Powrót do listy

NAWIEWY, DYSZE WYLOTU POWIETRZA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nawiewy centralne

Aby zamknąć nawiewy, opuścić całkowicie suwaki 9.

Kierunek nawiewu

W górę/w dół: przesunąć przesuwki 9.

W prawo/w lewo: obrócić pokrętła 10.

Nawiewy boczne

Przepływ powietrza

W celu otwarcia dyszy nawiewu 11, należy nacisnąć ją (punkt 12) odpowiednio w celu uzyskania żądanej siły nawiewu.

Kierunek nawiewu

W celu odpowiedniego skierowania strumienia powietrza obrócić boczną dyszę nawiewu 11.

Aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów w samochodzie należy stosować wyłącznie środki przewidziane do tego celu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru.