Powrót do listy

ZMIANA KOŁA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Włączyć światła awaryjne.

Zaparkować samochód z dala od ruchu drogowego, na płaskim, przyczepnym i twardym podłożu.

Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny, albo ustawić dźwignię w położeniu P w przypadku automatycznych skrzyń biegów).

Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

Narzędzia muszą być zawsze unieruchomione w obudowie, w przeciwnym razie mogą wypaść z niej podczas hamowania. Po ich użyciu należy pamiętać o zamocowaniu narzędzi w zestawie, a następnie umieścić prawidłowo zestaw w jego gnieździe: ryzyko obrażeń.

Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go stosować do dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia.

W przypadku przebicia opony koło należy natychmiast wymienić.

Przedziurawiona opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca.

Zdjąć kołpak (patrz paragraf „Ozdobne kołpaki” w rozdziale 5).

Poluzować śruby koła za pomocą klucza do kół 1. Należy ustawić klucz w taki sposób, aby kręcić·nim·w·dół.

Ustawić podnośnik 2 poziomo: jego wypust 3 musi być wsunięty w otwór znajdujący się w dolnej części nadwozia, położony najbliżej wymienianego koła.

Rozpocząć przykręcanie w celu prawidłowego ustawienia podstawy (musi być wsunięta pod samochód i ustawiona pionowo w jednej linii z główką podnośnika).

Odkręcić nakrętki i zdjąć koło.

Założyć koło zapasowe na piastę.

Wkręcić nakrętki i opuścić podnośnik.

Gdy pojazd stoi na kołach, dokręcić mocno nakrętki i jak najszybciej sprawdzić, czy są poprawnie dokręcone.

Ustawić kołpak.

Śruby antykradzieżowe

Jeżeli korzystają Państwo ze śrub antykradzieżowych, należy założyć je jak najbliżej zaworu (aby możliwe było zamontowanie kołpaka).