Powrót do listy

PIÓRA WYCIERACZEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pióra wycieraczki przedniej 1

Przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku opuścić w dół do oporu dźwignię wycieraczek: wycieraczki zatrzymają się w położeniu odsuniętym od pokrywy komory silnika.

Podnieś ramię wycieraczki 3 i naciśnij przycisk 2, aby zwolnić pióro 1.

Montaż

Ustawić pióro 3 ramienia wycieraczki 1 pod kątem 30°.

Wsunąć pióro na ramię wycieraczki aż do zatrzaśnięcia. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie. Ostrożnie opuścić ramię wycieraczki.

Po włączeniu zapłonu ponownie ustawić dźwignię wycieraczek w położeniu zatrzymania.

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- regularnie czyścić pióra, przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła ;

- nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba są suche;

- odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały.

- W czasie mrozów należy upewnić się, że pióra wycieraczek nie zostały unieruchomione przez lód (ryzyko przegrzania silnika wycieraczek).

- Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek.

Należy je wymieniać, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: średnio raz w roku.

Podczas wymiany pióra, kiedy jest ono wyjęte, uważać, aby ramię wycieraczki nie opadło ponownie na szybę: ryzyko stłuczenia szyby.

Pióro wycieraczki tylnej szyby na tylnych drzwiach uchylnych

- Podnieść ramię wycieraczki 4;

- obrócić pióro 5 aż do napotkania oporu;

- zdjąć pióro wycieraczki, ciągnąc za nią (ruch A).

Pióro wycieraczki tylnej szyby na tylnej klapie

- Podnieść ramię wycieraczki 6;

- pociągnąć za zaczep 8 (ruchem B) i przesunąć pióro 7 do góry.

Zakładanie pióra

Wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności niż przy demontażu. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki zostało zablokowane.