Powrót do listy

KAMERA COFANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Przy włączaniu wstecznego biegu kamera 1 umieszczona na tylnej klapie lub, zależnie od wersji pojazdu, na tylnych drzwiach skrzydłowych, przesyła widok strefy znajdującej się za pojazdem do lusterka wstecznego 2 lub, zależnie od wersji pojazdu, do wyświetlacza multimedialnego 3. Na wyświetlanym obrazie pojawiają się również dwie stałe lub ruchome linie pomocnicze 45.

Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby kamera cofania nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, skropliny itp.).

Uwaga: zależnie od wersji pojazdu niektóre ustawienia można zmieniać za pośrednictwem wyświetlacza multimedialnego 3. Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

Ruchome pole pomiaru odległości 4 (zależnie od wersji pojazdu)

Jest pokazane w kolorze niebieskim na wyświetlaczu multimedialnym 3. Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia kierownicy.

Stałe pole pomiaru odległości 5

Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników ABC wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

- A (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu;

- B (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;

- C (zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.

To pole pomiaru odległości pozostaje stałe i pokazuje tor jazdy samochodu, jeśli jego koła są ustawione na wprost.

Korzystając z tego systemu należy najpierw obserwować pola pomiaru (ruchome dla toru jazdy i stałe dla odległości). Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Ekran pokazuje odwrócony obraz.

Ramki stanowią odwzorowanie rzutu na płaskiej powierzchni. Informacji nie należy uwzględniać, gdy rzut jest wyświetlony na pionowym przedmiocie lub przedmiocie, który znajduje się na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu…), mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Jeżeli tylne drzwi są otwarte lub niedomknięte, obraz z kamery znika i pojawia się komunikat „Otwarty bagażnik” (zależnie od pojazdu).