Powrót do listy

SYSTEMY WSPOMAGANIA PARKOWANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wykorzystując czujniki ultradźwiękowe zamontowane w zderzakach pojazdu, w miejscach oznaczonych strzałkami 3, funkcja pomaga znaleźć dostępne miejsca parkingowe i ułatwia wykonywanie manewrów parkowania.

Należy zdjąć ręce z kierownicy i operować tylko:

- pedałem przyspieszenia;

- pedału hamulca;

- dźwignią zmiany biegów.

W każdej chwili można przejąć kontrolę, chwytając kierownicę.

Włączanie funkcji

Gdy pojazd stoi lub jedzie z prędkością mniejszą niż ok. 30 km/h:

- należy nacisnąć przełącznik 2. Lampka kontrolna na przycisku 2 się zapala i komunikat A pojawia się na ekranie multimedialnym 1;

- należy włączyć kierunkowskaz po tej stronie, po której pojazd ma zaparkować.

Przypadki szczególne

Upewnij się, że czujniki ultradźwiękowe wskazane przez strzałki 3 nie są zasłonięte (brud, błoto, śnieg, nieprawidłowe zamocowanie, nieprawidłowo przymocowana tablica rejestracyjna), uderzone, zmodyfikowane (w tym lakier) lub zablokowane przez jakiekolwiek akcesoria zamontowane z przodu lub z tyłu pojazdu.

Wybór manewru

System może wykonać cztery rodzaje manewrów:

- parkowanie pojazdu tyłem na wolnym miejscu;

- parkowanie prostopadłe w rzędzie aut;

- parkowanie skośne pojazdu;

- wyjazd z miejsca parkingowego tyłem.

Na ekranie multimedialnym 1 wybierz manewr, który ma zostać wykonany.

Uwaga: po uruchomieniu pojazdu lub po udanym zaparkowaniu równoległym z użyciem systemu, manewrem domyślnie zaproponowanym przez system jest pomoc przy wyjeździe z miejsca parkingowego. W innych przypadkach domyślny manewr można ustawić na ekranie multimedialnym 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Zasada działania

Postój

Dopóki prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h, system szuka miejsc parkingowych dostępnych po wybranej przez kierowcę stronie pojazdu.

Uwaga: jeżeli miejsca parkingowe są dostępne po drugiej stronie pojazdu, należy włączyć kierunkowskaz po tej stronie, aby system mógł wyszukiwać miejsca.

Po wykryciu wolnego miejsca na ekranie multimedialnym pojawia się informacja wraz z małą literą „P”. Należy jechać powoli, z włączonym kierunkowskazem po stronie wolnego miejsca, aż do pojawienia się komunikatu „Stop”, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Uruchomieniu systemu towarzyszy aktywacja systemu pomocy przy parkowaniu i, zależnie od wyposażenia pojazdu, kamery cofania, aby pomóc kierowcy w wizualizacji manewru. POMOC PRZY PARKOWANIU, KAMERA COFANIA.

Miejsce zostaje oznaczone na ekranie multimedialnym wielką literą „P”.

- Zatrzymać pojazd;

- włączyć wsteczny bieg.

Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat , któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

- Puść kierownicę;

- wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie wielofunkcyjnym 1.

Prędkość nie powinna przekraczać 7 km/h.

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu manewru.

Wyjazd z miejsca parkingowego tyłem

- Nacisnąć krótko przełącznik 2;

- Wybierz tryb „Wyjazd równoległy”;

- uruchomić kierunkowskaz po stronie, na którą pojazd ma wyjechać;

- nacisnąć i przytrzymać przycisk 2 (ok. dwie sekundy).

Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat , któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

- Puść kierownicę;

- należy wykonywać manewry z przodu i z tyłu, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie multimedialnym 1 oraz korzystając z ostrzeżeń systemu pomocy przy parkowaniu.

Prędkość nie powinna przekraczać 7 km/h.

Gdy pojazd ustawi się w pozycji wygodnej do wyjazdu z miejsca parkingowego, zgaśnie lampka ostrzegawcza w tablicy wskaźników, a na ekranie multimedialnym 1 pojawi się komunikat i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić zakończenie manewru.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który musi zachować czujność podczas manewrów i który ponosi odpowiedzialność za prowadzenie samochodu (kierowca powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach).

Podczas wykonywania manewrów kierownica może szybko się obracać: nie przekładać przez nią rąk i upewnić się, że żaden przedmiot nie zostanie tam zablokowany.

Wstrzymanie/wznowienie manewru

Manewr jest wstrzymany w następujących przypadkach:

- kierowca przejmuje kontrolę nad kierownicą;

- pojazd zbyt długo stoi;

- przeszkoda na trasie uniemożliwia zakończenie manewru;

- silnik się wyłączy;

- drzwi lub bagażnik są otwarte.

Lampka ostrzegawcza na przycisku 2 gaśnie, lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników gaśnie, a sygnał dźwiękowy potwierdza, że manewr został wstrzymany. Powód wstrzymania manewru wyświetli się na ekranie multimedialnym 1.

Należy upewnić się, czy:

- kierowca nie trzyma kierownicy;

i

- wszystkie drzwi i bagażnik są zamknięte;

i

- żadna przeszkoda nie znajduje się na torze jazdy;

i

- silnik jest uruchomiony.

Jeżeli lampka ostrzegawcza na przełączniku 2 miga, oznacza to, że system jest ponownie dostępny i można wznowić manewr.

Aby wznowić manewr, należy wcisnąć i przytrzymać przełącznik 2. Lampka ostrzegawcza na przycisku 2 zapala się i na tablicy wskaźników pojawia się lampka ostrzegawcza .

Należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie multimedialnym 1.

Anulowanie manewru

Manewr zostaje anulowany w następujących przypadkach:

- przekroczenie prędkości 7 km/h;

- przez naciśnięcie przełącznika 2;

- wykonanie ponad dziesięciu ruchów w przód/w tył podczas manewru;

- czujniki systemu pomocy przy parkowaniu są brudne lub zasłonięte;

- koła pojazdu wpadły w poślizg;

- manewr został zawieszony na zbyt długi okres.

Lampka ostrzegawcza na przycisku 2 gaśnie, lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników gaśnie, a sygnał dźwiękowy potwierdza, że manewr został anulowany. Powód anulowania manewru wyświetli się na ekranie multimedialnym 1.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem. Należy sprawdzić, czy manewr jest zgodny z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego na wybranych drogach.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy upewnić się, że w strefie martwego punktu nie znajdują się wąskie, ruchome przeszkody (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek, hak holowniczy itp.).

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia czujników, co może wpłynąć na ich działanie. Wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, modyfikacje poszycia zewnętrznego itp.) w okolicy czujników muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Pewne warunki mogą zakłócać lub negatywnie wpływać na działanie systemu, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne (śnieg, grad, lód itp.).

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ryzyko wyświetlenia fałszywych alarmów.

Ograniczenia działania systemu

- System może nie wykryć przedmiotów znajdujących się w martwym punkcie czujników.

- Należy zawsze sprawdzić, czy zaproponowane przez system miejsce parkingowe jest dostępne i wolne od przeszkód.

- Systemu nie należy używać podczas holowania przyczepy lub przy zamontowanym wyposażeniu do przewożenia bagażu i holowania na własnym pojeździe lub na pojazdach znajdujących się w pobliżu.