Trafic

Poznaj znaczenie lampek ostrzegawczych Twojego samochodu

Lampka kontrolna świateł pozycyjnych
Lampka kontrolna świateł drogowych
Lampka kontrolna świateł mijania
Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych
Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgielnego
Lampka kontrolna świateł kierunkowskazów lewych
Lampka kontrolna świateł kierunkowskazów prawych
Światło kierunkowskazu
     Airbag
Lampka·ostrzegawcza·rezerwy paliwa w zbiorniku
Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się
Lampka kontrolna zaciągnięcia hamulca ręcznego i czujnika usterki układu hamulcowego
Lampka kontrolna ładowania akumulatora
Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego
Lampka ostrzegawcza
Lampka kontrolna systemu kontroli toru jazdy 
     (ESC)
      oraz układu antypoślizgowego
Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin
Lampka kontrolna układu ABS (układ zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania)
Lampka ostrzegawcza sygnalizująca poziom odczynnika oraz usterki układu oczyszczania spalin.
Lampka ostrzegawcza przegrzania płynu chłodzącego
Lampka kontrolna stopy na pedale hamulca
Lampki kontrolne ogranicznika prędkości i regulatora prędkości.
Lampka kontrolna stanu czuwania silnika
Lampka kontrolna braku dostępności stanu czuwania silnika
Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach
Lampka kontrolna grzania świec żarowych (wersje z silnikiem diesel)
Lampka kontrolna przyczepności
Wskaźniki zmiany prędkości
Lampka kontrolna ECO
Lampka kontrolna ostrzegawcza informująca o niezapiętych przednich pasach bezpieczeństwa
Lampka kontrolna sygnalizująca niedomknięte drzwi

Lampka kontrolna świateł pozycyjnych

Lampka kontrolna świateł drogowych

Lampka kontrolna świateł mijania

Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych

Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgielnego

Lampka kontrolna świateł kierunkowskazów lewych

Lampka kontrolna świateł kierunkowskazów prawych

Światło kierunkowskazu Airbag

Zapala się przy włączaniu zapłonu albo w chwili uruchomienia silnika, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Jeśli nie zapala się po włączeniu zapłonu lub świeci się, gdy silnik pracuje, sygnalizuje usterkę systemu.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka·ostrzegawcza·rezerwy paliwa w zbiorniku

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie.

Jeśli lampka zaświeci się w czasie jazdy, należy jak najszybciej uzupełnić paliwo w zbiorniku. Na pozostałym paliwie można przejechać dystans około 50 km.

Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie po uruchomieniu silnika. Zapala się równocześnie z innymi lampkami i/lub komunikatami, towarzyszy jej też emisja jednokrotnego sygnału dźwiękowego.

Informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna zaciągnięcia hamulca ręcznego i czujnika usterki układu hamulcowego

Zapala się po włączeniu zapłonu, po czym gaśnie, gdy tylko hamulec ręczny zostanie zwolniony.

Jeżeli zaświeci się podczas hamowania wraz z lampką kontrolną ® i emisją sygnału dźwiękowego, sygnalizuje obniżenie poziomu płynu w układzie lub usterkę układu hamulcowego.

Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna ładowania akumulatora

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie.

Jeżeli zaświeci się podczas jazdy wraz z lampką kontrolną ® i emisją sygnału dźwiękowego, oznacza zbyt intensywne ładowanie akumulatora lub jego rozładowanie.

Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie.

Jeżeli zaświeci się podczas jazdy wraz z lampką kontrolną ® i emisją sygnału dźwiękowego, należy koniecznie zatrzymać samochód i wyłączyć zapłon.

Sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom okaże się prawidłowy, przyczyna jest inna. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka ostrzegawcza

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie kiedy silnik zaczyna pracować. Może zaświecić się równocześnie z innymi lampkami i/lub komunikatami wyświetlanymi na tablicy wskaźników.

Konieczne jest jak najszybsze udanie się do Autoryzowanego Partnera marki i prowadzenie pojazdu z dużą ostrożnością. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

Lampka kontrolna systemu kontroli toru jazdy (ESC) oraz układu antypoślizgowego

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie.

Lampka ta może zaświecić się w kilku przypadkach: Patrz paragraf „Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin

W samochodach, które są w nią wyposażone zapala się po uruchomieniu silnika, po czym gaśnie.

–Jeżeli lampka świeci się w światłem ciągłym, należy jak najszybciej udać się do Autoryzowanego Partnera marki;

–jeżeli lampka miga, należy zmniejszyć prędkość obrotową silnika aż przestanie migać. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Patrz paragraf „Rady związane z przeglądem i ochroną środowiska” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna układu ABS (układ zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania)

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie.

Zaświecenie się tej lampki w czasie jazdy sygnalizuje nieprawidłowe działanie układu ABS.

W takim wypadku, układ hamulcowy działa w sposób „klasyczny”, tak jak w pojazdach nie wyposażonych w system ABS. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka ostrzegawcza sygnalizująca poziom odczynnika oraz usterki układu oczyszczania spalin.

Patrz informacje w punkcie „Zbiornik odczynnika” w rozdziale 1.

Lampka ostrzegawcza przegrzania płynu chłodzącego

Lampka może świecić na niebiesko po włączeniu zapłonu lub przy uruchomieniu silnika, gdy temperatura silnika jest niska.

Jeśli świeci się na czerwono, należy się zatrzymać i pozostawić silnik na biegu jałowym przez jedną, dwie minuty.

Powinno nastąpić obniżenie temperatury i lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak nie jest, wyłączyć silnik. Pozostawić do ostygnięcia przed sprawdzaniem poziomu płynu chłodzącego (patrz „Poziom płynu w układzie chłodzenia/filtry” w rozdziale 4).

Jeśli poziom jest prawidłowy, świecenie lampki ostrzegawczej dotyczy czegoś innego. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna stopy na pedale hamulca

Zapala się, kiedy wymagane jest naciśnięcie pedału hamulca. Patrz rozdział 2, paragraf „Automatyczna skrzynia biegów”.

Lampki kontrolne ogranicznika prędkości i regulatora prędkości.

Patrz paragrafy „Ogranicznik prędkości” i „Regulator prędkości” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna stanu czuwania silnika

Patrz akapit „Funkcja Stop and Start” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna braku dostępności stanu czuwania silnika

Patrz paragraf „Funkcja Stop and Start“ w rozdziale 2.

Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

Patrz paragraf „Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna grzania świec żarowych (wersje z silnikiem diesel)

Musi zapalić się po włączeniu zapłonu. Oznacza działanie świec żarowych. Gaśnie gdy świece są rozgrzane. Silnik może zostać uruchomiony.

Lampka kontrolna przyczepności

Patrz paragraf „Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu”, rozdział 2.

Wskaźniki zmiany prędkości

Zapalają się w momencie, gdy zalecana jest zmiana biegu na wyższy (strzałka w górę) lub niższy (strzałka w dół). Patrz „Rady dotyczące jazdy, jazda Eco” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna ECO

Zapala się, kiedy włączony jest tryb ECO.

Patrz paragraf „Porady dotyczące jazdy. Eco jazda” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna ostrzegawcza informująca o niezapiętych przednich pasach bezpieczeństwa

Patrz paragraf „Pasy bezpieczeństwa” w rozdziale 1.

Lampka kontrolna sygnalizująca niedomknięte drzwi