Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O ZMIANIE PASA RUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na postawie informacji z kamery 1 funkcja ostrzega kierowcę, gdy pojazd przecina linię ciągłą lub przerywaną albo zbliża się do pobocza drogi (pasa rozdzielającego, barierki, chodnika, nasypu itp.) bez włączonych kierunkowskazów.

Lokalizacja kamery 1

Upewnić się, że przednia szyba nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

System ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu nie koryguje toru jazdy pojazdu.

Włączanie/włączanie

Aby włączyć funkcję, naciśnij przełącznik 2, aby wybrać „Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu” na tablicy wskaźników. Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Alarm toru jazdy włączony” i zapala się lampka ostrzegawcza „”.

Aby wyłączyć funkcję, naciśnij przełącznik 2, aby wybrać „Alarm toru jazdy wyłączony” na tablicy wskaźników. Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie.

Zasada działania

Kiedy funkcja jest aktywna, lampka ostrzegawcza oraz wskaźniki linii znajdujących się z lewej i prawej strony 3 wyświetlają się na szaro na tablicy wskaźników.

Funkcja ostrzegania jest w stanie gotowości, jeśli:

- prędkość pojazdu mieści się w przedziale od około 70 km/h do 180 km/h;

oraz

- lampka ostrzegawcza i wskaźniki linii znajdujących się z lewej/prawej strony 3 są w kolorze białym.

Funkcja ostrzegania uruchamia się, jeżeli pojazd przekracza linię lub zbliża się do pobocza drogi (pasa rozdzielającego, barierki, chodnika, nasypu itp.) bez włączonych kierunkowskazów.

Funkcja sygnalizuje kierowcy:

- emitując dźwiękowe ostrzeżenie;

i

- lampka ostrzegawcza i wskaźnik 3 przekroczonej linii zmieniają kolor na czerwony.

Po każdym uruchomieniu pojazdu funkcja kontynuuje działanie w trybie zapisanym przy ostatnim wyłączeniu silnika.

Czasowe zawieszenie działania

- Zbyt szybkie przekroczenie linii;

- jazda po linii;

- około cztery sekundy po zmianie pasa ruchu;

- pokonywanie ostrego łuku;

- ograniczona widoczność;

- włączenie jednego z kierunkowskazów;

- silne przyspieszenie;

-...

Kiedy funkcja nie jest dostępna, lampka ostrzegawcza i wskaźniki linii z lewej/prawej strony na tablicy wskaźników zmieniają kolor na szary.

Warunki nieuruchomienia systemu

Systemu nie można włączyć, gdy:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pole widzenia kamery jest zasłonięte;

- wyświetlana jest lampka ostrzegawcza û.

Lampka ostrzegawcza i wskaźniki linii z lewej/prawej strony na tablicy rozdzielczej zmieniają kolor na szary.

Regulacje

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny.

Procedura uzyskiwania dostępu do ustawień funkcji ekranu multimedialnego 4 jest opisana w instrukcji systemu multimediów:

- „Głośność”: regulacja głośności ostrzeżenia dźwiękowego;

- „Alarm”: ustawienie poziomu czułości wykrywania linii. W tym celu wybrać:

- „Late”: wykrywanie linii w momencie przejeżdżania przez linię;

- „Standard”: wykrywanie linii w momencie zbliżenia się do linii;

- „Early”: wykrywanie linii znajdujących się w pobliżu.

Korekty (ciąg dalszy)

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Gdy pojazd stoi, nacisnąć przełącznik 5 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby wyświetlić menu „Ustawienia”. Nacisnąć przełącznik 8 OK;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby wyświetlić menu „POMOC JAZDY”. Nacisnąć przełącznik 8 OK;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby uzyskać dostęp do menu „Alarm toru jazdy głośność” lub „Alarm toru jazdy czułość”. Naciśnij przełącznik 8 OK;

- zmienić ustawienie, naciskając element sterujący 6 lub 7. Naciśnij przycisk 8 OK.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku usterki wskaźniki linii z lewej i prawej strony (oraz, zależnie od stylu wyświetlania, lampka ostrzegawcza ) na tablicy wskaźników znikają lub pozostają w kolorze szarym.

W niektórych przypadkach na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Kamera przód skontroluj” lub lampka ostrzegawcza ©.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, modyfikacje przedniej szyby itp.) w obrębie kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- zanieczyszczona przednia szyba (brud, lód, śnieg, skropliny itp.);

- złożona infrastruktura (tunel itp.);

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- oznaczenia na jezdni są nieregularne lub trudne do wykrycia (np. częściowo zatarte, nadmierne odstępy, zniekształcona nawierzchnia drogi);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- droga jest wąska, kręta lub pofalowana (wiele zakrętów itp.);

- samochód jedzie w małym odstępie za innym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu.

Ryzyko fałszywych ostrzeżeń lub braku ostrzeżeń