Powrót do listy

DODATKOWA KLIMATYZACJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zależnie od wyposażenia pojazd może mieć cztery regulowane nawiewy oraz konsolę sterującą 1.

Te elementy sterujące wpływają wyłącznie na ilość nawiewanego powietrza do kabiny:

- element sterujący ciepłym strumieniem powietrza (wydmuchiwanym z dolnych nawiewów);

- element sterujący zimnym strumieniem powietrza (wydmuchiwanym jest z górnych nawiewów).

Uwaga: nie należy zamykać jednocześnie wszystkich czterech nawiewów (może to spowodować uszkodzenie elementów składowych systemu).

Pojazd wyposażony w klimatyzację sterowaną ręcznie

Upewnić się, czy klimatyzacja działa poprawnie (zapalona lampka ostrzegawcza 2).

Uwaga: przycisk 2 ma wbudowaną lampkę ostrzegawczą:

- jeżeli lampka ostrzegawcza się świeci, funkcja działa;

- jeżeli lampka nie świeci się, funkcja jest wyłączona.

Pojazd wyposażony w automatyczną klimatyzację

Upewnić się, czy klimatyzacja działa prawidłowo (zapalona lampka ostrzegawcza na przycisku A/C OFF 4).

Aby włączyć ustawienia konsoli sterowania 1, naciśnij przycisk 3. Lampka ostrzegawcza przycisku 3 i lampka ostrzegawcza 5 elementu sterującego 1 się nie świeci.

Uwaga: przełącznik 3 i konsola sterowania 1 są wyposażone w lampki ostrzegawcze:

- jeżeli przełącznik 3 i lampka ostrzegawcza 5 są podświetlone, element sterujący 1 nie jest aktywny;

- jeżeli przełącznik 3 i lampka ostrzegawcza 5 są wyłączone, element sterujący 1 jest aktywny.