Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na podstawie informacji uzyskanych z radaru 2 i kamery 1 funkcja ta informuje kierowcę o odstępie czasowym, jaki dzieli jego pojazd od pojazdu poprzedzającego, co umożliwia zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy dwoma pojazdami.

System włącza się, gdy samochód porusza się z prędkością od 30 do 200 km/h.

Lokalizacja kamery 1

Upewnij się, że przednia szyba nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Lokalizacja radaru 2

Upewnij się, że obszar radaru nie jest zasłonięty (brud, błoto, śnieg, nieprawidłowo zamocowana przednia tablica rejestracyjna), uderzony, zmodyfikowany (malowanie) lub zakryty przez jakiekolwiek akcesoria zamontowane w przedniej części pojazdu (na osłonie chłodnicy lub logotypie itp.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Włączanie-wyłączanie funkcji

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 3

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, skorzystać z instrukcji systemu multimediów.

Wybrać „ON” lub „OFF”.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Gdy pojazd stoi, nacisnąć przełącznik 4 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 5 lub 6, aby wyświetlić menu „Ustawienia”. Naciśnij przełącznik 7 OK;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 5 lub 6, aby wyświetlić menu „POMOC JAZDY”. Naciśnij przełącznik 7 OK;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 5 lub 6, aby wyświetlić menu „Kontrola zbliżania”. Naciśnij przełącznik 7 OK;

- naciśnij ponownie przełącznik 7 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Po każdym uruchomieniu pojazdu funkcja kontynuuje działanie w trybie zapisanym przy ostatnim wyłączeniu silnika.

Zasada działania

Przy włączonej funkcji na tablicy wskaźników wyświetlany jest wskaźnik 8, który informuje kierowcę o odległości między jego pojazdem a pojazdem z przodu.

- A (szary): funkcja nie działa;

- A (zielony): nie wykryto żadnego pojazdu;

- B (zielony): odstęp czasowy jest wyższy lub równy dwóm sekundom (odległość między dwoma pojazdami dostosowana do prędkości pojazdu);

- C (pomarańczowy): odstęp czasowy wynosi 1-2 sekundy (odległość między dwoma pojazdami jest niewystarczająca);

- D (czerwony): odstęp czasowy jest mniejszy lub równy 1 sekundzie (odległość między dwoma pojazdami jest zdecydowanie niewystarczająca).

Jeżeli odstęp między dwoma pojazdami jest mniejsza niż około 0,5 sekundy, wskaźnik 8 i wskazanie D będą błyskać na czerwono na tablicy wskaźników wraz ze wskazaniem „-.- s”.

W pewnych warunkach odstęp czasowy może się nie wyświetlić:

- na zakręcie;

- podczas zmiany pasa ruchu;

- kiedy pojazd poprzedzający jest wystarczająco daleko lub poza zasięgiem radaru lub kamery.

Wyświetlana wartość ma charakter informacyjny: system nie wpływa na działanie podzespołów pojazdu.

Funkcja nie jest przewidziana do użytku w warunkach miejskich ani do dynamicznego prowadzenia pojazdu (zakręty, gwałtowne przyspieszenie i hamowanie itp.), a jedynie do jazdy w stabilnych warunkach.

Funkcja nie ma wpływu na działanie układu hamulcowego.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, obszar radaru i kamery należy utrzymywać w czystości; nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji na poziomie tych elementów.

Wszystkie prace (naprawy, wymiana części, modyfikacje przedniej szyby i/lub zderzaka itp.) wykonywane w obszarze radaru lub kamery muszą przeprowadzać wykwalifikowani specjaliści.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia radaru i/lub kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie prace (wymiana części, naprawy, modyfikacje przedniej szyby i/lub zderzaka itp.) wykonywane w obszarze radaru i/lub kamery muszą przeprowadzać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

- Zanieczyszczenie przedniej szyby lub zderzaka (brud, lód, śnieg, kondensacja itp.);

- złożona infrastruktura (metalowy most, tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- niski kontrast między pojazdem jadącym z przodu i tłem otoczenia (np. biały samochód na tle ośnieżonego krajobrazu itp.);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- droga jest wąska, kręta i pofalowana (ciasne zakręty itp.).

Ryzyko wyświetlenia fałszywych alarmów.