Powrót do listy

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ograniczoną.

W zależności od pojazdu ogranicznik prędkości jest powiązany z funkcją wspomagania zjazdu ze wzniesienia, która wykorzystuje układ hamulcowy do optymalizacji prędkości zjazdu.

Elementy sterujące

1 Włącznik/wyłącznik ogranicznika prędkości.

2 Włącznik/wyłącznik regulatora prędkości.

3 Przełącznik do włączania i zmniejszania ograniczenia prędkości (SET/-).

4 Przełącznik do włączania i zwiększania ograniczenia prędkości lub ustawiania zapisanego ograniczenia prędkości (RES/+).

5 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości ograniczonej do pamięci) (0).

Można połączyć ogranicznik prędkości z funkcją „Wykrywanie znaków drogowych” WYKRYWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH.

Czasowe zawieszenie działania

System kontroluje przyspieszenie i hamowanie pojazdu za pomocą silnika i układu hamulcowego. System aktywuje hamulce w celu utrzymania zadanej prędkości; system stosuje ograniczone działanie układu hamulcowego. W przypadku stromego zjazdu, na przykład w terenie górzystym, należy wybrać niższy bieg, aby wykorzystać hamowanie silnikiem.

Aby zmniejszyć obciążenie wywierane na układ hamulcowy i zapobiec przegrzaniu hamulców, funkcja ogranicznika prędkości może zostać chwilowo wstrzymana, co może spowodować wyświetlenie komunikatu „Skontroluj ogranicznik”. Komunikat znika, gdy funkcja staje się ponownie dostępna.

Jeżeli komunikat nie znika, skontaktuj się aso.

Jazda samochodem

W przypadku, gdy ograniczenie prędkości jest ustawione, ale prędkość ta nie została jeszcze osiągnięta, prowadzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nieposiadającego funkcji ogranicznika prędkości.

Nawet przy dalszym wciskaniu pedału gazu, po przekroczeniu zaprogramowanej prędkości nie będzie możliwe, za wyjątkiem sytuacji szczególnych (patrz paragraf „Przekroczenie limitu prędkości”).

Włączanie funkcji

Naciśnij przełącznik 1. Lampka ostrzegawcza 6 wyświetla się na szaro. Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Ogranicznik ON” z kreskami, informujący, że funkcja ogranicznika prędkości działa, czekając na zapisanie ograniczenia prędkości.

Aby zapisać aktualną prędkość, naciśnij przełącznik 4 (RES/+) albo przełącznik 3 (SET/-): prędkość ograniczenia zastępuje kreski i, w zależności od pojazdu, lampka ostrzegawcza 6 wyświetla się na biało.

Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanej prędkości ograniczonej poprzez wciśnięcie (krótkie lub długie):

- przełącznik 4 (RES/+) w celu zwiększenia prędkości,

- przełącznik 3 (SET/-) w celu zmniejszenia prędkości.

Przekroczenie prędkości ograniczonej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości ograniczonej. W tym celu: należy wcisnąć zdecydowanie i mocno pedał gazu (poza „punkt oporu”).

Podczas przekraczania prędkości wartość ograniczenia prędkości błyska na czerwono na tablicy wskaźników. Następnie należy zwolnić pedał przyspieszenia: funkcja ogranicznika prędkości zostaje wznowiona, gdy pojazd zacznie jechać z prędkością niższą od zapisanej wartości.

Trzymaj stopy w pobliżu pedałów, aby być gotowym do reakcji w sytuacji awaryjnej.

Jeżeli ogranicznik prędkości nie jest dostępny (po kilku próbach aktywacji), skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji ogranicznika prędkości zostaje wstrzymane po naciśnięciu przełącznika 5(0). Ograniczenie prędkości zostaje zapisane i jest wyświetlane na szaro na tablicy wskaźników.

Wywołanie prędkości ograniczonej

Jeżeli prędkość została zapisana w pamięci, można ją przywrócić, naciskając przełącznik 4.

Wyłączenie funkcji

Działanie ogranicznika prędkości zostaje przerwane:

- po naciśnięciu przełącznika 1. W takim przypadku prędkość nie jest już zapisana w pamięci;

- po naciśnięciu przełącznika 2. W tym przypadku zostaje wybrany regulator prędkości i nie ma zapisanej prędkości.

Lampka kontrolna 6 znika z tablicy wskaźników i pojawia się komunikat Ogranicznik OFF, aby potwierdzić, że funkcja jest nieaktywna.

Gdy ogranicznik prędkości jest w trybie gotowości, naciśnięcie przełącznika 3 powoduje ponowną aktywację funkcji bez uwzględnienia prędkości zapisanej w pamięci: system bierze pod uwagę prędkość, z jaką jedzie pojazd.