Powrót do listy

POMOC PRZY PARKOWANIU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe zamontowane (zależnie od wersji pojazdu) w zderzaku tylnym pojazdu „mierzą” odległość między pojazdem i przeszkodą.

System emituje sygnały dźwiękowe, których częstotliwość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Kiedy przeszkoda znajdzie się w odległości około 30 centymetrów od pojazdu, sygnał staje się ciągły.

Po włączeniu wstecznego biegu system wykrywa większość przeszkód znajdujących się w odległości mniejszej niż około 1,20 metra za pojazdem i sygnalizuje ich obecność brzęczykiem; w niektórych pojazdach wizualizację otoczenie pojazdu zapewnia wyświetlacz 1.

System pomocy przy parkowaniu nie ma funkcji, która uwzględnia holowanie przyczepy lub jazdę z dodatkowym wyposażeniem przeznaczonym do przewozu bagażu itp.

Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby czujniki ultradźwiękowe nie były niczym pokryte (brud, błoto, śnieg itp.).

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w czasie jazdy przy wykonywaniu manewrów, informując, poprzez sygnały dźwiękowe, jaka jest odległość między pojazdem a przeszkodą.

Nie może ona jednak w żadnym wypadku zastąpić kierowcy, który powinien zachować czujność i być odpowiedzialny podczas wykonywania manewrów.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Regulacja głośności sygnału systemu pomocy przy parkowaniu

Zależnie od wersji pojazdu, niektóre parametry można ustawiać za pośrednictwem wyświetlacza multimedialnego 1. Patrz instrukcja wyposażenia, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji

Czasowe wyłączenie systemu

Wcisnąć przycisk 2 w celu wyłączenia systemu.

Kontrolka wbudowana w przycisk zapala się, przypominając, że system jest wyłączony.

Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie systemu i zgaśnięcie lampki kontrolnej.

W zależności od wersji pojazdu, system pomocy przy parkowaniu można wyłączyć za pośrednictwem wyświetlacza multimedialnego. Patrz instrukcja wyposażenia, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji

System włącza się automatycznie po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika.

Trwałe wyłączenie systemu

Istnieje możliwość trwałego wyłączenia systemu poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przełącznika 2.

Lampka wbudowana w przycisk świeci się w sposób ciągły.

Wyłączony system można włączyć ponownie poprzez dłuższe naciśnięcie przełącznika.

Nieprawidłowości w działaniu

Zależnie od wersji pojazdu, gdy system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „konieczna kontrola systemu pomocy przy parkowaniu” wraz z lampką kontrolną © i przez około 5 sekund słychać sygnał dźwiękowy. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.