Powrót do listy

FUNKCJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych.

System włączy się automatycznie podczas uruchomienia pojazdu. W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik (przejście w tryb czuwania) w przypadku zatrzymania się pojazdu (w korku, na światłach itd.).

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno);

i

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

i

- prędkość pojazdu jest zerowa przez około sekundę.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położenia P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

Dotyczy ręcznej skrzyni biegów:

- Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej (martwy punkt);

i

- pedał sprzęgła jest zwolniony; Migająca lampka kontrolna oznacza, że pedał sprzęgła nie został zwolniony;

i

- prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 5 km/h.

We wszystkich wersjach pojazdów:

Lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników, gdy silnik znajduje się w stanie czuwania. Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Gdy silnik przechodzi w tryb czuwania, wspomaganie kierownicy może zostać wyłączone.

W takim przypadku działanie układu zostanie wznowione, gdy silnik wyjdzie z fazy wstrzymania lub zostanie przekroczona prędkość około 1 km/h (zjazd ze wzniesienia, pochyłości itp.).

Wychodząc z pojazdu, sygnał dźwiękowy oraz komunikat „WYLACZ ZAPLON” ostrzega, że silnik znajduje się w trybie czuwania i nie jest wyłączony.

Przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć silnik; nie należy pozostawiać silnika w fazie wstrzymania (patrz punkt „Uruchamianie i wyłączanie silnika” w Rozdziale 2).

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła.

W razie zgaśnięcia silnika, jeśli system działa, naciśnięcie do końca pedału sprzęgła uruchamia silnik ponownie.

Wyjście z trybu czuwania silnika

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- gdy pedał hamulca zostanie zwolniony, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M;

lub

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N, a hamulec parkingowy jest zwolniony;

lub

- pedał hamulca został ponownie wciśnięty, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P lub N, a hamulec parkingowy jest zaciągnięty;

lub

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R;

lub

- pedał gazu jest wciśnięty.

Dotyczy ręcznej skrzyni biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła jest wciśnięty z niewielką siłą;

lub

- włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej Ä na tablicy wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

W przypadku pojazdów wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów

Ponowne uruchomienie może zostać wstrzymane, jeżeli pedał sprzęgła zostanie zwolniony zbyt szybko, gdy włączony jest bieg.

Podczas uzupełniania paliwa silnik musi być całkowicie wyłączony (a nie znajdować się w stanie czuwania): należy koniecznie wyłączyć silnik (patrz paragraf „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

pojazdy wyposażone w RENAULT kartę:

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.

wszystkie pojazdy:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- za duża wysokość;

- nachylenie jest zbyt strome dla pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „Dobra widoczność” jest włączona (patrz „Klimatyzacja automatyczna” w rozdziale 3);

- temperatura silnika jest niewystarczająca;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

- funkcja „Wysokie obroty biegu jałowego” jest włączona (patrz akapit „Wysokie obroty biegu jałowego” w rozdziale 2);

-...

Lampka kontrolna pojawia się na tablicy wskaźników i ostrzega przed brakiem możliwości włączenia silnika w stan czuwania.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Przypadek szczególny pojazdów wyposażonych w kartę RENAULT

Jeśli przy silniku w stanie czuwania (korek, postój na światłach itp.) kierowca odepnie pas bezpieczeństwa i otworzy drzwi kierowcy lub wstanie z fotela, zapłon wyłączy się samoczynnie.

Aby uruchomić i przywrócić system Stop and Start, uruchomić silnik (patrz „Uruchamianie i wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- funkcja „Dobra widoczność” jest włączona (patrz „Klimatyzacja automatyczna” w rozdziale 3);

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

-...

Cecha szczególna pojazdów z nadajnikiem zdalnego sterowania

Pewne warunki zapobiegają ponownemu, automatycznemu uruchomieniu silnika:

- jedne z drzwi w przypadku pojazdu z kluczykiem;

- drzwi pasażera w przypadku pojazdów z kartą.

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat „STOP AND START WYLACZONY” pojawia się na tablicy wskaźników i zaczyna się świecić lampka kontrolna 2 przełącznika.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Komunikat „STOP AND START WLACZONY” wyświetla się na tablicy wskaźników i gaśnie lampka kontrolna 2 przełącznika 1.

System włącza się automatycznie przy każdym zamierzonym włączeniu pojazdu (patrz akapit „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „SKONTROLUJ STOP AND START” pojawia się na tablicy wskaźników, a lampka kontrolna 2 przełącznika jest zapalona 1, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Cecha szczególna: gdy silnik znajduje się w stanie czuwania, wciśnięcie przełącznika 1 powoduje automatyczne uruchomienie silnika.

Przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć silnik; nie należy pozostawiać silnika w fazie wstrzymania (patrz punkt „Uruchamianie i wyłączanie silnika” w Rozdziale 2).