Powrót do listy

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Przy włączonym zapłonie, odpowiednio ustawić dźwignię 1

- A zatrzymanie.

- B przerywany bieg wycieraczek.

Wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund po wykonaniu cyklu pracy. Istnieje możliwość regulacji odstępu czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2.

- C powolny ciągły bieg wycieraczek.

- D szybki ciągły bieg wycieraczek.

Cecha szczególna

Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek. Z biegu szybkiego, ciągłego następuje przejście na bieg ciągły, wolny. Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu. Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego trybu działania.

Pojazdy wyposażone w funkcję automatycznego włączania wycieraczek

Przy pracującym silniku, odpowiednio ustawić dźwignię 1

- A zatrzymanie.

- B funkcja automatycznego włączania wycieraczek

W przypadku wybrania tego ustawienia, system wykrywa obecność wody na przedniej szybie i uruchamia wycieraczki, odpowiednio dostosowując prędkość ich pracy. Możliwa jest zmiana progu włączania wycieraczek oraz czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2:

- E: czułość minimalna

- F: czułość maksymalna

Uwaga: w przypadku wystąpienia mgły lub opadów śniegu, funkcja automatycznego włączania wycieraczek nie działa w sposób systematyczny i wymaga kontroli ze strony kierowcy.

- C powolny ciągły bieg wycieraczek.

- D szybki ciągły bieg wycieraczek.

Położenia BC są dostępne po włączeniu zapłonu. Położenie D jest dostępne wyłącznie przy pracującym silniku.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu A (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń

Położenie C jest dostępne po włączeniu zapłonu. Położenia BD są dostępne wyłączenie przy pracującym silniku.

Uwaga

Użytkownik dysponuje położeniem spoczynkowym do wymiany piór wycieraczek.

Przy włączonym zapłonie, wyłączonym silniku , opuścić w dół do oporu dźwignię sterującą wycieraczkami 1 (położenie D). Ramiona wycieraczek zatrzymają się w położeniu odchylonym od pokrywy komory silnika (patrz akapit „Pióra wycieraczek” w rozdziale 5).

Spryskiwacze szyb

Przy włączonym zapłonie, pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Krótkie pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, jedno przetarcie szyby.

Dłuższe pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, trzy przetarcia szyby, a po kilku sekundach, czwarte przetarcie.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, usuwanie szronu, czyszczenie przedniej szyby, itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu A (zatrzymanie pracy).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;

- odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

Pióra wycieraczek należy wymienić niezwłocznie po stwierdzeniu spadku ich wydajności: około raz na rok (patrz punkt „Pióra wycieraczek” w rozdziale 5).

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

- W czasie mrozu lub opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);

- upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.