Powrót do listy

ZMIANA KOŁA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pojazdy wyposażone w podnośnik i klucz do kół

Jeśli zachodzi taka potrzeba, zdjąć ozdobny kołpak.

Poluzować śruby koła za pomocą klucza do kół 1. Należy ustawić klucz w taki sposób, aby kręcić·nim·w·dół.

Ustawić podnośnik 2 poziomo. Bezwzględnie ustawić podnośnik poziomo, jego zaczep powinien znajdować się na wysokości oznaczenia na progu, jak najbliżej wymienianego koła, w miejscu oznaczonym strzałką 3.

Zacznij obracać podnośnik ręcznie po ustawieniu płytki podnośnika 4 w płytkim rowku pod pojazdem, znajdującym się pomiędzy dwoma wycięciami 5, zgodnie z kierunkiem strzałki 3.

Kontynuować obracanie podnośnika w celu prawidłowego ustawienia podstawy (musi być wsunięta pod samochód i ustawiona pionowo w jednej linii z główką podnośnika).

Wykonać kilka obrotów pokrętłem tak, aby koło oderwało się od ziemi.

Włączyć światła awaryjne.

Zaparkować samochód z dala od ruchu drogowego, na płaskim, przyczepnym i twardym podłożu.

Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny; a w przypadku automatycznej skrzyni biegów, ustawić dźwignię sterującą w położeniu P).

Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

W przypadku parkowania na poboczu należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy danego kraju.

Wymontować śruby i zdjąć koło.

Założyć koło zapasowe na piastę i obracać nim, aż gwintowane otwory w piaście pokryją się z otworami w obręczy koła.

Dokręcić śruby, upewniając się, czy koło jest prawidłowo dociśnięte do piasty.

Obniżyć podnośnik.

Po opuszczeniu koła dokręcić mocno śruby i jak najszybciej sprawdzić moment dokręcania oraz ciśnienie w oponie koła zapasowego.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedostateczne ciśnienie itp.) zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników. SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH.

W przypadku przebicia opony koło należy natychmiast wymienić.

Przedziurawiona opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca.

Narzędzia muszą być zawsze prawidłowo ułożone w opakowaniu, w przeciwnym razie mogą wypaść z niego podczas hamowania. Po ich użyciu, należy pamiętać o zamocowaniu narzędzi w zestawie, a następnie umieścić prawidłowo zestaw w schowku: ryzyko obrażeń.

Jeżeli śruby są dostarczone wraz z kołem zapasowym, należy ich używać tylko do montażu koła zapasowego.

Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go stosować do dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia.