Powrót do listy

SYSTEMY KONTROLI I WSPOMAGANIA PROWADZENIA POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:

- system zapobiegający blokowaniu kół  (ABS);

- układu kontroli toru jazdy (ESC) z kontrolą podsterowności i układem antypoślizgowym;

- wspomagania jazdy z przyczepą;

- system wspomagania nagłego hamowania;

- kontrola przyczepności;

- system pomocy przy ruszaniu pod górę.

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)

Podczas gwałtownego hamowania, system ABSpozwala uniknąć zablokowania kół, a więc umożliwia kontrolę nad drogą hamowania oraz panowanie nad pojazdem.

W takich warunkach, możliwe jest wykonanie manewrów mających na celu uniknięcie przeszkody podczas hamowania. Ponadto system ten pozwala zoptymalizować drogę hamowania, zwłaszcza na nawierzchni o słabej przyczepności (mokra jezdnia itp.).

Każde uruchomienie się systemu objawia się drganiem pedału hamulca. System ABS nie pozwala w żadnym wypadku na polepszenie parametrów „fizycznych” związanych z przyczepnością opon do nawierzchni. Tak więc zasady ostrożnej jazdy muszą być koniecznie przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami itp.).

Nieprawidłowości w działaniu

- © i x świeci się na tablicy wskaźników wraz z komunikatem „Skontroluj ABS”, „Skontroluj układ hamulcowy” i „Skontroluj ESC”: oznacza, że układ ABS, układ ESC oraz układ awaryjnego hamowania jest wyłączony. Działanie układu hamulcowego jest nadal zapewnione;

- wyświetlone ikony x, D, © i ® na tablicy wskaźników oraz komunikat „Usterka układu hamulcowego”: wskazują na usterkę układu hamulcowego.

W obu przypadkach należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie). System ABS będzie dostosowywał siłę stosowaną w układzie hamulcowym.

Zapewnione jest częściowe działanie układu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz z koniecznością natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Układ kontroli toru jazdy (ESC) z kontrolą podsterowności i układem antypoślizgowym

System kontroli toru jazdy ESC

System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w sytuacjach krytycznych (uniknięcie zderzenia z przeszkodą, utrata przyczepności na zakręcie, itp.).

Zasada działania

Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę.

Inne czujniki rozmieszczone w pojeździe określają rzeczywisty kierunek, w którym porusza się pojazd.

System porównuje polecenia kierowcy z rzeczywistym torem jazdy samochodu i w razie potrzeby wprowadza niezbędne korekty, włączając hamulce poszczególnych kół i/lub zmieniając moc silnika, w przypadku uruchomienia systemu na tablicy wskaźników miga lampka kontrolna .

Kontrola podsterowności

Funkcja ta optymalizuje działanie systemu ESC w przypadku wyraźnej·podsterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia).

Układ antypoślizgowy

System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Zasada działania

Za pomocą czujników w kołach, system przez cały czas mierzy i porównuje prędkość kół napędowych, wykrywając ich poślizg. Jeżeli jedno z kół zaczyna się ślizgać, system włącza hamulec tego koła. Funkcja hamowania działa do chwili, gdy osiągnięta prędkość obrotowa zapewni właściwą przyczepność koła do nawierzchni.

Działanie systemu ma również na celu dostosowanie prędkości obrotowej silnika do przyczepności opon do nawierzchni, niezależnie od wciskania pedału przyspieszenia.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „SkontrolujESC” i zapalają się lampki kontrolne © i . W takim przypadku ESC i układ antypoślizgowy są wyłączone.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Ich obecność nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinna skłaniać kierowcy do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

Wspomaganie prowadzenia pojazdu z przyczepą

System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w przypadku korzystania z przyczepy. Wykrywa drgania wytwarzane przez ciągnięcie przyczepy w szczególnych warunkach jazdy.

Warunki działania

- Hak holowniczy musi zostać zatwierdzony przez ASO;

- lina musi być zatwierdzona przez Autoryzowanego Partnera marki;

- zaczep musi być podłączony do pojazdu;

Zasada działania

Funkcja stabilizuje pojazd przez:

- hamowanie asymetryczne kół przednich w celu zmniejszenia drgań powodowanych przez przyczepę;

- hamowanie czterech kół i ograniczenie momentu obrotowego silnika w celu zmniejszenia prędkości pojazdu aż do usunięcia drgań.

Lampka kontrolna miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Wspomaganie nagłego hamowania

System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania.

Zasada działania

System umożliwia wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku zostaje natychmiast włączona maksymalna siła wspomagania i możliwe jest uruchomienie regulacji ABS.

Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane, dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony.

Zapalają się światła stop

Zależnie od wersji pojazdu światła mogą migać w momencie gwałtownego hamowania.

Uprzedzanie hamowania

Zależnie od wersji pojazdu, w przypadku szybkiego puszczenia pedału przyspieszenia, system uprzedza hamowanie w celu zmniejszenia drogi hamowania.

Podczas używania regulatora prędkości:

- podczas używania pedału gazu, system może się uruchomić, gdy pedał zostanie zwolniony;

- jeśli pedał przyspieszenia nie jest używany, system nie zostanie uruchomiony.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Skontroluj układ hamulcowy” i zapala się lampka ostrzegawcza ©.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Kontrola przyczepności

Jeśli pojazd jest wyposażony w system kontroli przyczepności, ułatwia on kontrolę nad pojazdem na drodze, w warunkach zmniejszonej przyczepności (grząski teren itd.).

Tryb „Droga”

W momencie uruchomienia pojazdu na tablicy wskaźników pojawia sie komunikat „Tryb aktywny automatyczny”.

Ta pozycja pozwala na optymalne użycie w normalnych warunkach drogowych (sucho, wilgotno, słaby śnieg itp.).

Tryb „Droga” wykorzystuje funkcje układu antypoślizgowego.

Tryb „Miękkie podłoże”

Naciśnij przycisk 1: lampka ostrzegawcza na przełączniku się zapala, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Tryb aktywny droga gruntowa”.

Ta pozycja pozwala na optymalne użycie w warunkach grząskiego gruntu (błoto, piasek, mokre liście itp.). W tej pozycji kierowca kontroluje obroty silnika. System automatycznie przełącza się w tryb „Droga” przy prędkości około 50 km/h.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Ich obecność nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinna skłaniać kierowcy do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

Opony

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie, należy montować wyłącznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i kształtu bieżnika.

Powinny to być opony identyczne jak te, które stanowiły oryginalne wyposażenie samochodu lub inne, dobrane przez Autoryzowanego Partnera marki.

System pomocy przy ruszaniu pod górę

System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia). Uniemożliwia on cofanie się pojazdu na wzniesieniu, powodując automatyczne zaciągnięcie hamulców, gdy kierowca zwolni pedał hamulca, aby wcisnąć pedał gazu.

Działanie systemu

System działa tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w innym położeniu niż neutralnym, a pojazd stoi nieruchomo (wciśnięcie pedału hamulca).

System przytrzymuje pojazd przez około 2 sekundy. Następnie hamulce zostają stopniowo zwolnione (pojazd zaczyna jechać, w zależności od nachylenia terenu).

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie może zapobiec stoczeniu się pojazdu w tył we wszystkich sytuacjach (bardzo duże nachylenie terenu itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca może włączyć pedał hamulca i zapobiec w ten sposób przemieszczeniu się pojazdu do tyłu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie powinien być używany po dłuższym postoju pojazdu: należy wtedy skorzystać z pedału hamulca.

Zadaniem tej funkcji nie jest unieruchomienie pojazdu w sposób trwały.

W razie potrzeby należy wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.