Powrót do listy

ZESTAW DO POMPOWANIA OPON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zestaw umożliwia naprawę opon, których bieżnik A został uszkodzony przez przedmioty mniejsze niż 4 milimetry. Nie można przy jego pomocy naprawić wszystkich typów uszkodzeń, np. rozcięć większych niż 4 milimetry, czy też nacięć na bocznej powierzchni B opony.

Należy też sprawdzić, czy stan obręczy koła jest prawidłowy.

Nie usuwać przedmiotu, który spowodował przebicie opony, jeżeli nadal tkwi on w oponie.

Nie należy używać zestawu do pompowania, jeśli opona została uszkodzona na skutek jazdy z przebitą oponą.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy należy więc dokładnie sprawdzić boczną powierzchnię opon.

Jazda z niedopompowaną, czy wręcz przebitą oponą, może być niebezpieczna i prowadzić do sytuacji, w której naprawa uszkodzenia nie będzie już możliwa.

Naprawa taka ma charakter tymczasowy.

Przebita opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca w jak najszybszym czasie.

Przy wymianie opony naprawionej wcześniej z użyciem zestawu konieczne jest poinformowanie o tym fachowca dokonującego wymiany.

W czasie jazdy mogą być odczuwalne drgania, spowodowane obecnością środka w oponie.

Zestaw do pompowania posiada homologację wyłącznie dla pojazdów, które mają go w oryginalnym wyposażeniu.

W żadnym wypadku nie można używać go do pompowania opon w innych samochodach lub napełniania powietrzem nadmuchiwanych przedmiotów (koło ratunkowe, ponton itp.).

Należy ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem zawierającym płyn do naprawy opon, by uniknąć kontaktu środka ze skórą. Gdyby jednak płyn przedostał się na skórę, należy spłukać to miejsce obfitym strumieniem wody.

Zestaw do naprawy opon powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.

Pustych pojemników nie wolno wyrzucać do środowiska. Trzeba przekazać je Autoryzowanemu Partnerowi marki lub specjalistycznej jednostce zajmującej się recyklingiem.

Pojemnik ma określony czas trwałości, który jest zaznaczony na etykiecie. Należy sprawdzić termin ważności.

W celu wymiany przewodu do pompowania oraz pojemnika ze środkiem do naprawy opon należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Zależnie od wersji pojazdu, w przypadku przebicia opony, należy użyć zestawu znajdującego się w bagażniku lub pod wykładziną bagażnika.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedostateczne ciśnienie itp.) zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników. SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH.

Przy pracującym silniku i włączonym hamulcu parkingowym,

- Odłącz wszystkie akcesoria podłączone do gniazd zasilania akcesoriów pojazdu;

- zapoznaj się z informacją zamieszczoną na zestawie do pompowania umieszczonym w bagażniku i postępuj zgodnie z instrukcjami;

- napompuj oponę do zalecanego ciśnienia CIŚNIENIE W OGUMIENIU;

- po maksymalnie 15 minutach przerwij pompowanie, aby odczytać wartość ciśnienia (na manometrze 2).

Uwaga: podczas opróżniania butli (około 30 sekund), manometr 2 wskazuje przez krótki czas ciśnienie wynoszące do 6 barów, następnie ciśnienie stopniowo spada;

- Wyregulować ciśnienie: aby je zwiększyć, kontynuować pompowanie koła za pomocą zestawu. Aby je zmniejszyć, nacisnąć przycisk 1.

Jeśli nie można uzyskać minimalnej wartości ciśnienia 1,8 bar w ciągu 15 minut, oznacza to, że naprawa nie jest możliwa, nie należy jechać pojazdem, trzeba skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Przed użyciem zestawu, należy zaparkować samochód, tak aby był dostatecznie oddalony od strefy ruchu, włączyć światła awaryjne, zaciągnąć hamulec ręczny i poprosić o opuszczenie pojazdu wszystkich pasażerów, uważając, by trzymali się w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

W przypadku parkowania na poboczu należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy danego kraju.

Po napompowaniu opony powoli odkręcić końcówkę od pojemnika 3, aby uniknąć zanieczyszczenia. Pojemnik schować do plastikowego opakowania, aby nie dopuścić do wycieku produktu.

- Przykleić naklejkę z zalecanymi warunkami jazdy (znajdującą się poniżej butli) w miejscu widocznym dla kierowcy, na desce rozdzielczej.

- Schować zestaw.

- Po pierwszym pompowaniu opony powietrze będzie nadal uciekać, konieczne jest przejechanie krótkiego odcinka w celu uszczelnienia dziury.

- Niezwłocznie uruchom pojazd i rozpędź go do prędkości 20-60 km/h, aby produkt został równomiernie rozprowadzony w oponie; po przejechaniu 3 kilometrów zatrzymaj się w celu sprawdzenia ciśnienia.

- Jeśli ciśnienie jest wyższe niż 1,3 bara, ale niższe od zalecanego (patrz naklejka na krawędzi drzwi kierowcy), ustawić ciśnienie. W przeciwnym razie skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem: naprawa opony nie jest możliwa.

Zalecenie dotyczące wykorzystania zestawu

Zestaw nie powinien działać dłużej niż przez kolejnych 15 minut.

Butlę należy wymienić po pierwszym użyciu, nawet jeśli pozostaje w niej ciągle płyn.

Na podłodze, przy fotelu kierowcy, nie powinny znajdować się żadne przedmioty, gdyż w przypadku gwałtownego hamowania mogłyby one przesunąć się w kierunku pedałów i uniemożliwić ich użycie.

Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek zaworu może pogorszyć szczelność opon i spowodować spadek ciśnienia.

Zawsze należy używać kapturków na zaworach identycznych jak oryginalne i dokręcać je do oporu.

Po wykonaniu naprawy przy użyciu zestawu, maksymalna odległość, jaką można przejechać wynosi 200 km. Ponadto należy ograniczyć prędkość, która w żadnym wypadku nie powinna przekraczać 80 km/h. Przypomina o tym naklejka, którą należy przykleić w widocznym miejscu na desce rozdzielczej.

Zależnie od kraju użycia pojazdu lub lokalnie obowiązujących przepisów, należy wymienić oponę naprawioną za pomocą zestawu do pompowania opon.

UŻYWANIE ZESTAWU DO NAPRAWY OPON I ZAKŁADANIE KOŁA ZAPASOWEGO