Master

Poznaj znaczenie lampek ostrzegawczych Twojego samochodu

Lampka kontrolna świateł pozycyjnych
Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych
Lampka kontrolna tylnych świateł przeciwmgielnych
Lampka kontrolna świateł drogowych
Lampka kontrolna świateł mijania
Lampka kontrolna automatycznych świateł drogowych
Lampka kontrolna świateł lewego kierunkowskazu
Lampka kontrolna świateł prawego kierunkowskazu
Lampka kontrolna ładowania akumulatora
Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa w zbiorniku
Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się
Lampka ostrzegawcza przegrzania płynu chłodzącego
Lampka kontrolna zaciągnięcia hamulca ręcznego i czujnika usterki układu hamulcowego
Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach
Lampka ostrzegawcza
Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin
Światło kierunkowskazuAirbag
Lampka kontrolna informująca o pozostawieniu otwartych drzwi
Lampka kontrolna układu ABS (układ zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania)
Lampka kontrolna aktywnego hamowania awaryjnego
Lampka kontrolna włączonych świec żarowych
Lampka kontrolna stanu czuwania silnika
Lampka kontrolna braku dostępności stanu czuwania silnika
Lampka kontrolna obecności wody w filtrze oleju napędowego
Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego
Lampka kontrolna przyczepności
Lampka kontrolna zużycia klocków hamulcowych
Wskaźnik zmiany prędkości
Lampka systemu kontroli toru jazdy (ESP).
Lampki kontrolne regulatora i ogranicznika prędkości
Lampki kontrolne regulatora i ogranicznika prędkości
Lampka ostrzegawcza sygnalizująca poziom dodatku oraz nieprawidłowości w działaniu układu oczyszczania spalin
Kontrolka ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu
Kontrolka ostrzegawcza sygnalizująca niezapięty pas bezpieczeństwa
AirbagOFF

Lampka kontrolna świateł pozycyjnych

Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych

Lampka kontrolna tylnych świateł przeciwmgielnych

Lampka kontrolna świateł drogowych

Lampka kontrolna świateł mijania

Lampka kontrolna automatycznych świateł drogowych

Patrz paragraf „Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna“ w rozdziale 1.

Lampka kontrolna świateł lewego kierunkowskazu

Lampka kontrolna świateł prawego kierunkowskazu

Lampka kontrolna ładowania akumulatora

Powinna zgasnąć w momencie uruchomienia silnika. Jeżeli zaświeci się w czasie jazdy, oznacza rozładowanie obwodu elektrycznego. Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa w zbiorniku

Gaśnie po uruchomieniu silnika. Gdy lampka zaświeci się lub pozostaje zapalona, należy jak najszybciej uzupełnić paliwo w zbiorniku.

Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się

Zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po około 3 sekundach.

Jeżeli zaświeci się, czasami jednocześnie z innymi lampkami, oznacza konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, zgodnie z warunkami ruchu drogowego. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Zależnie od wersji pojazdu, wraz z zapaleniem się tej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników pojawia się komunikat.

Lampka ostrzegawcza przegrzania płynu chłodzącego

Zapalenie się lampki wraz z lampką ostrzegawczą®podczas jazdy oznacza przegrzanie silnika. Należy się zatrzymać i pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym przez jedną lub dwie minuty. Temperatura płynu chłodzącego powinna się obniżyć. W przeciwnym razie wyłączyć silnik. Po jego ostygnięciu, sprawdzić poziom płynu chłodzącego. W razie potrzeby należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna zaciągnięcia hamulca ręcznego i czujnika usterki układu hamulcowego

Zapala się po włączeniu zapłonu, po czym gaśnie, gdy tylko hamulec ręczny zostanie zwolniony. Jeżeli zapala się podczas hamowania lub jazdy wraz z lampką kontrolną®, jeden poziom układu jest zbyt niski; kontynuowanie jazdy może być niebezpieczne. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

Patrz paragraf „Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach” w rozdziale 2.

