Powrót do listy

WYCIERACZKA - SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Wycieraczka z przerywanym biegiem pracy, uzależnionym od prędkości

Przy włączonym zapłonie obracać końcówkę dźwigni 1 aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 2.

Częstotliwość wycierania jest różna w zależności od prędkości.

p Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie obracać końcówkę dźwigni 1 aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 2.

Po zwolnieniu końcówki dźwigni, powraca ona do pozycji włączenia tylnej wycieraczki.

Cecha szczególna

Jeżeli przednie wycieraczki działają lub jest włączony tryb automatyczny, w momencie włączenia wstecznego biegu następuje uruchomienie tylnej wycieraczki w przerywanym trybie pracy.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń

Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby, itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;

- odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

Pióra wycieraczek należy wymienić niezwłocznie po stwierdzeniu spadku ich wydajności: około raz na rok (patrz punkt „Pióra wycieraczek” w rozdziale 5).

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

- W czasie mrozu lub opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);

- upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.