PASY BEZPIECZEŃSTWA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zaleca się korzystanie z pasów niezależnie od długości trasy. Ponadto, w poszczególnych krajach obowiązują różne uregulowania prawne określające zasady stosowania pasów, z którymi każdy użytkownik samochodu musi się zapoznać.

Przed uruchomieniem pojazdu, należy najpierw ustawić pozycję fotela kierowcy, następnie wszyscy pasażerowie powinni wyregulować pasy bezpieczeństwa, aby uzyskać jak najlepsze zabezpieczenie.

Ustawienie fotela kierowcy

- Usiąść głęboko w fotelu (po zdjęciu płaszcza, kurtki itd.). Jest to istotne dla odpowiedniej pozycji kręgosłupa;

- ustawić odległość fotela od pedałów. Siedzenie powinno być na tyle odsunięte, aby umożliwić wciśnięcie pedałów do oporu. Oparcie fotela powinno być ustawione w taki sposób, aby ramiona pozostawały lekko zgięte;

- ustawić pozycję zagłówka. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, odległość między głową a zagłówkiem powinna być jak najmniejsza;

- ustawić wysokość siedzenia. Ta regulacja pozwala na uzyskanie optymalnego pola widzenia podczas jazdy;

- ustawić kierownicę w odpowiednim położeniu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa z tyłu, należy sprawdzić, czy tylna kanapa została prawidłowo zablokowana TYLNE KANAPY: funkcje.

Niewłaściwie ułożone lub skręcone pasy bezpieczeństwa mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń w razie wypadku.

Dla jednej osoby, dorosłej lub dziecka, należy używać tylko jednego pasa bezpieczeństwa.

Nawet kobiety w ciąży powinny zapinać pasy. W takim przypadku należy jednak zwrócić uwagę, aby pas biodrowy nie uciskał nadmiernie dolnej części brzucha i nie był zbyt luźny.

Regulacja pasów bezpieczeństwa

W celu prawidłowej regulacji i ułożenia pasów bezpieczeństwa na wszystkich fotelach:

- wyreguluj fotel (przesunięcie siedziska i kąt pochylenia oparcia, zależnie od dostępnych regulacji);

- usiądź na fotelu tak, aby docisnąć całą powierzchnię pleców do oparcia fotela;

- przesuń pas ramieniowy  1 jak najbliżej podstawy szyi, tak aby pas opierał się o szyję (w razie potrzeby wyreguluj wysokość pasa bezpieczeństwa, jeżeli taka regulacja jest dostępna) i upewnij się, że pas ramieniowy 1 przylega do ramienia;

- ustaw pas biodrowy 2 tak, aby leżał płasko na udach i przylegał do miednicy.

Pas powinien jak najdokładniej przylegać do ciała (należy unikać jazdy w wielu warstwach odzieży, jazdy z wypełnionymi kieszeniami itd.).

Blokowanie

Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 do zamka 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy sprawdzić prawidłowość zablokowania pasa, w tym celu pociągnąć za klamrę 3).

W przypadku zablokowania taśmy pasa, puścić pas i jeszcze raz go rozwinąć.

W przypadku całkowitego zablokowania pasa, wolno, lecz zdecydowanie pociągnąć za pas, aby wyciągnąć około 3 cm taśmy. Zwiń, następnie ponownie rozwiń pas bezpieczeństwa.

Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

ß Lampka ostrzegająca o niezapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i, zależnie od wersji pojazdu, pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu

Pojawia się na centralnym wyświetlaczu 6 po włączeniu zapłonu, jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy i/lub pasażera (o ile fotel pasażera jest zajęty) nie został zapięty.

Zależnie od pojazdu, jeżeli fotel jest zajęty i jeden z pasów bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty, gdy pojazd jedzie z prędkością powyżej ok. 20 km/h, lampka ostrzegawcza ß miga i brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy przez ok. 120 sekund.

Uwaga: w zależności od pojazdu przedmiot położony na fotelu pasażera może w niektórych przypadkach spowodować zapalenie lampki ostrzegawczej.

Sygnał dźwiękowy ostrzegający o niezapiętym pasie bezpieczeństwa z tyłu

(zależnie od wersji pojazdu)

Schemat 7 wyświetla się na tablicy wskaźników w momencie włączania zapłonu. Informuje kierowcę o stanie zapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa za każdym razem, gdy następuje jedno z poniższych zdarzeń:

- w momencie włączania zapłonu;

- otwarciu drzwi;

- w momencie zapięcia lub odpięcia tylnego pasa bezpieczeństwa.

