Powrót do listy

NAWIEWY, DYSZE WYLOTU POWIETRZA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nawiewy centralne

Siła nawiewu

aby zamknąć lewy środkowy nawiew, przesuń wypust 9 do oporu w lewo.

Aby zamknąć prawy środkowy nawiew, przesuń wypust 10 do oporu w prawo.

Kierunek przepływu powietrza

W celu odpowiedniego skierowania strumienia powietrza obróć boczny nawiew 9 lub 10.

Nawiewy boczne

Siła nawiewu

Aby zamknąć lewy boczny nawiew, przesuń wypust 11 do oporu w prawo.

Aby zamknąć prawy boczny nawiew, przesuń wypust 11 do oporu w lewo.

Kierunek przepływu powietrza

W celu odpowiedniego skierowania strumienia powietrza obrócić dyszę nawiewu 11.

Aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów w samochodzie należy stosować wyłącznie środki przewidziane do tego celu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru.