Powrót do listy

SCHOWKI, ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Miejsce 1

To miejsce może być wykorzystane jako podstawka kubka, schowek lub miejsce na popielniczkę.

Schowek 3

Aby otworzyć, pociągnąć uchwyt 2.

Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie.

Schowek w osłonie przeciwsłonecznej 4

Można w nim umieścić bilety za przejazd autostradą, mapy, itd.

Sprawdzić, czy w otwartych schowkach nie znajdują się żadne twarde, ciężkie lub ostre przedmioty, które mogłyby wypaść podczas skręcania lub gwałtownego hamowania i uderzyć osoby podróżujące.

Schowek 5

Może służyć na karty płatnicze, monety itp.

Wspornik telefonu 6

Używanie telefonu i/lub tableta multimedialnego

Przypominamy o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących używania tego typu urządzeń.

Wspornik tableta multimedialnego 8

Pociągnąć uchwyt 7 do siebie do oporu.

Obrócić wspornik 8 i pchnąć go do oporu.

W razie potrzeby:

- nacisnąć przycisk 9, następnie opuścić podstawę 11 uchwytu 8, aby go wysunąć;

- rozchylić spinki 10 na uchwycie 8, aby go wysunąć.

Przy jej składaniu, pociągnąć wspornik całkowicie do siebie, podnieść go do pozycji poziomej i popchnąć aż do oporu.

Schowek w desce rozdzielczej 121314

Miejsce 17

To miejsce może być wykorzystane jako podstawka kubka, schowek lub miejsce na popielniczkę.

Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie.

Schowek pasażera w desce rozdzielczej 16

W celu podniesienia, wcisnąć przycisk 15.

Sprawdzić, czy w otwartych schowkach nie znajdują się żadne twarde, ciężkie lub ostre przedmioty, które mogłyby wypaść podczas skręcania lub gwałtownego hamowania i uderzyć osoby podróżujące.

Zamykany schowek 18

W celu otwarcia schowka, należy nacisnąć przycisk 19.

W niektórych wersjach pojazdu schowek jest wyposażony w funkcję wentylacji i klimatyzacji (można w nim przechowywać butelkę 1,5 l).

Miejsce 20

To miejsce może być wykorzystane jako podstawka kubka, jako schowek lub jako miejsce na instalację popielniczki.

Podczas pokonywania zakrętów, przyspieszania lub hamowania, należy uważać, aby płyn w naczyniu znajdującym się w uchwycie na puszkę z napojem nie rozlał się.

Ryzyko obrażeń, jeśli płyn jest gorący i/lub w przypadku jego rozlania.

Schowki w drzwiach przednich 21

Schowek 23 pod fotelem z przodu

W celu uzyskania dostępu do niego, pociągnąć za zaczep 22 i przesunąć siedzenie A do przodu.

Podczas jazdy należy siedzenie powinno być zawsze w położeniu zamkniętym:

- ryzyko obrażeń w przypadku gwałtownego hamowania lub wypadku;

- ryzyko wpadnięcia przedmiotów do kabiny.

Oparcia fotela w pozycji stolika

Jeżeli pojazd posiada takie wyposażenie, złożyć oparcie środkowego fotela, podnosząc element sterujący 27. Na oparciu środkowego fotela umieszczone są następujące elementy:

- miejsce na napoje 24;

- schowek 28;

- stolik 26.

Siadanie na środkowym fotelu ze złożonym oparciem jest zabronione.

Uwaga: przed złożeniem oparcia środkowego fotela sprawdzić, czy schowek 20 jest zamknięty.

Podczas pokonywania zakrętów, przyspieszania lub hamowania, należy uważać, aby płyn w naczyniu znajdującym się w uchwycie na puszkę z napojem nie rozlał się.

Ryzyko poparzenia i/lub wylania, jeśli płyn jest gorący .

Schowek 28

W celu otwarcia schowka, należy nacisnąć przycisk 25.

Wewnątrz specjalna taśma 29 umożliwia umocowanie przedmiotów.

Gdy schowek 28 jest zamknięty, otwór 30 umożliwia podłączenie przewodu ładowania do gniazda akcesoriów.

Stolik 26

W celu odblokowania zamka, wcisnąć element sterujący 33.

Aby zamontować stolik, wsunąć jego końce 34 w miejsce 31 lub 32.

Za pomocą spinacza 35 można zamocować dokumenty.

W celu wyjęcia stolika, należy nacisnąć element sterujący 36.

Uwaga: przed podniesieniem oparcia środkowego fotela, należy pamiętać o złożeniu stolika i wyjęciu przedmiotów z uchwytu na napoje. Należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie oparcia środkowego fotela.

Sprawdzić, czy żaden twardy, ciężki lub ostry przedmiot nie wystaje ze schowka lub nie jest tam umieszczony w taki sposób, by mógł wypaść i uderzyć osoby podróżujące podczas skrętu, nagłego hamowania lub zderzenia.

Uchwyt przytrzymujący 37

Służy on do przytrzymania się w czasie jazdy.

Nie należy używać uchwytu 37 do wsiadania lub wysiadania z pojazdu.

Zaczepy na ubrania 38

Zależnie od wersji pojazdu, zaczepy mogą się znajdować na ściance w przestrzeni ładunkowej.

Ze względów bezpieczeństwa zaczep może być wykorzystywany wyłącznie do wieszania ubrań.

Górny schowek w tylnej części przestrzeni ładunkowej 39

Przeznaczony wyłącznie do przewożenia przedmiotów.

Całkowity ciężar zawartości górnego schowka w przestrzeni tylnej nie powinien przekraczać 35 kilogramów, przy równomiernie rozłożonym ładunku.

Należy uważać, aby nie wkładać żadnych ciężkich i/lub ostrych przedmiotów, które mogłyby spaść w czasie jazdy.

Ryzyko obrażeń

Wnęka 41 i klapka 43

Zależnie od długości przedmiotów przewożonych w tylnej części przestrzeni ładunkowej można użyć wnęki 41.

Otworzyć klapę 40 zamocowaną na magnesy.

Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie.

Skorzystać z klapy 43, aby wydłużyć przestrzeń ładunkową:

- pociągnąć za zaczep 42, aby unieść siedzenie B;

- przesunąć klapę 43 do wnętrza fotela, ciągnąc za zaczep 44.

Gdy klapka 43 jest otwarta, przebywanie na miejscu pasażera z przodu jest zabronione.

Ryzyko poważnych obrażeń w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia.

Sprawdzić, czy w otwartych schowkach nie znajdują się żadne twarde, ciężkie lub ostre przedmioty, które mogłyby wypaść podczas skręcania lub gwałtownego hamowania i uderzyć osoby podróżujące.