Znaczenie schematu 7:

- biały symbol: zapięty pas bezpieczeństwa;

- czarny symbol: odpięty pas bezpieczeństwa.

Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej około 20 km/h, schemat 7 wyświetla się na około 60 sekund za każdym razem, gdy jeden z tylnych pasów bezpieczeństwa zostaje zapięty lub odpięty.

Gdy prędkość pojazdu osiągnie lub przekroczy 20 km/h i jeden z tylnych pasów bezpieczeństwa jest lub zostanie odpięty:

- lampka ostrzegawcza ß zaczyna migać na centralnym wyświetlaczu;

i

- sygnał dźwiękowy emituje ostrzeżenie przez około 30 sekund;

i

- ikona 7 wyświetla się przez co najmniej 60 sekund, a ikona odpowiedniego fotela zmienia kolor na czarny.

Należy zawsze upewnić się, że pasażerowie z tyłu mają prawidłowo zapięte pasy i że wskazywana liczba zapiętych pasów odpowiada liczbie zajętych tylnych siedzeń.

Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Przesunąć przycisk 8 w celu wybrania takiego ustawienia regulacji, które zapewni położenie pasa obojczykowego 1 spełniające warunki opisane powyżej.

Po przeprowadzeniu regulacji należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Odblokowywanie

Nacisnąć na przycisk 4, pas zostanie zwinięty automatycznie. Należy przytrzymać pas podczas zwijania.

Boczne, tylne pasy bezpieczeństwa

- W przypadku pierwszego tylnego rzędu, należy używać koniecznie pasów 10;

- w przypadku ostatniego tylnego rzędu, należy używać koniecznie pasów 9.

Jeśli nie używa się pasa 10, umieścić klamrę 11 w gnieździe 12.

Warunki użytkowania

Przed każdym użyciem bocznych tylnych pasów, należy się upewnić, czy klamra stała 13 każdego z pasów jest prawidłowo zatrzaśnięta w zamku 14.

Zapinanie i odpinanie odbywa się następnie w taki sam sposób, jak przy pasach przednich.

Za każdym razem, gdy przy tylnej kanapie są wykonywane jakiekolwiek czynności, należy sprawdzić prawidłowe położenie i działanie tylnych pasów bezpieczeństwa.

Dostęp do ostatniego rzędu siedzeń

Aby ułatwić dostęp do ostatniego rzędu foteli, należy zwolnić pas drugiego rzędu, wypinając go z zamka 15. Zwolnioną w ten sposób część pasa należy wprowadzić w spinkę znajdującą się na stałej części taśmy pasa.

Nie wolno zapomnieć o ponownym zapięciu pasa, gdy na danym siedzeniu podróżuje pasażer.

Środkowe pasy bezpieczeństwa

Rozwinąć powoli pas aż do zablokowania klamry w zamku 16.

Funkcjonalność tylnych foteli TYLNE KANAPY: funkcje

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy kanapy zostały prawidłowo zablokowane TYLNE KANAPY: funkcje.

Niżej wymienione zalecenia dotyczą przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa.

- Nie można dokonywać żadnych zmian na poziomie fabrycznego systemu pasów bezpieczeństwa - dotyczy to zarówno pasów, foteli, jak i elementów mocujących. W szczególnych przypadkach (np. montaż fotelika dla dziecka), prosimy skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

- Nie stosować dodatkowych elementów, mogących spowodować poluzowanie pasów (np.: klamerek do bielizny, klipsów itp.), gdyż w razie wypadku, zbyt luźny pas może być przyczyną powstania obrażeń.

- Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.

- Pas może być stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W żadnym wypadku nie można przypinać pasem dziecka siedzącego na kolanach osoby dorosłej.

- Pas nie może być skręcony.

- Po wypadku, należy skontrolować działanie pasów i w razie potrzeby je wymienić. Podobnie należy postąpić z pasem nieprawidłowo działającym.

- Przy przestawianiu tylnej kanapy do tyłu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie pasów oraz sprzączek pasów bezpieczeństwa, aby elementy prawidłowo spełniały swoją funkcję.

- Trzeba uważać, by wprowadzić klamrę do odpowiedniej obudowy.

- Należy pamiętać, aby nie umieszczać przedmiotów w strefie obudowy zamka pasa, gdyż może to utrudnić jego prawidłowe działanie.

- Sprawdzić prawidłowe ustawienie zamka (nie może być ukryty, przygnieciony, przyciśnięty, itp. ani przez żadną osobę, ani przedmiot).