Powrót do listy

ZAGŁÓWKI TYLNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Położenie użytkowe

Podnieść maksymalnie zagłówek, aby użyć go w pozycji górnej. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Zdejmowanie zagłówka

Unieść zagłówek jak najwyżej, a następnie nacisnąć przycisk 1 i wyjąć zagłówek.

Montaż zagłówka

Wprowadź trzpienie w prowadnice, wsuń zagłówek aż do zablokowania, aby używać go w górnym położeniu. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Złożone położenia 2 zagłówka

Wcisnąć przycisk 1 i opuścić całkowicie zagłówek.

Zagłówek całkowicie opuszczony znajduje się w pozycji złożonej. Zagłówka nie wolno składać, gdy na danym miejscu siedzi pasażer.

Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy. Powinny zawsze być prawidłowo zamontowane i ustawione w oparciach foteli. Górna część zagłówka powinna znajdować się jak najbliżej czubka głowy.