Lampka ostrzegawcza

Zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po około 3 sekundach. Jeżeli zaświeci się, czasami jednocześnie z innymi lampkami, wskazuje na konieczność udania się w najbliższym czasie do Autoryzowanego Partnera marki. Zależnie od wersji pojazdu, wraz z zapaleniem się tej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników pojawia się komunikat.

Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin

W pojazdach, które są w nią wyposażone, zapala się po włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie.

–Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły wraz z lampką©, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

–Jeśli lampka miga, należy zmniejszać prędkość obrotową silnika, aż przestanie migać. Należy jednak jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Patrz paragraf «Rady związane z przeglądem i ochroną środowiska» w rozdziale 2.

Światło kierunkowskazuAirbag

Ta lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po około 3 sekundach. Jeżeli zapali się, sygnalizuje usterkę systemu. Należy jednak jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna informująca o pozostawieniu otwartych drzwi

Jeśli zaświeci się po uruchomieniu zapłonu, oznacza to, że któreś drzwi są niedomknięte.

Lampka kontrolna układu ABS (układ zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania)

Ta lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po około 3 sekundach. Zapalenie się lampki w czasie jazdy sygnalizuje nieprawidłowe działanie układu ABS. Układ hamulcowy działa w sposób konwencjonalny, bez funkcji zapobiegającej blokowania kół.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna aktywnego hamowania awaryjnego

Patrz paragraf „Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna włączonych świec żarowych

Musi zapalić się po włączeniu zapłonu. Oznacza działanie świec żarowych. Gaśnie po ich rozgrzaniu, gdy możliwe jest uruchomienie silnika.

Lampka kontrolna stanu czuwania silnika

Patrz paragraf „FunkcjaStop and Start” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna braku dostępności stanu czuwania silnika

Patrz paragraf „FunkcjaStop and Start“ w rozdziale 2.

Lampka kontrolna obecności wody w filtrze oleju napędowego

Jeżeli lampka ta zaświeci się w czasie jazdy, oznacza obecność wody w oleju napędowym. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego

Ta lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po około 3 sekundach. Jeśli zapali się w czasie użytkowania pojazdu należy zatrzymać się i wyłączyć zapłon. Sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom jest prawidłowy, oznacza to inną przyczynę świecenia lampki: należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna przyczepności

Patrz paragraf „Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna zużycia klocków hamulcowych

Zależnie od wersji pojazdu, jeżeli lampka kontrolna świeci się, należy jak najszybciej wykonać kontrolę klocków hamulcowych.

Wskaźnik zmiany prędkości

Zapalają się w momencie, gdy zalecana jest zmiana biegu na wyższy (strzałka w górę) lub, zależnie od pojazdu, niższy (strzałka w dół).

Lampka systemu kontroli toru jazdy (ESP).

Lampka ta może zaświecić się w kilku przypadkach: patrz paragraf „Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu” w rozdziale 2.

Lampki kontrolne regulatora i ogranicznika prędkości

Patrz rozdział 2, paragraf „Ogranicznik prędkości” i „Regulator prędkości”.

Lampki kontrolne regulatora i ogranicznika prędkości

Patrz rozdział 2, paragraf „Ogranicznik prędkości” i „Regulator prędkości”.

Lampka ostrzegawcza sygnalizująca poziom dodatku oraz nieprawidłowości w działaniu układu oczyszczania spalin

Patrz informacje w punkcie "Zbiornik dodatku" w rozdziale 1.

Kontrolka ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu

Patrz paragraf „Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu” w rozdziale 2.

Kontrolka ostrzegawcza sygnalizująca niezapięty pas bezpieczeństwa

Lampka zapala się w chwili uruchomienia silnika i świeci się światłem ciągłym, jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty; gdy pojazd osiągnie prędkość około 16 km/h zaczyna migać i przez 90 sekund słychać sygnał dźwiękowy.

W zależności od wersji lampka miga, jeżeli nie jest zapięty pas bezpieczeństwa pasażera.

AirbagOFF

Poduszka powietrzna pasażera

Patrz akapit „Funkcja bezpieczeństwo dzieci: wyłączanie/włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera” w rozdziale 1.