Powrót do listy

PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W przypadku przebicia opony

Użytkownik może skorzystać, zależnie od wersji pojazdu, z koła zapasowego lub zestawu do pompowania opon (patrz opis na następnych stronach).

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedostateczne ciśnienie itp.) zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników. SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH.

W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić w stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.

Pojazdy wyposażone w koło zapasowe różniące się od pozostałych kół:

- Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe.

- Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło identyczne, co koło fabryczne.

- Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła.

- Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu. Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów.

- W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w oponach.

W przypadku parkowania na poboczu należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy danego kraju.

Koło zapasowe

Aby uzyskać do niego dostęp, należy:

- otworzyć bagażnik;

- w zależności od wersji pojazdu podnieś ruchomą podłogę i wykładzinę bagażnika 1;

- zależnie od pojazdu, zdejmij klapkę 2 z zestawu narzędzi 4, przesuwając ją (ruch C lub D);

- odkręć środkową śrubę mocującą 3 umieszczoną (zależnie od pojazdu) pod podnośnikiem, obracając ją w lewo;

- wyjąć zestaw narzędzi 4;

- wyciągnij koło zapasowe (A lub B, w zależności od pojazdu).

W pojazdach wyposażonych w dojazdowe koło zapasowe B uszkodzonego koła nie można przechowywać w miejscu przeznaczonym na dojazdowe koło zapasowe B. Zestaw narzędzi 4 należy przymocować środkowym elementem mocującym 3, a uszkodzone koło należy umieścić w bagażniku.

UŻYWANIE ZESTAWU DO NAPRAWY OPON I ZAKŁADANIE KOŁA ZAPASOWEGO