Powrót do listy

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupełnianie, napełnianie, spuszczanie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uzupełnianie oleju - napełnianie

Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

- Odkręcić korek 1;

- uzupełnić poziom oleju (pojemność zbiornika między oznaczeniami „mini” i „maxi” na bagnecie 2 od 0,9 do 2 litrów, zależnie od typu silnika);

- odczekać około 20 minut, aż olej spłynie;

- sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu 2 (w sposób opisany na poprzedniej stronie).

Po odczytaniu poziomu, należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu lub całkowicie dokręcić korek bagnetu.

Wymiana oleju w silniku

Częstotliwość: patrz książka przeglądów pojazdu.

Pojemność układu

Patrz książka przeglądów pojazdu lub skonsultować się z przedstawicielem marki. Sprawdzić zawsze poziom oleju silnikowego za pomocą bagnetu pomiarowego, w sposób opisany powyżej (nie może być on nigdy poniżej poziomu minimalnego ani powyżej poziomu maksymalnego bagnetu).

Jakość oleju silnikowego

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem lub WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Nie wolno przekroczyć poziomu „maxi“ ani nie należy zapomnieć o dokręceniu korka 1 i włożeniu na miejsce bagnetu 2.

Tankowanie

olej silnikowy

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

Uzupełnianie oleju : Przy uzupełnianiu poziomu oleju należy zwrócić uwagę, by cząsteczki oleju nie dostały się na elementy silnika, gdyż może to spowodować pożar. Nie wolno zapomnieć o dokładnym dokręceniu korka, w przeciwnym razie istnieje również ryzyko pożaru, jeżeli cząsteczki oleju przedostaną się na rozgrzane części silnika.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Przekroczenie maksymalnego poziomu oleju silnikowego

Nie można, w żadnym wypadku, przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju : ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika i trzeba zwrócić się o pomoc do Przedstawiciela marki.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.

Wymiana oleju w silniku: W przypadku wymiany oleju przy rozgrzanym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzeń na skutek wycieku oleju.

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1.5 DCI 115

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1.5 DCI 85

SILNIK 1.3 TCE 130 Z MECHANICZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW

SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNÓW (OLEJU SILNIKOWEGO, PŁYNU CHŁODZĄCEGO, PŁYNU HAMULCOWEGO)

SILNIK BENZYNOWY 1.0 TCE 100 Z MECHANICZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW

SILNIK BENZYNOWY 1.0 SCE 75

SILNIK BENZYNOWY 1.0 SCE 65

SILNIK BENZYNOWY 1.3 TCE 130 DCT

SILNIK BENZYNOWY 1.0 TCE 100 CVT