Powrót do listy

POZIOMY PŁYNÓW, FILTRY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Płyn chłodzący

W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się między oznaczeniami „MINI” i „MAXI” znajdującymi się na zbiorniku płynu chłodzącego 1.

Uzupełnić poziom przy zimnym silniku, zanim spadnie do poziomu „MINI”.

Częstotliwość kontroli poziomu płynu

Poziom płynu w układzie chłodzenia należy systematycznie kontrolować (brak płynu w układzie chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenie silnika).

W razie konieczności uzupełnienia płynu, należy stosować wyłącznie produkty posiadające atest naszych służb technicznych, które gwarantują:

- zabezpieczenie przed zamarzaniem;

- ochronę antykorozyjną układu chłodzenia.

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem lub WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Przy rozgrzanym silniku nie wolno przeprowadzać żadnych napraw układu chłodzenia.

Ryzyko oparzeń.

Płyn hamulcowy

Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania.

Kontrola poziomu jest wykonywana po wyłączeniu silnika, gdy samochód stoi na płaskim podłożu.

Poziom 2

Poziom płynu obniża się równocześnie ze zużywaniem się okładzin hamulcowych, jednak nie powinien on nigdy spadać poniżej znaku ostrzegawczego „ MINI ”.

Aby samodzielnie sprawdzić stan zużycia tarcz i bębnów, należy zaopatrzyć się w dokumentację z opisem metody kontroli, dostępną w sieci Autoryzowanych Partnerów lub w witrynie internetowej producenta.

Napełnianie

Każda naprawa układu hamulcowego wiąże się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę.

Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętego pojemnika).

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb

Napełnianie

Po wyłączeniu silnika, zdjąć korek 3. Napełniać do momentu aż płyn będzie widoczny, a następnie założyć korek.

Uwaga: regularnie sprawdzać poziom płynu w zbiorniku i uzupełniać płyn przed wyjazdem w trasę.

Płyn

Płyn do mycia szyb. W zimie należy stosować płyn niezamarzający. Używać produktów zalecanych przez autoryzowanego partnera marki.

Uwaga: nie używać czystej wody (ryzyko uszkodzenia pompy odpowietrzającej, odkładania się kamienia w pompie i dyszach).

Dysze spryskiwaczy

Aby ustawić wysokość dysz spryskiwacza przedniej szyby, zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem lub WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Filtry

Wymiana filtrów (filtra powietrza, filtra kabiny, filtra oleju napędowego, itd.) jest przewidziana w ramach przeglądów.

Częstotliwość wymiany filtrów: patrz książka przeglądów pojazdu.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNÓW (OLEJU SILNIKOWEGO, PŁYNU CHŁODZĄCEGO, PŁYNU HAMULCOWEGO)