Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O MARTWYM PUNKCIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Korzystając z informacji przesyłanych przez czujniki ultradźwiękowe zainstalowane po obu stronach tylnego zderzaka (strefa B), system powiadamia kierowcę, gdy inny pojazd pojawi się w strefie wykrywania A.

Funkcja ostrzega kierowcę, jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

Cecha szczególna

Upewnij się, że strefy czujników ultradźwiękowych BC po obu stronach zderzaka nie są zasłonięte (brud, błoto, śnieg itp.).

Jeżeli jeden z czujników ultradźwiękowych jest zasłonięty, pojawia się komunikat „Radary boczne brak widocznosci” na tablicy wskaźników. Wyczyść strefy czujników ultradźwiękowych.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Włączanie/włączanie

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 1

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, skorzystać z instrukcji systemu multimediów.

Wybrać ON lub OFF.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Gdy pojazd stoi, nacisnąć przełącznik 2 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 3 lub 4, aby wyświetlić menu „Ustawienia”. Naciśnij przełącznik 5 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 3 lub 4 w górę lub w dół aż do wyświetlenia menu „Systemy wspomagające kierowcę”. Naciśnij przełącznik 5 OK;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 3 lub 4, aby przejść do menu „Alarm dotyczący martwego kąta”, a następnie naciśnij przełącznik 5 OK ;

- naciśnij ponownie przełącznik 5 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Zdolność wykrywania systemu obejmuje szerokość standardowego pasa jezdni. Podczas jazdy wąskim pasem funkcja może generować ostrzeżenie, gdy pojazd jest wykrywany dalej niż na najbliższym pasie.

Wskaźnik 6

Lampka kontrolna 6 znajduje się na każdym lusterku wstecznym 7.

Uwaga: należy regularnie czyścić zewnętrzne lusterka wsteczne 7, aby lampki kontrolne 6 były dobrze widoczne.

Zasada działania

Funkcja sygnalizuje zagrożenie, jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h, a inny pojazd znajduje się w martwym polu widzenia A i porusza się w tym samym kierunku;

Podczas wyprzedzania innego pojazdu lampka kontrolna 6 zapala się tylko wtedy, gdy ten pojazd pozostanie dostatecznie długo w martwym polu widzenia A.

Nieprawidłowości w działaniu

Jeśli system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Radary boczne skontroluj”. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wyświetlacz D

Pierwsze ostrzeżenie: kierunkowskaz nie jest włączony, lampka ostrzegawcza 6 sygnalizuje wykrycie pojazdu w strefie martwego punktu i/lub że pojazd zbliża się szybko z tyłu na sąsiednim pasie.

Wyświetlacz E

Włączony kierunkowskaz, lampka ostrzegawcza 6 miga, gdy funkcja wykrywa pojazd w obszarze ostrzegania o martwym punkcie i/lub pojazd gwałtownie zbliża się z tyłu po stronie, w którą kierowca chce skręcić. Po wyłączeniu kierunkowskazu, przechodzi do pierwszego ostrzeżenia (wyświetlanie D).

Warunki ustania działania

- Podczas jazdy po drodze z ciasnymi zakrętami;

- podczas jazdy do tyłu.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w hak holowniczy rozpoznawany przez system, komunikat „Przyczepa: alarm martw. pola wył.” wyświetlany na tablicy wskaźników informuje o tym, że funkcja nie działa. Jeśli chodzi o wybór wyposażenia dostosowanego do samochodu, radzimy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Ze względu na obecność czujników ultradźwiękowych za zderzakiem zaleca się powierzać wykwalifikowanym specjalistom wszelkie prace związane ze zderzakiem (naprawa, wymiana, lakierowanie itp.).

Po uruchomieniu silnika system przyjmuje ostatni stan zapisany przed wyłączeniem zapłonu (patrz poprzednie strony).

- Zdolność wykrywania systemu obejmuje szerokość standardowego pasa jezdni. Podczas jazdy szeroką drogą system może nie wykryć pojazdu znajdującego się w martwym punkcie.

- W przypadku oddziaływania silnych fal elektromagnetycznych (np. przejazd pod linią wysokiego napięcia) lub bardzo złych warunków atmosferycznych (silne opady, śnieg itp.) działanie systemu może zostać czasowo zakłócone. Podczas jazdy trzeba zachować jak najwyższą ostrożność.

Ryzyko wypadku.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

System nie może w żadnym razie być traktowany jako wykrywacz przeszkód lub system chroniący przed zderzeniami.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia czujników ultradźwiękowych, co może wpłynąć na ich działanie. Wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części itd.) w strefie czujników ultradźwiękowych muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Wystąpienie zakłóceń w działaniu systemu

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożone otoczenie (metalowe mosty, tunele, drogi z barierkami przy krawędzi itp.);

- złe warunki pogodowe (śnieg, grad, gołoledź itp).

Ryzyko fałszywych ostrzeżeń lub braku ostrzeżeń

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ograniczenia działania systemu

- Otoczenie czujników ultradźwiękowych musi być czyste; nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji w tych strefach, aby zagwarantować prawidłowe działanie systemu.

- Małe obiekty poruszające się blisko pojazdu (motocykle, rowery, piesi itp.) mogą nie zostać rozpoznane przez system.

- Podczas skręcania czujniki ultradźwiękowe mogą chwilowo przestać wykrywać pojazdy na sąsiednich pasach.

- Funkcja może wygenerować ostrzeżenie zbyt późno, jeśli dwa pojazdy nadjeżdżają z tyłu, jadąc obok siebie po sąsiednich pasach (na drodze 3-pasmowej) i z prędkością znacznie większą niż dany pojazd.

- System może nie ostrzec, gdy inne pojazdy poruszają się ze znacznie inną prędkością.

- Jeżeli pojazd jest wyprzedzany przez długi pojazd (np. pojazd ciężarowy wyprzedzający z prędkością podobną do naszego pojazdu), system może przerwać ostrzeżenie przed zakończeniem manewru.

- Pojazd porusza się po krętej drodze.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- uszkodzone zostały strefy czujników ultradźwiękowych (przedni i tylny zderzak);

- pojazd jest wyposażony w hak holowniczy, który nie jest rozpoznawany przez system.