pozostaje włączony.

System pomocy przy parkowaniu nie ma funkcji, która uwzględnia holowanie przyczepy lub jazdę z dodatkowym wyposażeniem przeznaczonym do przewozu bagażu itp.

System emituje sygnały dźwiękowe, których częstotliwość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Kiedy przeszkoda znajdzie się w odległości około 20-30 centymetrów od pojazdu, sygnał staje się ciągły.

Przypadki szczególne

Upewnij się, że czujniki ultradźwiękowe wskazane przez strzałki 1 nie są zasłonięte (brud, błoto, śnieg, nieprawidłowe zamocowanie, nieprawidłowo przymocowana tablica rejestracyjna), uderzone, zmodyfikowane (w tym lakier) lub zablokowane przez jakiekolwiek akcesoria zamontowane z przodu lub z tyłu pojazdu.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w czasie jazdy do tyłu, informując, przy pomocy sygnałów dźwiękowych, jaka jest odległość między pojazdem a przeszkodą.

W żadnym wypadku nie może zastąpić kierowcy, który powinien zachować czujność i który ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas cofania.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

Uwaga: ekran 2 wyświetla otoczenie pojazdu i emituje sygnały dźwiękowe.

Należy koniecznie pokonać kilka metrów, zanim uaktywni się wykrywanie boczne.

Kiedy wszystkie strefy mają szare tło, to znaczy, że pojazd jest nadzorowany z każdej strony:

- A: trwa analiza otoczenia pojazdu;

- B: analiza otoczenia pojazdu została przeprowadzona.

Uwaga: w przypadku pojazdów wyposażonych w funkcję „kamery 360°” KAMERA 360°analiza otoczenia pojazdu (obszary AB) nie jest wyświetlana w trybie „Widok z lotu ptaka” lub „Widok z boku”.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Zasada działania

Wykrywana jest większość przedmiotów znajdujących się w pobliżu przodu, tyłu i boków pojazdu.

Zależnie od odległości do przeszkody, zwiększa się częstotliwość sygnału dźwiękowego; brzęczyk emituje ciągły sygnał dźwiękowy, gdy odległość od przeszkody wynosi ok. 20 cm po bokach i około 30 cm z przodu lub z tyłu. Zielone, pomarańczowe (lub żółte, w zależności od pojazdu) i czerwone strefy będą widoczne na wyświetlaczu C.

Wykrywanie przeszkód po bokach

W zależności od ustawienia kół system określa tor jazdy pojazdu i ostrzega przed zagrożeniem zderzenia z przeszkodą 3 znajdującą się z boku pojazdu.

Kiedy system wykrywa przeszkodę z boku pojazdu:

- jeśli istnieje ryzyko zderzenia, rozlega się sygnał dźwiękowy z częstotliwością zwiększającą się w miarę zbliżania do przeszkody aż do przekształcenia się w sygnał ciągły. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone pojawiają się na wyświetlaczu D;

- jeśli nie ma ryzyka zderzenia, nie uruchamia się żaden sygnał przy zbliżaniu do przeszkody. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone będą zakreskowane na wyświetlaczu D.

Uwaga: w przypadku zmiany toru jazdy podczas manewru ryzyko uderzenia w przeszkodę może zostać zasygnalizowane z opóźnieniem.

Włączanie/wyłączanie

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 4

Aby z poziomu ekranu multimedialnego włączać lub wyłączać strefy uwzględniane przez czujniki ultradźwiękowe, należy zapoznać się z instrukcjami korzystania z systemu multimediów.

Wybrać „ON” lub „OFF”.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

Gdy pojazd stoi, naciśnij przycisk 6, aby wyłączyć system pomocy przy parkowaniu. Lampka kontrolna przełącznika zapali się. Naciśnij ponownie przycisk 6, aby włączyć funkcję. Lampka kontrolna przełącznika 5 zgaśnie.

Regulacje

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 4

W zależności od pojazdu, gdy silnik pracuje, niektóre ustawienia można dostosować na ekranie multimedialnym 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Głośność sygnału pomocy przy parkowaniu

Ustaw głośność wspomagania parkowania, naciskając przyciski + lub -.

Dźwięk systemu

Umożliwia wybór dźwięku systemowego.

Wyłączanie dźwięku systemu

Włączanie lub wyłączanie dźwięku pomocy przy parkowaniu.

Uwaga: w przypadku wyłączenia dźwięku system nie będzie emitował dźwiękowego ostrzeżenia w momencie zbliżania się do przeszkody.

Gdy pojazd jedzie z prędkością mniejszą niż 10 km/h, niektóre źródła hałasu (motocykl, samochód ciężarowy, młot pneumatyczny itp.) mogą spowodować aktywację sygnału dźwiękowego systemu pomocy przy parkowaniu.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Gdy pojazd stoi, naciskając przełącznik 7, przejść do zakładki „Pojazd”;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 8 lub 9, aby wyświetlić menu „Ustawienia”. Naciśnij przełącznik 10 OK;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 8 lub 9, aby wyświetlić menu „POMOC PARKOWANIA”. Naciśnij przełącznik 10 OK;

- wybierz „BIP GLOSNOSC”, aby wyregulować głośność systemu Park Assist za pomocą elementów sterujących 89.

Ręczne wyłączanie pomocy przy parkowaniu

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- hak holowniczy, bagaż lub przyczepa znajduje się przed czujnikami ultradźwiękowymi;

- w przypadku uszkodzenia czujników ultradźwiękowych.

Automatyczne wyłączanie systemu pomocy przy parkowaniu

System wyłącza się:

- gdy prędkość pojazdu jest większa niż 10 km/h;

- zależnie od wersji pojazdu, kiedy samochód jest zatrzymany przez czas dłuższy niż około pięć sekund i gdy wykryta jest jakaś przeszkoda (np. jazda w korku itd.);

- kiedy ręczna skrzynia biegów ustawiona jest położeniu neutralnym lub w położeniu N albo P w przypadku automatycznej skrzyni biegów.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykrywa nieprawidłowe działanie, przy każdym włączeniu wstecznego biegu na około trzy sekundy rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Konieczna kontrola systemu pomocy przy parkowaniu”. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

UŻYWANIE SYSTEMU POMOCY PRZY PARKOWANIU TYŁEM/PRZODEM/BOKIEM

UŻYWANIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO PARKOWANIE