PASY BEZPIECZEŃSTWA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, zaleca się korzystanie z pasów niezależnie od długości trasy. Ponadto, w poszczególnych krajach obowiązują różne uregulowania prawne określające zasady stosowania pasów, z którymi każdy użytkownik samochodu musi się zapoznać.

Przed uruchomieniem pojazdu, należy najpierw ustawić pozycję fotela kierowcy, następnie wszyscy pasażerowie powinni wyregulować pasy bezpieczeństwa, aby uzyskać jak najlepsze zabezpieczenie.

Ustawienie fotela kierowcy

- Usiąść głęboko w fotelu (po zdjęciu płaszcza, kurtki itd.). Jest to istotne dla odpowiedniej pozycji kręgosłupa;

- ustawić odległość fotela od pedałów. Siedzenie powinno być na tyle odsunięte, aby umożliwić wciśnięcie pedałów do oporu. Oparcie fotela powinno być ustawione w taki sposób, aby ramiona pozostawały lekko zgięte;

- ustawić pozycję zagłówka. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, odległość między głową a zagłówkiem powinna być jak najmniejsza;

- ustawić wysokość siedzenia. Regulacja pozwala na uzyskanie optymalnego pola widzenia podczas jazdy;

- ustawić kierownicę w odpowiednim położeniu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie tylnych pasów bezpieczeństwa, należy sprawdzić, czy tylne fotele zostały prawidłowo zablokowane. TYLNA KANAPA.

Niewłaściwie ułożone lub skręcone pasy bezpieczeństwa mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń w razie wypadku.

Dla jednej osoby, dorosłej lub dziecka, należy używać tylko jednego pasa bezpieczeństwa.

Nawet kobiety w ciąży powinny zapinać pasy. W takim przypadku należy jednak zwrócić uwagę, aby pas biodrowy nie uciskał nadmiernie dolnej części brzucha i nie był zbyt luźny.

Regulacja pasów bezpieczeństwa

Oprzeć się wygodnie.

Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią.

Pas biodrowy 2 musi płasko przylegać do miednicy, zachodząc na uda.

Pas powinien możliwie jak najdokładniej przylegać do ciała. Np.: unikać jazdy w zbyt grubych ubraniach i umieszczania pod pasem jakichkolwiek przedmiotów.

Blokowanie

Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 w zamek 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo zablokowany - w tym celu pociągnąć za klamrę 3).

W przypadku zablokowania taśmy pasa, puścić pas i jeszcze raz go rozwinąć.

W przypadku całkowitego zablokowania pasa, wolno, lecz zdecydowanie pociągnąć za pas, aby wyciągnąć około 3 cm taśmy. Puścić pas, umożliwiając samoczynne nawinięcie się taśmy na rolkę, a następnie rozwinąć go ponownie.

Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Odblokowanie

Nacisnąć na przycisk 4, pas zostanie zwinięty automatycznie. Należy przytrzymać pas podczas zwijania.

ß Lampka ostrzegająca o niezapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i, zależnie od wersji pojazdu, pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu

Pojawia się na centralnym wyświetlaczu po włączeniu zapłonu, jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy i/lub pasażera (o ile fotel pasażera jest zajęty) nie został zapięty.

Jeżeli fotel jest zajęty i jeden z dwóch pasów bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty, gdy pojazd jedzie z prędkością powyżej ok. 20 km/h, lampka ostrzegawcza miga i brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy przez ok. 120 sekund.

Uwaga: przedmiot położony na miejscu pasażera może w niektórych przypadkach spowodować włączenie lampki ostrzegawczej.

Ostrzeżenie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa z tyłu (zależnie od wersji pojazdu)

Lampka ostrzegawcza ß wyświetla się na centralnym wyświetlaczu po włączeniu zapłonu. Zależnie od pojazdu może być dodatkowo wyświetlony schemat 6 przedstawiający status zapięcia poszczególnych tylnych pasów bezpieczeństwa:

- w momencie uruchamiania pojazdu;

- w momencie otwarcia drzwi;

- zapięcie lub odpięcie tylnego pasa bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza gaśnie po ok. 60 sekundach.

Znaczenie schematu 6:

- wskaźnik zielony: zapięty pas bezpieczeństwa;

- czerwona lampka kontrolna: odpięty pas bezpieczeństwa.

Jeżeli tylny pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty, gdy pojazd jedzie z prędkością powyżej ok. 20 km/h, lampka ostrzegawcza miga i brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy przez ok. 30 sekund.

Należy zawsze upewnić się, że pasażerowie z tyłu mają prawidłowo zapięte pasy i że wskazywana liczba zapiętych pasów odpowiada liczbie zajętych tylnych siedzeń.

Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Posłużyć się przyciskiem 7 w celu wyregulowania takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego zgodne z wyżej podanymi zaleceniami. Nacisnąć na przycisk 7 i podnieść lub obniżyć pas. Po przeprowadzeniu regulacji należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Niżej wymienione zalecenia dotyczą przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa.

- Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczeń: dotyczy to zarówno pasów, foteli, jak również ich mocowań. W szczególnych przypadkach (np. montaż fotelika dla dziecka), należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- Nie można stosować dodatkowych elementów, mogących spowodować poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny, klipsów itp.). W razie wypadku, zbyt luźny pas bezpieczeństwa może być przyczyną obrażeń.

- Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.

- Pas może być stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W żadnym wypadku nie można przypinać pasem niemowlaka lub dziecka siedzącego na kolanach osoby dorosłej.

- Pas nie może być skręcony.

- Po wypadku, należy skontrolować działanie pasów i w razie potrzeby je wymienić. Podobnie należy postąpić z pasem nieprawidłowo działającym.

- Trzeba uważać, by wprowadzić klamrę do odpowiedniego zamka.

- Należy pamiętać, aby nie umieszczać przedmiotów w strefie obudowy zamka pasa, gdyż może to utrudnić jego prawidłowe działanie.

- Przy przestawianiu tylnych foteli należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie pasów oraz sprzączek pasów bezpieczeństwa, aby mogły spełniać swoją funkcję.

- Sprawdzić prawidłowe ustawienie zamka (nie może być ukryty, przygnieciony, przyciśnięty itp. ani przez żadną osobę, ani przedmiot).