Powrót do listy

POZIOM OLEJU W SILNIKU: informacje ogólne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym, co pewien czas, należy liczyć się z koniecznością uzupełnienia poziomu oleju w okresie między kolejnymi dwoma terminami wymiany.

W przypadku dotartego już silnika, jeśli zużycie oleju okaże się większe niż 0,5 litra na 1 000 km, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Częstotliwość: należy systematycznie sprawdzać poziom oleju, a szczególnie przed każdą dłuższą podróżą. Ma to na celu uniknięcie ryzyka uszkodzenia silnika.

Odczyt poziomu oleju

Odczyt musi być przeprowadzony na płaskim terenie i po dłuższym czasie od zatrzymania pracy silnika.

Aby sprawdzić dokładny poziom oleju i upewnić się, czy poziom maksymalny nie został przekroczony (ryzyko uszkodzenia silnika), konieczne jest użycie bagnetu pomiarowego.

Na wyświetlaczu tablicy wskaźników komunikat ostrzegawczy pojawia się wyłącznie, gdy poziom oleju jest minimalny.

- Wyjąć bagnet i wytrzeć go czystą, gładką ściereczką;

- wsunąć bagnet do oporu (w pojazdach wyposażonych w bagnet z korkiem C należy dokładnie dokręcić korek);

- wyjąć ponownie bagnet;

- odczytać poziom: nie powinien nigdy spadać poniżej oznaczenia „mini” A, ani przekraczać oznaczenia „maxi” B.

Po odczytaniu poziomu, należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu lub całkowicie dokręcić korek bagnetu.

Tankowanie

olej silnikowy

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

Przekroczenie maksymalnego poziomu oleju silnikowego

Nie można w żadnym wypadku przekraczać poziomu maksymalnego B podczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko uszkodzenia silnika i układu oczyszczania spalin. W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika i trzeba zwrócić się o pomoc do Przedstawiciela marki.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem lub WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNÓW (OLEJU SILNIKOWEGO, PŁYNU CHŁODZĄCEGO, PŁYNU HAMULCOWEGO)