Powrót do listy

REGULATOR PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną.

Prędkość regulowana może być ustawiana w sposób ciągły, począwszy od prędkości 30 km/h.

Elementy sterujące

1 Przełącznik główny Włączanie-wyłączanie.

2 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na wyższą (+).

3 Zmiana prędkości regulowanej na niższą (-).

4 Włączenie funkcji z wywołaniem zapamiętanej prędkości regulowanej (R).

5 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (O).

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja ta nie zastępuje kierowcy.

Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani zwalniać go z odpowiedzialności.

Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny…).

Ryzyko wypadku.

Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 1 po stronie .

Lampka kontrolna 7 zapala się na zielono, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat: „REGULATOR” z kreskami sygnalizującymi, że funkcja regulatora prędkości działa oraz że system czeka na zarejestrowanie prędkości regulowanej.

Ustawianie prędkości

Przy ustabilizowanej prędkości (powyżej około 30 km/h), wcisnąć przycisk 2 (+): funkcja jest włączona i bieżąca prędkość zostaje zapamiętana.

Wartość prędkości regulowanej zastępuje kreski, a regulacja zostaje potwierdzona poprzez zaświecenie się lampki kontrolnej 6 na zielono, oprócz lampki 7.

Jazda samochodem

Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć nogę z pedału gazu.

Uwaga: zalecamy trzymanie stopy w pobliżu pedałów, aby móc szybko zareagować w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia.

Zmiana prędkości regulowanej

Można zmieniać prędkość regulowaną przez kolejne naciskanie na:

- przełącznik 2 (+) służy do zwiększania prędkości;

- przełącznik 3 (-) w celu zmniejszenia prędkości.

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału gazu. Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, zadana wartość miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: po kilku sekundach, pojazd automatycznie powraca do początkowej wartości prędkości regulowanej.

Brak możliwości utrzymania prędkości regulowanej

W przypadku zjazdu z dużego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać prędkości regulowanej na zadanym poziomie: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji zostaje wstrzymane po naciśnięciu na:

- przełącznik 5 (O);

- pedał hamulca ;

- pedał sprzęgła lub przestawienie dźwigni automatycznej skrzyni biegów w położenie neutralne.

W tych trzech przypadkach, prędkość regulowana pozostaje wprowadzona do pamięci, a komunikat „W PAMIECI” wyświetla się na tablicy wskaźników.

Przejście do stanu czuwania zostaje potwierdzone zgaśnięciem lampki kontrolnej .

Wywołanie prędkości regulowanej

Po zapisaniu prędkości w pamięci istnieje możliwość jej przywołania po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne itp.). Wcisnąć przełącznik 4 (R), jeśli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

Podczas wywoływania zapamiętanej prędkości, włączenie regulatora prędkości zostaje potwierdzone przez zapalenie lampki kontrolnej .

Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Gdy regulator znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie przełącznika 2 (+) powoduje ponowne uaktywnienie funkcji, bez uwzględnienia wartości prędkości zapisanej w pamięci: w takim przypadku prędkością zadaną jest prędkość, z którą jedzie pojazd.

Wyłączenie funkcji

Funkcja regulatora prędkości zostaje wyłączona po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości. Zgaśnięcie zielonych lampek kontrolnych i na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.

Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez naciśnięcie na pedał hamulca.